สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
Untitled Document
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปยอดนักศึกษาลงทะเบียนเรียน   ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
นักศึกษาเก่า หลักสูตร 51   ณ วันที่ 
ระดับ นักศึกษาปกติตำบลโพธิ์ นักศึกษาปกติโนนชมภู รวมนักศึกษาทั้งหมด    
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม            
ประถม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ม.ต้น 10 17 27 22 6 28 21 3 24 3 4 7 56 30 86
ม.ปลาย 14 23 37 19 23 42 8 3 11 3 3 6 44 52 96
รวม 14 49 63 41 29 70 29 6 35 6 7 13 100 82 182
นักศึกษาใหม่ หลักสูตร 51 
ระดับ นักศึกษาปกติตำบลโพธิ์ นักศึกษาปกติโนนชมภู จุฑาริณี  แพงโคตร นางนวลลออ บุญเจิม รวมนักศึกษาทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ประถม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ม.ต้น 2 1 0 0 0 0 10 9 19 12 11 23 24 21 45
ม.ปลาย 1 2 3 0 0 0 8 8 16 2 2 4 11 12 23
รวม 3 3 3 0 0 0 18 17 35 14 13 27 35 33 68
รวมนักศึกษาทั้งหมด 
ระดับ นักศึกษาปกติตำบลโพธิ์ นักศึกษาปกติโนนชมภู จุฑาริณี  แพงโคตร นางนวลลออ บุญเจิม รวมนักศึกษาทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ประถม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ม.ต้น 12 18 30 22 6 28 31 12 43 15 15 30 80 51 131
ม.ปลาย 15 25 40 19 23 42 16 11 27 5 5 10 55 64 119
รวม 27 43 70 41 29 70 47 23 70 20 20 40 135 115 250

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 14115846