ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ กศน.จังหวัดบึงกาฬ


 Please Login.

Type Username and Password
 ชื่อผู้ใช้

 รหัสผ่าน

 

สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ : 042492733