สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลศรีชมภู
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะกรรมการ ศส.ปชต. ตำบศรีชมภู เข้าร่วมอบรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงแรมเดอะวัน
โพสเมื่อ :2024-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :102
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 📣📣 นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ดังนี้ นางสาวณภัทญ์ แก้วกุศล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นายธีร์ธวัช สุตเดช ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สกร.อำเภอเมืองบึงกาฬ นายวีรยุทธ จันทร์ศรีนวล ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สกร.อำเภอพรเจริญ นางสาววัฒณิกา รักชัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สกร.อำเภอเซกา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรม เอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ :2024-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :92
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีชมภู ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :108
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำพริกกากหมู ณ.ศาลาประชาคมบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :180
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปอเปี๊ยะสด ณ.ศาลาประชาคมบ้านโนน หมู่ที่ ๓ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :175
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการแจ่วบองแมงดา ศาลาประชาคมบ้านโนน หมู่ที่ ๓ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :193
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมชั้น ณ.ศาลาประชาคมบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :169
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการแจ่วบองแมงดา ณ.ศาลาประชาคมบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-02-22
จำนวนผู้เข้าชม :173
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำซาลาเปา ณ.ศาลาประชาคมบ้านศรีชมภู หมู่ที่ ๗ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :136
ศกร.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแหนมหมู ณ.ศาลาประชาคมบ้านศรีชมภู หมู่ที่ ๗ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :143
ศกร.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้ ณ.ศาลาประชาคมบ้านศรีชมภู หมู่ที่ ๗ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :138
ศกร.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมศูุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำปอเปี๊ยะทอด จำนวน ๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดบ้านศรีชมภู หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ :2024-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :131
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำ น้ำเต้าหู ณ.บ้านหนองทุ่ม ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :230
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำ ซาลาเปานึ่ง ณ.บ้านหนองทุ่ม ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :227
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำ ปอเปี๊ยะสด ณ.บ้านหนองทุ่ม ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :233
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแหนมหมู ณ.บ้านหนองทุ่ม ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-08-02
จำนวนผู้เข้าชม :286
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำสลัดโรลเพื่อสุขภาพ ณ.บ้านหนองทุ่ม ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-08-02
จำนวนผู้เข้าชม :257
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้ ณ.ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-07-01
จำนวนผู้เข้าชม :305
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำซาลาเปา ณ.ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :321
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำสลัดโรลเพื่อสุขภาพ ณ.ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :316
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปาท่องโก๋ ณ.ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :268
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปอเปี๊ยะทอด ณ.บ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :262
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปอเปี๊ยะสด ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :278
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำซาลาเปาทอด ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :282
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปอเปี๊ยะทอด ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :268
วันที่8 มีนาคม 2566 นำคณะกรรมการ ศส.ปชต.ศรีชมภู เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)กิจกรรมหลักเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศส.ปชต. กิจกรรมที่2 อบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล โดยสำนักงานกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2023-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :259
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำสลัดแขกเพื่อสุขภาพ ณ.บ้านศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :267
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปลาท่องโก๋ ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :263
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีชมภู ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :239
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวหลอด ณ.บ้านศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :229
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้ ณ.บ้านศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :199
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำสลัดโรล ณ.บ้านศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :220
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมศูุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอเสื่อกก จำนวน ๓๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านศรีชมภู หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ถึง วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ :2023-02-21
จำนวนผู้เข้าชม :246
กศน.อำเภอพรเจริญ แล้ว กศน.ตำบลศรีชมภู เข้าร่วม หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) วันที่ ๑๘ พฤษาภาคม ๒๕๖๕ สถานที่ วัดรัตนประดิษฐ์ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :369
ร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒานาประชาธิปไตยตำบลศรีชมภู วันที่ 26 เดือน สิงหาคม 2565 ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :341
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแหนมคลุก สถานที่จัด กศน.ตำบลศรีชมภู หมู่ที่ ๓ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-08-25
จำนวนผู้เข้าชม :405
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปอเปี๊ยะทอด สถานที่จัด กศน.ตำบลศรีชมภู หมู่ที่ ๓ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-08-25
จำนวนผู้เข้าชม :392
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมศูุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก จำนวน ๓๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป
โพสเมื่อ :2022-08-23
จำนวนผู้เข้าชม :370
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการอบรม หลักสูตร Digital Literacy การใช้โปรแกรม สำนักงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ณ.หนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๘ - ๑๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-08-22
จำนวนผู้เข้าชม :363
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการจิตอาสา กศน.อำเภอพรเจริญเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2565 ณ.วัดนิกรบำรุง ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-08-11
จำนวนผู้เข้าชม :390
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการสร้างนวัตกรรม ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2022-08-11
จำนวนผู้เข้าชม :367
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาร่วม กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปลุกทุเรียน ณ.ตำบลศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-06-25
จำนวนผู้เข้าชม :371
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการศึกษาดูงานมรดกทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ณ.บ้านโบราณคดีบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาร จ.อุดรธานี วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-06-25
จำนวนผู้เข้าชม :375
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาร่วม กิจกรรมโครงการรณรงศ์และเผยแพร่ข้อมูลในการป้องกันภัยคุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้กับประชาชน ณ.ห้องสมุดประชาชน อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-06-25
จำนวนผู้เข้าชม :368
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาร่วม กิจกรรมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังไข้เลือกออก ณ.ห้องสมุดประชาชน อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-06-25
จำนวนผู้เข้าชม :347
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ชั้นเรียน) หลักสูตรการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุภาพ ณ.หนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-06-25
จำนวนผู้เข้าชม :435
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ.หนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๖-๑๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-06-25
จำนวนผู้เข้าชม :424
กศน.ตำบลศรีชมภู โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษา หลักสูตรการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ รุ่นที่๑-๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :422
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการพัฒนาจิตและเจริญปัญญา ประจำปี 2565 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ :2022-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :393
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการพัฒนาจิตและเจริญปัญญา ประจำปี 2565 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ :2022-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :365
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมศูุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ จำนวน ๓๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๔ เดือน. มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-01-24
จำนวนผู้เข้าชม :440
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมศูุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ จำนวน ๓๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๔ เดือน. มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-01-24
จำนวนผู้เข้าชม :410
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำสลัดแขกเพื่อสุขภาพ ณ.หนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-01-24
จำนวนผู้เข้าชม :410
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำสลัดโรล ณ.หนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-01-24
จำนวนผู้เข้าชม :427
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
โพสเมื่อ :2021-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :468
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2021-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :472
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมศูุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพชั้นเรียน หลักสูตร การทำพรมเช็คเท้า จำนวน ๓๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๙ เดือน. กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป้า ๑๒ คน ดำเนินการได้ ๑๙ คน
โพสเมื่อ :2021-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :459
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำสลัดโรล ณ.กศน.ตำบลศรีชมภูหรือบ้านโนน ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ เป้า ๗ คน ดำเนินการได้ ๑๐ คน
โพสเมื่อ :2021-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :438
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมบัวลอย ณ.กศน.ตำบลศรีชมภูหรือบ้านโนน ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ เป้า ๗ คน ดำเนินการได้ ๘ คน
โพสเมื่อ :2021-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :446
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมตะโก้ ณ.กศน.ตำบลศรีชมภูหรือบ้านโนน ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ เป้า ๗ คน ดำเนินการได้ ๙ คน
โพสเมื่อ :2021-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :470
วันที่9-13 สิงหาคม 2564 กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษา กศน.ตำบลศรีชมภู หลักสูตรระยะสั้น 3ชั่วโมง หลักสูตรการทำปาท๋องโก้ ทั้งหมด5 รุ่น ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรุ่นละ6คน ทั้งหมด5วัน รวมเป็นนนักศึกษาทั้งหมด 30คน ผู้หญิง25คน ชาย5
โพสเมื่อ :2021-08-13
จำนวนผู้เข้าชม :489
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด รุ่นที่ 1 ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เป้า ๑๐ ชาย ๒ หญิง ๘ ดำเนินการ ๑๓ คน
โพสเมื่อ :2021-08-11
จำนวนผู้เข้าชม :472
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด รุ่นที่ 1 ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เป้า ๑๐ ชาย ๕ หญิง ๕ ดำเนินการ ๑๕ คน
โพสเมื่อ :2021-08-11
จำนวนผู้เข้าชม :431
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการอบรม หลักสูตร Digital Literacy การใช้โปรแกรม สำนักงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและหลักสูตรการค้าขายออนไลน์ ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๗ - ๘ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป้า ๑๔ คน ชาย ๐ หญิง ๑๔ ดำเนินการ ๑๖ คน
โพสเมื่อ :2021-07-12
จำนวนผู้เข้าชม :535
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมกับ กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการทางจิตและสมองของผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ณ.บ้านดงเสียด ต.ศรีชมภู จ.บึงกาฬ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ :2021-07-06
จำนวนผู้เข้าชม :427
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันโรงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ให้กับประชาชนบ้านโนน วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป้า 30 ชาย 11 หญิง 20
โพสเมื่อ :2021-06-30
จำนวนผู้เข้าชม :441
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแหนมหมู ณ.บ้านดงเสียด ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :462
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมไข่เต่า ณ.บ้านดงเสียด ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :465
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำกล้วยฉาบ ณ.บ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :461
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมศูุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพชั้นเรียน หลักสูตร การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก จำนวน ๓๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๙ เดือน. มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :463
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมโครงการ จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี 2564 ณ.บ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป้าหมาย 20 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 21 คน หญิง 12 ชาย 9 คน
โพสเมื่อ :2021-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :458
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข ณ.บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
โพสเมื่อ :2021-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :701
นักศึกษา กศน.ตำบลศรีชมภู ได้ร่วม โครงการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง ต.ศรีสำราญ วันที่ 17 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ :2021-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :479
นักศึกษา กศน.ตำบลศรีชมภู ได้ร่วม โครงการส่งเสรืมแหล่งเรียนรู้และภูปัญญาท้องถิ่นตำบลศรีชมภุ ณ.วัดบ้านหนองบัวน้อย วันที่ 16 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ :2021-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :454
นักศึกษา กศน.ตำบลศรีชมภู ได้ร่วมโครงการฝึกอบรมการปฎิบัติการจัดทำเจลแอลกฮอล์ล้างมือ และการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู วันที่ 15 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ :2021-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :507
กศน.ตำบลศรีชมภูได้นำบุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีชมภู ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Youcut. เพื่อพัฒนาทำสื่อการเรียนการสอน ให้เข้าใจแนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการจัดการเรียนการสอนไปสู่การปฎิบัติและร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ณ.กศน.อำเภอพรเจริญ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ :2021-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :521
กศน.ตำบลศรีชมภูได้นำบุคลากร ครูกศน.ตำบลศรีชมภู เข้าร่วม โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ณ.โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อำเภอเมือนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 4 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ :2021-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :559
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กศน.อำเภอพรเจริญ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ.กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-04
จำนวนผู้เข้าชม :558
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กศน.อำเภอพรเจริญ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ.โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-04
จำนวนผู้เข้าชม :603
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมศูุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพชั้นเรียน หลักสูตร การผูกผ้าในงานพิธี จำนวน ๔๐ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๗ เดือน. กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-02-18
จำนวนผู้เข้าชม :718
ร่วมประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์/การสอบ n-net วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ.สนง.กศน. จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-18
จำนวนผู้เข้าชม :498
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมไข่หงส์ ณ.บ้านดงเสียด ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :620
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำพรมเช็คเท้า ณ.บ้านดงเสียด ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :613
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแหนมเห็ดนางฟ้า ณ.บ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :587
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปลาท่องโก้ ณ.บ้านโนน ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :579
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ.บ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-01-29
จำนวนผู้เข้าชม :586
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน (โครงการ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลศรีชมภู) ให้กับประชาชนบ้านโนน ณ.วัดนิกรบำรุง ต.ศรีชมภู วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-01-29
จำนวนผู้เข้าชม :517
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการ ส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวิมีสุข ให้กับประชาชนบ้านดงเสียด ณ.ศาลาประชาคมบ้านดงเสียด ต.ศรีชมภู วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-12-21
จำนวนผู้เข้าชม :602
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ การทำปุ๋ยอิททรีย์ ให้กับประชาชนบ้านโนน ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-12-21
จำนวนผู้เข้าชม :613
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาร่วม กิจกรรมโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :655
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ.บ้านโนน ต.ศรีชมภู จ.บึงกาฬ วันที่ 3 กันยายน 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ และ ศูนย์ส่งเสริมพัฒาประชาธิปไตยตำบล(กศน)ตำบล ศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :624
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :588
ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ณ.โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ วันอังคาร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :622
อบรมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2563 ณ.ประชุมบีเคแกรนด์ โรงแรมบีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-08-18
จำนวนผู้เข้าชม :671
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอพรเจริญ วันที่ 15 - 16 เดือนสิงหาคม 2563 ณ.โรงเรียนพรเจริญวิทยา
โพสเมื่อ :2020-08-18
จำนวนผู้เข้าชม :709
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเลย วันที่ 7 - 8 เดือนสิงหาคม 2563 จุดแรก ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงเผือก ณ.บ้านวัฒนาภิรมย์ ต.บุฮม อ.เชียงคาย จ.เลย
โพสเมื่อ :2020-08-18
จำนวนผู้เข้าชม :755
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพนักศึกษา ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-08-06
จำนวนผู้เข้าชม :631
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรเจริญ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-08-06
จำนวนผู้เข้าชม :643
กศน.ตำบลศรีชมภู ศูุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพชั้นเรียน หลักสูตร การทำพรมเช็คเท้า จำนวน ๓๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนน หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๔ เดือน. กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-07-29
จำนวนผู้เข้าชม :582
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ การทำปุ๋ยอิททรีย์ ให้กับประชาชนบ้านหนองบัวน้อย ณ.วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :694
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโครงการณรงค์การลดใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อนแทนการใช้ถุงพลาสติก ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-07-20
จำนวนผู้เข้าชม :659
กศน.ตำบลศรีชมภูร่วมกับบรรณษรักษ์ห้องสมุดประชาชน ร่วมกิจกรรมบริจาคหนังสือเพื่อน้อง บรรณสัญจร ณ.โรงเรียนบ้านโนน ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-15
จำนวนผู้เข้าชม :670
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-07-14
จำนวนผู้เข้าชม :622
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและศาสนสถาน ณ.วัดสว่างอรุณ ต.ป่าแฝก วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-07-05
จำนวนผู้เข้าชม :660
กศน.ตำบลศรีชมภูและกศน.อ.พรเจริญ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนและติดตามภารกิจงานของ กศน. ภายใต้สถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา covid 19 วันที่ 2 ก.ค 63 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-05
จำนวนผู้เข้าชม :637
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนน หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓ เดือน. กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-07-05
จำนวนผู้เข้าชม :633
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์ Digital Marketing ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ.บ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-27
จำนวนผู้เข้าชม :650
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย Digital literacy วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 ณ.บ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-25
จำนวนผู้เข้าชม :692
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมกับภาคีเครือข่าย นำโดยนายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอพรเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กรมการปกครอง โรงพยาบาล อสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากจน ในเขตพื้นในตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-06-24
จำนวนผู้เข้าชม :765
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ.บ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-06-20
จำนวนผู้เข้าชม :914
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการชุมชนห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรน่า covid ณ.ศาลาบ้านโนน ต.ศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :800
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรม โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-06-18
จำนวนผู้เข้าชม :619
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :607
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน แล้ว กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :644
ภาพกิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :537
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถม กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :606
กศน.ตำบลศรีชมภู โครงการ อบรมความรู้ พรบ.สำหรับผู้ประสบภัยจากรถ ณ.กศน..อำเภอพรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :621
กศน.ตำบลศรีชมภู โครงการ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.อำเภอเมืองบึงกาฬ ต จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :638
กศน.ตำบลศรีชมภุ จัดกิจกรรม วิชาชีพ หลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธี จำนวน ๑๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน. มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :636
กศน.ตำบลศรีชมภู ศูุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำ ผ้า มัดหมี่ จำนวน ๓๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๑ เดือน. กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :659
กศน.ตำบลศรีชมภุ จัดกิจกรรม วิชาชีพ หลักสูตรการทำธุรกิจอาหารขนมไทย จำนวน ๑๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านดงเสียด หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๖ เดือน. กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-02-25
จำนวนผู้เข้าชม :579
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกรรมวิชาชีพ ระยะสั้น หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า จำนวน ๑๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๓ เดือน. กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-02-25
จำนวนผู้เข้าชม :632
วันที่ 31 มกราคม 2563 กศน.ตำบลศรีชมภูจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :584
กศน.ตำบลศรีชมภูได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานวันที่ระลึกแห่งการรู้หนังสือ ณ โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-02
จำนวนผู้เข้าชม :760
กศน.ตำบลศรีชมภูศึกษาดูงานร่วมกันกศน.อำเภอพรเจริญ ณ กศน.อำเภอเขาค้อและกศน.อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โพสเมื่อ :2019-09-02
จำนวนผู้เข้าชม :816
กศน.ตำบลศรีชมภูร่วมกับ กกต.จังหวัดบึงกาฬเปิดหมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ ศาลาประชาคมบ้านโนน ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-09-02
จำนวนผู้เข้าชม :703
กศน.ตำบลศรีชมภูร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-09-02
จำนวนผู้เข้าชม :676
กศน.ตำบลศรีชมภูนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ วันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือสักทองแคมป์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2019-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :740
กศน.ตำบลศรีชมภูนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพศศึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :656
กศน.ตำบลศรีชมภูนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ วัดป่าวิเวกธรรมคุณ อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :734
กศน.ตำบลศรีชมภูนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา กศน.เราทำดีด้วยหัวใจ ณ กศน.อำเภอพรเจริญ วันที่ 15 ก.ค. 2562
โพสเมื่อ :2019-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :812
กศน.ตำบลศรีชมภูนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ วัดป่าบ้าน โนนสว่าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ วันที่ 12 ก.ค. 2562
โพสเมื่อ :2019-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :743
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการทำปุ๋ยอิทรีย์ ที่ บ้านศรีชมภู หมู่ที่ 7
โพสเมื่อ :2019-07-22
จำนวนผู้เข้าชม :610
กศน.ตำบลศรีชมภูจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทอเสื่อกก ณ ศาลาบ้านศรีชมภู
โพสเมื่อ :2019-07-18
จำนวนผู้เข้าชม :988
กศน.ตำบลศรีชมภูจัดนำนักศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนมวันที่ 9 ก.ค. 2562
โพสเมื่อ :2019-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :769
กศน.ตำบลศรีชมภูนำนักศึกษาเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ วันที่ 6 ก.ค. 62
โพสเมื่อ :2019-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :749
กศน.ตำบลศรีชมภูนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3-5 ก.ค. 62 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :675
กศน.ตำบลศรีชมภูนำนักศึกษาเข้าร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพย์ติด ณ โรงเรียนบึงกาฬ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ :2019-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :648
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2019-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :716
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2019-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :726
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2019-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :735
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2019-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :703
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2019-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :670
กศน.ตำบลศรีชมภู เปิดสอนวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำธุรกิจอาหารและขนมไทย ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ.บ้านโนน ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-06-25
จำนวนผู้เข้าชม :691
กศน.ตำบลศรีชมภู ส่งนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ smart onie เพื่อสร้าง smar farmer ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562 ณ.โรงแรม bk เพลส
โพสเมื่อ :2019-06-24
จำนวนผู้เข้าชม :758
กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วม จังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ ประชาชน ณ.โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จงบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-06-24
จำนวนผู้เข้าชม :747
กศน.อ.พรเจริญ ได้ส่งบุคลากร อบรมในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ.โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น
โพสเมื่อ :2019-06-24
จำนวนผู้เข้าชม :799
วันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลศรีชมภู เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการสานตะกร้าพลาสติก ที่ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึกกาฬ
โพสเมื่อ :2019-06-24
จำนวนผู้เข้าชม :739
วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลศรีชมภู เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำพรมเช็คเท้า หมู่ที่ 1 บ้านดงเสียด ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-06-18
จำนวนผู้เข้าชม :808
กศน.ตำบลศรีชมภูจัดโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :651
กศน.ตำบลศรีชมภูจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดศรีชมภูสามัคคี บ้านศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :721
กศน.ตำบลศรีชมภูจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศึกษาดูงาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตดิ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยหินลาด อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬอย่าง
โพสเมื่อ :2019-05-28
จำนวนผู้เข้าชม :680
กศน.ตำบลศรีชมภูจัดโครงการดิจิตอลชุมชนระดับตำบลหลักสูตร Digitai Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :610
กศน.ตำบลศรีชมภูจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :666
กศน.ตำบลศรีชมภูจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 ณ วัดเทพนิมิคร ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :690
กศน.ตำบลศรีชมภูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :684
กศน.ตำบลศรีชมภูเปิดสอนวิชาชีพแบบชั้นเรียน หลักสูตรการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านศรีชมภู หมู่ที่ 7 ต.ศรีชมภู ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :699
กศน.ตำบลศรีชมภูเปิดสอนวิชาชีพกลุ่มสนใจ หลักสูตรช่างเสริมสวย ณ บ้านศรีชมภู หมู่ที่ 7 ต.ศรีชมภู ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :716
กศน.ตำบลศรีชมภูเปิดสอนวิชาชีพกลุ่มสนใจ หลักสูตรช่างเย็บผ้า ณ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต.ศรีชมภู ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-06
จำนวนผู้เข้าชม :867
กศน.ตำบลศรีชมภูลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
โพสเมื่อ :2018-10-31
จำนวนผู้เข้าชม :821
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :617
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถม กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :608
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :722
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :732
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :606
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :703
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :559
กศน.ตำบลศรีชมภู โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :604
กศน.ตำบลศรีชมภู โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัรชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านศรีชมภู ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :520
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :577
กศน.ตำบลสรีชมภู เปิดสอน วิชาชีพหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น (ช่างพื้นฐาน) กลุ่มช่างตัดเย็บแปรรูปผ้า 71 ชั่วโมง ณ.ศาลากลางบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีชมภู ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-07-31
จำนวนผู้เข้าชม :779
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อ.ศรีชมภู จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-31
จำนวนผู้เข้าชม :659
กศน.ตำบลสรีชมภู เปิดสอน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มช่างตัดเย็บแปรรูปผ้า ณ.ศาลากลางบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีชมภู ระหว่างวันที่ 11 – 19 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :728
กศน.ตำบลสรีชมภู เปิดสอน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การถักพรมเช็ดเท้า ณ.ศาลากลางบ้านหนองบัวน้อย ตำบลศรีชมภู ระหว่างวันที่ 2 – 10 กรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :709
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล วันที่14 - 15 และ 21 - 22 มิถุนายน 2561 ณ กศน.ตำบลศรีชมภู หมู่ 4 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :594
กศน.ตำบลสรีชมภู จัดอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่ม การทำแหนมหมู ณ.ศาลาประชาคมบ้านนาสาร ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :669
กศน.ตำบลสรีชมภู เปิดสอน จัดอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่ม กลุ่การทำขนมจีนน้ำยาสมุนไพร ณ.ศรชใบ้านโนน ต.ศรีชมภุ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :670
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการส่งเสริมประชาธิไตร วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ.บ้านศรีชมภู
โพสเมื่อ :2018-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :644
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมการเรียนรู้เทคโนโลยีทีเหมาะสมการทำเตาถ่ายไบโอชาร์ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ.บ้านดงเสียด อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :615
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิการบริหารการขยะมูลฝอย วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ.ศาลาประชาคม บ้านปรารถนาดี ตำบลป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :822
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรม smart onie เพื่อสร้าง smart famer วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ.หอประชุมอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :650
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ.ศรช. บ้านโนน ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :663
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :683
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น อาชีพหลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนหลักสูตร นวดผ่อนคลาย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโนน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีชมภู ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :669
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเข้าค่ายลูกเสือ กศน.อำเภอพรเจริญ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูวัว อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :901
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :754
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้ร่วมคณะกรรมการไทยนิยม ยิ่งยืน ได้ประชาคม หมู่บ้านหนองบัวน้อย
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :682
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัรชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ.สวนธนา เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาแสบง อ.ศรีไล จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :754
นักศึกษา กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอพรเจริญ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :861
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลศรีชมภู 2/60 ณ กศน.ตำบลศรีชมภู วันที่ 13 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :683
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น อาชีพหลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนหลักสูตร นวดฝ่าเท้า ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโนน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีชมภู ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 2551
โพสเมื่อ :2018-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :661
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น อาชีพหลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนกลุ่มการถักพรมเช็ดเท้า ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงเสียด หมู่ที่ 1 ตำบลศรีชมภู ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยมีนางมณีรัตน์ สินธิ์ภักดี เป็นวิทยากรสอน
โพสเมื่อ :2018-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :572
กศน.ตำบลศรีชมภู เปิดสอน วิชาชีพหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น (ช่างพื้นฐาน) กลุ่มช่างตัดเย็บแปรรูปผ้า 71 ชั่วโมง ณ.ศาลากลางบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีชมภู ระหว่างวันที่ 8 – 26 มกราคม 2551
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :542
กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมิจกรรมโครงการ เปิดบ้านวิชาการ กศน.บึงกาฬ วันที่ 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน เนื่องในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2560 ณ ศาลา กศน.รวมใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้รับเกียรจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ท่านกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :774
กศน.ตำบศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐาน ช่างไฟฟ้า ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนน ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :558
กศน.ตำบศรีชมภู อำเภอพรเจริญจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐาน ช่างปูน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :606
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ นำนักศึกษาเข้าสอบประเมินผลระดับชาติ (N-NET) ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :687
กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด จังหวัดบึงกาฬ รุ่นที่ ๑๓๙/บก๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สโรชา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :787
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบีเค เพลส อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :554
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ ร่วมสัมมนาโครงจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ โรงแรมสกายวิวล์ รีสอร์ท จ.บุรีรัมย์ วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :613
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญร่วมโครงการศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :588
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :487
ครู กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมการประชุมสัมมนาธรรมศึกษาในสถานศึกษา ที่ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :517
กศน.ตำบลศรีชมภู ทำการส่งมอบดอกไม้จันทน์ ตามโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :565
งานการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านหนังสือชุมชนตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :512
กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2017-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :546
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :520
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ และประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :535
กศน.ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จัดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำเกษตรผสมผสาน
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :617
กศน.ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :578
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :495
กศน.ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพลเมืองดี วิถึประชาธิปไตย 16 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :522
กศน.ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :550
กศน.ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :1006
กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมโครงส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :520
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :794
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :521
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดอรัญญาณี ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :497
กศน.ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :523
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :468
กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :602
นักศึกษา กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนน้อย ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :575
ภาพกิจกรรม :กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมนำนักศึกษาเข้าแข่งขันกิจกรรมแข่งขันกีฬา “กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด”ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :545
นักศึกษา กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มโซนภูลังกาเกมส์ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกสําราญพรสวรรค์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :832
นักศึกษา กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมกิจกรรมวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :534
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560
โพสเมื่อ :2017-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :583
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริหารขยะมูลฝอย ณ ศาลากลางบ้านดอนน้อย ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :553
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด”ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบึงกาฬ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :529
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญร่วมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :698
กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :507
กศน.ตำบลศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :563
ภาพกิจกรรม โครงการบ้านหนังสือชุมชน และโครงการบรรณสัญจร กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :525
สรุปภาพกิจกรรม การศึกษาสายสามัญ กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :523
กศน.ตำบลศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2017-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :543
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ กศน.ตำบลศรีชมภู เมื่อ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :520
การจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2/2559 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :541
กศน.ตำบลศรีชมภู ดำเนินการจัดสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2559 ในวันที่ 28-29 มกราคม 2560 โดยดำเนินการสอบเก็บคะแนนกลางภาคทั้งในระดับชั้น ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ดำเนินการจัดสอบ ณ กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2017-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :615
กศน.ตำบลศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จัดวิชาชีพระยะสั้นการทำแซนด์วิช วันที่ 26-28 ธันวาคม 2559 ณ ศาลากลางบ้านดงเสียด
โพสเมื่อ :2017-01-19
จำนวนผู้เข้าชม :548
กศน.ตำบลศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จัดวิชาชีพระยะสั้นการทำขนมไทย วันที่ 22-24 ธันวาคม 2559 ณ ศาลากลางบ้านดงเสียด
โพสเมื่อ :2017-01-19
จำนวนผู้เข้าชม :544
กศน.ตำบลศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จัดวิชาชีพระยะสั้นการทำโดนัททอด วันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 ณ ศาลากลางบ้านดงเสียด
โพสเมื่อ :2017-01-19
จำนวนผู้เข้าชม :540
กศน.ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ เปิดให้บริการ การย้อมผ้าสีดำฟรีให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีชมภู และการสอนการทำริบบิ้นไว้อาลัยให้กับประชาชนในเขตตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2016-10-21
จำนวนผู้เข้าชม :555
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การเลี้ยงปลาดุก ณ บ้านศรีชมภู หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :668
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต) การทำกระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้(ซองกาแฟ)
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :2186
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ บ้านดงเสียด
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :619
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการอำเภอพรเจริญ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :591
ภาพกิจกรรมขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :552
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2016-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :586
กศน.ตำบลศรีชมภู ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-07-06
จำนวนผู้เข้าชม :637
กศน.ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ณ กศน.ตำบลศรีชมภู
โพสเมื่อ :2016-07-06
จำนวนผู้เข้าชม :551
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดการศึกษาต่อเนื่องการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2016-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :572
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรายพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :569
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุกลุ่มทอเสื่อกกบ้านศรีชมภู
โพสเมื่อ :2016-06-22
จำนวนผู้เข้าชม :723
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2016-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :596
จัดโครงการบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2016-05-18
จำนวนผู้เข้าชม :519
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดการศึกษาสายสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 2/58
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :585
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :577
กศน.ตำบลศรีชมภู ประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :584
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำกระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :594
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการ ๑ คน ๑ อาชีพ การทำกระเป๋าแฟชั่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
โพสเมื่อ :2016-01-20
จำนวนผู้เข้าชม :621

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 14116139