สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลวังชมภู
Untitled Document
ประวัติตำบล

 ข้อมูลพื้นฐานของตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ

ที่ตั้งและเขตการปกครอง

            1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

            องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้รับการจัดตั้งตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ทางทิศไต้ของอำเภอพรเจริญ ประมาณ 9 กิโลเมตร

            องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 8 บ้านวังชภู ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38180

            พื้นที่ตำบลวังชมภู มีเนื้อที่ประมาณ 30.25 ตารางเมตร หรือประมาณ 18,906.25 ไร่ โดยมีอาณาเขต ดังนี้

            ทิศเหนือติดกับ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

            ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

            ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ

            ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

            ตำบลวังชมภู แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้

ชื่อบ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว

170

358

376

734

หมู่ที่ 2 บ้านโคกนิยม

156

311

315

625

หมู่ที่ 3 บ้านสร้างคำ

136

325

326

651

หมู่ที่ 4 บ้านโนนสวาท

231

490

465

955

หมู่ที่ 5 บ้านพูนผล

101

327

229

466

หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งคล้า

48

105

93

198

หมู่ที่ 7 บ้านเกษตรรุ่งเรือง

56

95

96

191

หมู่ที่ 8 บ้านวังชมพู

96

234

181

415

รวม

997

2,155

2,081

4,236

 

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 14116097