สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลหนองพันทา
Untitled Document
ประวัติตำบล

 ข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองพันทา

          ตำบลหนองพันทาอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอโซ่พิสัยมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านห้วยลึก หมู่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ หมู่3 บ้านโพนทอง หมู่ 4 บ้านโนนแก้ว หมู่ 5 บ้านหนองนาคำ หมู่ 6 บ้านหนองพันทา หมู่ 7 บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ 8 บ้านป่าไร่ หมู่ 9 บ้านโนนม่วง หมู่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี  หมู่ 11 บ้านพัฒนาพร  หมู่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียงดังต่อไปนี้

          ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.หนองคาย 
          ทิศใต้ ติดกับ ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
          ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
          ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
 

ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลหนองพันทาประกอบอาชีพหลักทางการเกษตรกรรม  คือ  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่และเลี้ยงสัตว์  โดยมีสวนยางพาราในพื้นที่ประมาณร้อยละ  80

-                   โรงเรียนประถมศึกษา          แห่ง 

-                    โรงเรียนมัธยมศึกษา           แห่ง

-                    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน          แห่ง

-                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            แห่ง

-                    สถานีอนามัย                  แห่ง


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 14115845