สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลโคกก่อง
Untitled Document
ผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน

 คณะกรรมการ  กศน.ตำบลโคกก่อง

 

          ๑. นายธนบดี  ไตรถิ่น               ประธานกรรมการ

          ๒. นายประจักร  หงษาคำ          รองประธานกรรมการ

          ๓. นายไทย  พันพิลา               กรรมการ

          ๔. นายนรินทร์  ผาตรี               กรรมการ

          ๕. นายบุญอุ้ม  ยศเคน              กรรมการ

          ๖. นายมงคล  ยิ่งเรงเริง             กรรมการ

          ๗. นายเทียมทอง  นูคำดี           กรรมการ

          ๘. นายบุญธรรม  สะดวก           กรรมการ

          ๙. นางสุนีย์  สุจริต                   กรรมการ

          ๑๐. นางสาวศิริพร  สิงห์บริคัน     กรรมการและเลขานุการ


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 14116163