สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลศรีสำราญ
Untitled Document
ประวัติสถานศึกษา

     เดิมศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศรีสำราญ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1  บ้านนาคำ  ตำบลศรีสำราญ  อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้าน  กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญและศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพรเจริญ (เดิม)  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548  ต่อมาได้ทำประชาคมหมู่บ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านหนองลาดขออนุญาตใช้อาคารฉางข้าวชุมชนบ้านหนองลาด หมู่ที่ 3 จากสำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ  จัดตั้งเป็น กศน.ตำบลศรีสำราญ และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554  โดยมีศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโชคชัย  หมู่ที่  6  อีกหนึ่งแห่งในการพบกลุ่มย่อย  ทั้งนี้เพื่อให้ กศน.ตำบลเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทุกรูปแบบ  ทั้งสายสามัญ  การฝึกทักษะอาชีพจากหลักสูตรอาชีพระยะสั้น  ตลอดทั้งให้การบริการการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปในตำบลศรีสำราญ และในปี พ.ศ. 2555 สำนักงาน กศน. มีงบประมาณในการจัดสร้าง อาคาร กศน.ตำบล  คณะกรรม กศน.ตำบลพร้อมด้วยผู้นำชุมชนตำบลศรีสำราญจึงมีการประชาคมชาวบ้านเพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณะหมู่บ้านของบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสำราญ เป็นสถานที่ในการสร้างอาคาร กศน.ตำบลและเปิดให้บริการเมื่อวันที่  11 เมษายน 2555  และย้าย ศรช.บ้านโชคชัยมาใช้อาคารฉางข้าวชุมชนบ้านหนองลาดเป็นที่พบกลุ่มนักศึกษา จนถึงปัจจุบัน

 

รูปอาคาร กศน.ตำบลศรีสำราญ

 

 

 

 

 

 

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 14118388