สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลเหล่าทอง
Untitled Document
ประวัติตำบล
ประวัติความเป็นมา ตำบลเหล่าทอง ได้แยกการปกครองออกจากตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อปี 2534 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นที่ 5 ปัจจุบันเป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโซ่พิสัย ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโนนคำสอน หมู่ 2 บ้านคลองทิพย์ หมู่ 3 บ้านศรีอุบล หมู่ 4 บ้านเหล่าทอง หมู่ 5 บ้านเหล่าทองพัฒนา หมู่ 6 บ้านซำบอน หมู่ 7 บ้านทองหลาง หมู่ 8 บ้านแสงทอง หมู่ 9 บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 บ้านเหล่าเงิน พื้นที่ เนื้อที่ทั้งหมด 68.02 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,611 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.สมสนุก อ.ปากคาด และ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย ทิศใต้ ติดกับ ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คำแก้ว, ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา สาธารณูปโภค มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน การเดินทาง 1. ถนนลาดยางจากอำเภอโซ่พิสัยไปยังหมู่บ้านในตำบลเหล่าทองประมาณ 5 กิโลเมตร 2. ถนนลาดยางจากอำเภอปากคาไปยังหมู่บ้าน ตำบลเหล่าทอง ประมาณ 34 กิโลเมตร

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 14116165