สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลพรเจริญ
Untitled Document
ผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน

 

 

             

 

       ทำเนียบกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพรเจริญ

 

 

ที่

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

นายพรเทพ เจือจันทร์

ผู้ใหญ่บ้าน  โคกอุดม  หมู่ที่  

๐๘๔-๓๘๕๐๖๑๔

นางบุญถัน    อุบลลา

ผู้ใหญ่บ้าน  สามแยก   หมู่ที่

๐๘๘-๕๑๐๙๐๐๘

นายสุรชัย อุดมรัตน์

ผู้ใหญ่บ้าน  ศรีอุดม     หมู่ที่ 

๐๘๖-๗๗๐๗๒๓๖

นายเหนือเมฆ นามนนท์

ผู้ใหญ่บ้าน  สมสะอาด  หมู่ที่

-

นายชัยยงค์ สมประสงค์

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเอือด   หมู่ที่

๐๘๑-๑๔๗๐๙๓๖

นายปรีชา   บุญเลิศ

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเอราวัณ   หมู่ที่

๐๙๘-๑๖๓๑๔๗๙

นางอุไร อุทา

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้อยเศรษฐี  หมู่ที่

๐๘๘-๕๑๙๑๖๔๑

นายธงชัย     มหาชัย

กำนันตำบลพรเจริญ                      

๐๖๑-๖๑๐๒๑๗๙

นายชม ดอนโหน่งชา

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านอุดมพร  หมู่ที่

๐๙๗-๙๒๔๖๐๙๑

๑๐

นายเยาวภา อนันเต่า

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพรเจริญ หมู่ที่ ๑๐

๐๙๓-๑๗๕๓๑๕๗

๑๑

นายเสงี่ยม บุญวิระตน์

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๑

๐๙๓-๗๒๙๑๙๐๒

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 14118384