สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :โครงการสร้างชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงได้จัดทำโครงการสร้างชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นเพื่อให้ประชาชนนำแนวทางการดำเนินชีวิต “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ ๙ ให้ดำเนินไปบน “ทางสายกลาง” ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.192.26.60
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 03/10/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 7753206