สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร งานใบตอง

กศน.ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้สำรวจโดยการลงพื้นที่ในเขตตำบลโคกก่อง ที่รับผิดชอบ ประชาชนมีความสนใจในเรื่องการทำงานใบตอง เพราะตำบลบึงกาฬเป็นพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัด ซึ่งจะมีการทำงานพิธีการต่าง ๆ และสามารถนำความรู้มาประกอบอาชีพ และหารายได้พิเศษจากการทำงานใบตอง เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนกิจกรรมและกระจายโอกาส เผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างขึ้นในชุมชน เพื่อนำประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสร้างองค์ความรู้ การประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้เสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง ครอบคลุมสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับตำบล ตอบสนองสังคมและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.192.26.60
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 03/10/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 7753033