สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลโสกก่าม
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2024-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :82
ศกร.ตำบลโสกก่าม และ ศกร.ตำบลน้ำจั้น ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการแปรรูปจากปลา จำนวน ๔๐ ชั่วโมง สถานที่ ศกร.ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2024-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :124
โครงการอบรมวินัยใส่ใจกฎจราจร สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :146
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :127
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน๓๐ ชม.) หลักสูตรการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย จำนวน 20 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :143
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน๓๐ ชม.) หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง จำนวน 16 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :129
โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างนิสัย มีจิตสาธารณะ นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :125
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2024-02-18
จำนวนผู้เข้าชม :137
ร่วมกิจกรรมเครือข่าย
โพสเมื่อ :2024-02-18
จำนวนผู้เข้าชม :138
ร่วมประชุมรับนโยบาย สนง.สกร.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-18
จำนวนผู้เข้าชม :128
อบรมโครงการพัฒนายกระดับศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานและส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
โพสเมื่อ :2024-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :106
โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้าง วินัย จิตสาธารณะ นักศึกษาสกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :118
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2024-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :118
อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน สู่บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2024-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :134
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2024-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :117
การแข่งขันกีฬากลุ่มภูธานีเกมส์
โพสเมื่อ :2024-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :95
พิธีปฏิญาณตนและเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ :2024-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :91
ศกร.ตำบลโสกก่าม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
โพสเมื่อ :2024-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :126
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :104
โครงการค่ายติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :109
ร่วมจัดนิทรรศการประกวดสถานศึกษาพอเพียง สกร.อำเภอโซ่พิสัย วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :239
ครู ศกร.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ท่าเรือน้ำตกถ้ำพระ บ้านถ้ำพระ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :226
ครู ศกร.ตำบลโสกก่าม เข้าร่วมกิจกรรม “ถนนสายวัฒนธรรม” วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ วัดถ้ำพระ บ้านถ้ำพระ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :240
ศกร.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวาดภาพระบายสี
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :199
ศกร.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :229
ศกร.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :195
โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา CAI วันที่ 30-31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ห้องประชุมสกร.อำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :212
โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 18-19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ห้องประชุมสกร.อำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :191
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อำเภอเมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :157
อบรมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน “ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรม” วันที่ 18-19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ห้องประชุมสกร.อำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :145
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาส “วันวันจักรี” 6 เมษายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :158
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :157
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา “วันแม่แห่งชาติ” วันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :161
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ สกร.อำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :163
ครู ศกร.ตำบลโสกก่าม ดำเนินการสอบกลางภาคนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศกร.ตำบลโสกก่าม ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :157
ศกร.ตำบลโสกก่ามครู ศกร.ตำบลโสกก่าม จัดการเรียนการสอนนักศึกษาและมอบหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศกร.ตำบลโสกก่าม ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :155
ครู ศกร.ตำบลโสกก่าม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลโสกก่าม วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ศกร.ตำบลโสกก่าม ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :167
สกร.อำเภอเซกา จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสืบสานคุณค่าสารานุกรมไทย เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน ประจำปี2566 วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :166
สกร.อำเภอเซกา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ วัดอรัญญวิเวก อำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :145
สกร.อำเภอเซกา จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 3-4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ สกร.อำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :155
สกร.อำเภอเซกา จัดโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการอ่านหนังสือ ประจำปี 2566 วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2๕๖๖ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา สกร.อำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :151
สกร.อำเภอเซกา จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป) หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 22-๒9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สกร.อำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :167
สกร.อำเภอเซกา จัดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา รุ่นที่6097/บก.18 ระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :172
สกร.อำเภอเซกา โครงการอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา รุ่นที่6097/บก.18 ระหว่างวันที่ 8-11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๖ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :142
ศกร.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศกร.ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :150
ศกร.ตำบลโสกก่าม จัโครงการอบรมแนะแนวให้ความรู้ นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ด้านการจัดกระบวนเรียนรู้ตามโครงสร้าง หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศกร.ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬด
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :150
ศกร.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 27-๒9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สกร.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :154
ศุนย์การเรียนรู้ตำบลโสกก่าม จัดโครงการอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :153
สกร.ตำบลโสกก่าม ดำเนินการจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านโสกก่าม หมู่ ๑ ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :157
ศกร.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านโนนวาม หมู่ ๑๑ ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :152
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย วันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :221
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมัก สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :188
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา สรก.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :207
สกร.ตำบลโสกก่าม สกร.ตำบลน้ำจั้น สกร.ตำบลบ้านต้อง จัดอบรมโครงการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สถานที่ สกร.ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :222
กศน.ตำบลโสกก่าม กศน.ตำบลน้ำจั้น กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้นักศึกษา ศสกร.อำเภอเซกา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
โพสเมื่อ :2023-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :205
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน๓๐ ชม.) หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
โพสเมื่อ :2023-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :178
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาชีพระยะสั้น หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง รุ่นที่2
โพสเมื่อ :2023-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :159
โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ รุ่นที่2 วันที่ 21 กรกฎาคม พศ.2566
โพสเมื่อ :2023-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :222
โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ รุ่นที่1 วันที่ 20 กรกฎาคม พศ.2566
โพสเมื่อ :2023-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :210
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน๓๐ ชม.) หลักสูตร การทอผ้าพื้นเมือง จำนวน ๑๖ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :208
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน๓๐ ชม.) หลักสูตรการทอเสื่อจากกก จำนวน ๑๓ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :210
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2023-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :261
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2023-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :258
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2023-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :260
กศน.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกาษาร่วมโครงการอบรมแนะแนวให้นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช ๒๕๕๑ วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานที่ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :233
จัดโครงการอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
โพสเมื่อ :2023-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :229
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการเรียนการสอนนักศึกษานักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ :2023-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :223
กศน.ตำบลโสกก่าม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการตะกร้าความรู้สู่ชุมชน
โพสเมื่อ :2023-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :223
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด
โพสเมื่อ :2023-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :233
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดอบรมครงการจัดส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อคงสมรรถนะกาย จิต สมอง ผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2023-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :191
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2023-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :193
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแคปหมู
โพสเมื่อ :2023-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :201
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแหนมหมู
โพสเมื่อ :2023-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :219
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(35ชม.) หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2023-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :214
กศน.ตำบลโสกก่าม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
โพสเมื่อ :2023-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :207
การศึกษาตามอัธยาศัย อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2022-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :326
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายเคลื่อนที่ กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2022-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :348
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2022-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :355
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดจัดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2022-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :321
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาตามอัธยาศัย อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2022-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :337
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
โพสเมื่อ :2022-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :324
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการเรียนการสอน พบกลุ่มนักศึกษา สายสามัญ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ :2022-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :326
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2022-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :322
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2022-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :273
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการตะกร้าความรู้สู่ชุมชน กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2022-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :276
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ขั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการทำปลาสมุนไพร
โพสเมื่อ :2022-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :258
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำไส้กรอกสมุนไพร
โพสเมื่อ :2022-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :270
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรม พบกลุ่มนักศึกษา สายสามัญ
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :353
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :370
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :370
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :380
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :355
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :349
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดอบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ จำนวน 35 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :365
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดอบรมโครงการการทำไส้กรอกสมุนไพร พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.)
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :356
กศน.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ฐานอาชีพเพื่อสร้างรายได้
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :289
กศน.ตำบลโสกก่ามนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :310
กศน.ตำบลโสกก่ามนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด้อมในชุมชน
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :302
กศน.ตำบลโสกก่ามนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :291
กศน.ตำบลโสกก่าม ศรช.โสกก่ามจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :285
โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ พัฒนาชุมชน
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :441
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังและชุมชน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :409
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :461
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :435
จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :419
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รุ่น3 วิชาการปลูกพืชสมุนไพร
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :421
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รุ่น2 วิชาการเลี้ยงไก่พิ้นเมือง
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :430
โครงการอบรมลูกเสือนอกโรงเรียนนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :455
โครงการส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2021-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :402
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :396
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :512
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :534
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :517
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :529
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมโครงการป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 การทำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย
โพสเมื่อ :2021-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :549
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมือง
โพสเมื่อ :2021-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :491
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30 ชม. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ รุ่น 1
โพสเมื่อ :2021-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :536
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ รุ่น3
โพสเมื่อ :2021-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :492
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพรุ่น2
โพสเมื่อ :2021-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :488
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :500
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2021-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :495
การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศึกษาดูงานสวนกำนันตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2021-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :478
ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลโสกก่าม ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :443
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31ชม.ขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2020-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :609
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์
โพสเมื่อ :2020-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :602
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 30ชั่วโมง วันที่ 13-18 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :755
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :543
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :593
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :598
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล(หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digiyal Literacy) ณ กศน.ตำบลโสกก่า
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :554
กศน.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการลูกเสือช่อสะอาด วันที่ 5-7เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อ.หนองหาร จ.อุดรธานี
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :815
กศน.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม อ.หนองญาต จ.นครพนม
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :534
กศน.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพิ่มพันธุ์ไม้ในค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2563 วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :583
กศน.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :508
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :498
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุห่างจากโรคภัยในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :511
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรการค้าออนไลน์ (E-commerce)
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :616
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และการจัดทำหน้ากากผ้า และเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :541
ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลโสกก่าม ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :498
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :626
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2020-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :648
กศนตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการอบรมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน)
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :618
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :589
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรม พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม. กลุ่มการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :641
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :607
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน)
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :631
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม. (กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ รุ่น 1)
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :643
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลโสกก่ามภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :517
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา กศน.โสกก่าม
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :647
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล โสกก่าม
โพสเมื่อ :2019-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :576
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2019-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :673
โครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชน เพื่อคนบึงกาฬ เนื่องในงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :703
โครงการอบรมครูแกนนำเกษตรธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :633
ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :629
นักศึกษาสอบ n-net ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :649
โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :744
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น2
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :615
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น3
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :591
กศน.ตำบลโสกก่าม ร่วมกับ สนง. กกต.จังหวัดบึงกาฬ เปิดป้ายหมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :682
โครงการพัฒนาจิต สู่ผลสัมทธิ์การเรียน
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :568
โครงการค่ายทักษะวิชาการ
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :552
โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้กับชีวิตประจำวัน นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :546
ร่วมแข่งขันประกวดโครงงาน ณ ศูนย์วิทย์นครพนม
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :552
โครงการอบรมแผนจัดการเรียนการสอนรายสัปดาห์และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :529
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :511
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :698
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :603
ศส.ปชต. กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :711
โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายลูกเสือช่อสะอาด
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :682
โครงการอบรมประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :704
โครงการ To be number one กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :660
โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :693
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :668
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :644
กศน.ตำบลโสกก่าม เดินขบวนรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :720
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ)
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :783
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง) กศนตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :743
พัฒนาอาชีพไม่เกิน 30 ชม. กลุ่มการทำน้ำหมักชีวภาพ กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :704
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :754
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษา กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :682
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :646
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการเรียนการสอนการศึกษา ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ภาคเรียน 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :714
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง)
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :539
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ)
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :625
การศึกษากระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่)
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :588
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :540
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2018-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :615
กศน.ตำบลโสกก่ามดำเนินการจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart famer
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :661
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :612
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี)
โพสเมื่อ :2018-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :747
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :685
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :689
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยช์นจากเน็ตประชารัฐตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :612
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :654
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :616
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :618
นักศึกษาสอบ n-net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนเซกา
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :604
อบรมการประกันคุณภาพภายใน
โพสเมื่อ :2018-02-23
จำนวนผู้เข้าชม :646
โครงการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด( To be number one )
โพสเมื่อ :2018-02-23
จำนวนผู้เข้าชม :649
อบรม English camp กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-02-23
จำนวนผู้เข้าชม :679
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2018-02-23
จำนวนผู้เข้าชม :668
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.เซกา
โพสเมื่อ :2018-02-23
จำนวนผู้เข้าชม :665
โครงการแข่งขันกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ระดับอำเภอ
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :582
พัฒนาอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น 3 (30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :618
พัฒนาอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น 1 (30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :642
พัฒนาอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น 2 (30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :705
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :579
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :601
ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :587
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ระดับกลุ่มโซน
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :582
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการทดสอบคุณภาพการศึกษา (N-NET)
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :561
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :668
โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (STEM)
โพสเมื่อ :2018-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :612
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :514
จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2018-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :513
จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
โพสเมื่อ :2018-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :533
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) -ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :549
กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :528
กศน.อำเภอเซกา นำ นศ.เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :546
ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :538
กศน.อำเภอเซกา ร่วมโครงการส่งเสริมพละศึกษา กีฬา นันทนาการ ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :589
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :670
กศน.ตำบลโสกก่าม นำ นศ.ร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ วิชานวดแผนไทย 100 ชั่วโมง ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :775
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กศน.อำเภอเซกา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง และโรงเรียนโสกก่าม-นาตะไก้ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :600
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมการอบรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :460
โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :481
กศน.ตำบลโสกก่าม นำ นศ.ร่วมกิจกรรมโครงการ To Be Number One ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :476
โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน ณ ตชด.๒๔๔ อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :522
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :496
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (stem) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.นครพนม
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :489
กศน.ตำบลโสกก่าม นำ นศ.เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬสานสัมพันธ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :578
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :517
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (รุ่น 3)
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :479
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน การทำอิฐประสาน (50 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :556
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท อบรมเกษตรผสมผสาน ณ กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :497
การจัดวิชาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว รุ่น 2
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :512
การจัดวิชาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :488
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มการทำดอกไม้จันท์
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :485
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การปลูกพืชไร้ดิน
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :522
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :506
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบรมการทำบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :507
กศน.โสกก่าม ปฐมนิเทศ นักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :491
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :540
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :454
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มการทำกล้วยฉาบ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :577
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม(การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์)
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :477
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :527

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 14116140