สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลโซ่
Untitled Document
ผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน

 ทำเนียบผู้นำชุมชน ตำบลโซ่

อำเภอโซ่พิสัย   จังหวัดหวัดบึงกาฬ

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อผู้นำชุมชน

หมายเหตุ

โซ่

นายงามสง่า  ศรีเจริญ

 

อ่างทอง

นางนวพร  ตรีรัตน์

กำนัน 

สามเหลี่ยม

นายทวีศักดิ์  ไชยรส

 

โนนชาด

นายทอน  โคตรศรีเมือง

 

ไทรงาม

นายบรรจบ  ผงผาสาด

 

โนนภูดิน

นายสมหมาย  กุลาสา

 

โคกสะอาด

นายสมเที่ยง  เทศไทย

 

ห้วยทราย

นายโทน  มหาอุป

 

ท่าสวาท

นายวิชัย ยวนใจ

 

โนนมันปลา

๑๐

นายวิชัย มาตราช

 

หนองตะไก้

๑๑

นายสมพร้อม นาดี

 

ห้วยสงคราม

๑๒

นายคำพา แหล้จันคำ

 

หนองเอี่ยน

๑๓

นายหนูปอน ทองถูธร

 

ท่าลี่

๑๔

นายจำลอง  ลาภอาสา

 

ทรายทอง

๑๕

นางไพวัลย์  กุลวงษ์

 

อีสานพัฒนา

๑๖

นายพรเทพ อัครบุตร

 

โนนสีสง่า

๑๗

นายคำปุน ปิยะวงค์

 

นารวงทอง

๑๘

นายฤชัย แก้วมุงคุณ

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 14116012