สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลนากั้ง
Untitled Document
ประวัติสถานศึกษา

ความเป็นมา ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนากั้ง เดิมนั้นเป็นศาลาเอนกประสงค์ บ้านนากั้งพัฒนา ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยนายพัฒนา ปู่วัง หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอปากคาด ได้ขออนุญาตใช้เป็นศูนย์การเรียน จากนายสุพจน์ คงทัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีครูศูนย์การเรียนชุมชนคนแรกคือ นายสมศักดิ์ เจริญศรี คนที่ ๒ นายอิทธิพัทธ์ จันทร์ศิริ และคนที่ ๓ นายปัญญา ศรีมังคละ และได้ย้ายศูนย์การจากเอนกประสงค์นากั้งพัฒนา หมู่ที่ ๖ มาอยู่ที่ หมู่ ๓ บ้านท่ากลิ้ง เป็นศูนย์แห่งใหม่ ซึ่งเป็นศาลาเอนกประสงค์ โดยนายวิทยา พิสัยพันธ์ ผู้อำนวยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากคาด(เดิม) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน โดยมี นางมณีนุช  วัดทอง  เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาด และมีนายธนุสรณ์ เหมืองทอง พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาฯดูแลโซน ๓ ถ้ำ โดยมีนายปัญญา ศรีมังคละ เป็นหัวหน้า กศน.ตำบลนากั้ง


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 14115945