สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลท่าดอกคำ
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำกระเป๋าแฟนซี
โพสเมื่อ :2024-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :114
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำปุ๋ยหมักและบรรจุภัณฑ์1
โพสเมื่อ :2024-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :105
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม
โพสเมื่อ :2024-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :102
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการใส่ใจสสุขภาพวัยทอง
โพสเมื่อ :2024-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :106
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำปลาเค็มและบรรจุภัณฑ์(2)
โพสเมื่อ :2024-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :99
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำปลาเค็ม(1)
โพสเมื่อ :2024-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :99
บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2024-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :141
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพกายจิตพิชิตโรค
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :217
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมขน การทำขนมทองม้วนและบรรจุภัณฑ์(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2023-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :258
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมขน การทำเนื้อแดดเดียวและบรรจุภัณฑ์(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2023-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :287
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมขน การทอผ้ามัดหมี่และบรรจุภัณฑ์(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2023-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :224
โครงการทำปลาเค็มและบรรจุภัณฑ์
โพสเมื่อ :2023-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :242
โึครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต พิชิตโรค
โพสเมื่อ :2023-05-23
จำนวนผู้เข้าชม :264
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
โพสเมื่อ :2023-05-23
จำนวนผู้เข้าชม :265
พิธีมมอบวุฒิบัตรนักศึกษาจบหลักสูตร2/2565
โพสเมื่อ :2023-05-23
จำนวนผู้เข้าชม :253
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566
โพสเมื่อ :2023-05-23
จำนวนผู้เข้าชม :230
โครงการบ้านหนังสือชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :228
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไป(อาสาสมัครฯ)
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :222
โครงการนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น(ถ้ำนาคา)
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :217
โครงการนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น(จังหวัดเคลื่อนที่)
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :220
กิจกรรมการพบกลุ่ม
โพสเมื่อ :2023-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :197
โครงการรู้ทันโควิด-19 ด้วยสมุนไพร
โพสเมื่อ :2023-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :209
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2023-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :191
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการลูกเสือจิตอาสา
โพสเมื่อ :2023-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :191
อาชีะระยะสั้น การทำดอกไม้จันทร์/เหรีนญโปรยทานและบรรจุภัณฑ์
โพสเมื่อ :2023-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :173
อาชีะระยะสั้น การทำน้ำพริกกากหมูและบรรจุภัณฑ์
โพสเมื่อ :2023-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :173
โครงการการทำตะกร้าแฟชั่น
โพสเมื่อ :2023-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :166
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตรู้เท่าทันภัยใกล้ตัวเงินดิจดทัล
โพสเมื่อ :2023-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :170
โครงการการจัดการขยะรีไซเคิล
โพสเมื่อ :2023-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :166
โครงการยาเสพติดพิษภัยทำลายชีวิต
โพสเมื่อ :2023-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :166
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพกายจิตพิชิตโรค
โพสเมื่อ :2023-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :162
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2023-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :172
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โพสเมื่อ :2023-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :169
โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2022-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :262
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการการทำเน็ตติดผม กศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2022-08-23
จำนวนผู้เข้าชม :323
กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2022-08-23
จำนวนผู้เข้าชม :302
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา
โพสเมื่อ :2022-08-23
จำนวนผู้เข้าชม :306
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โพสเมื่อ :2022-08-23
จำนวนผู้เข้าชม :314
การทำขนมแซนวิช
โพสเมื่อ :2022-08-16
จำนวนผู้เข้าชม :347
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพัฒนาวิชาการ
โพสเมื่อ :2022-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :352
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียน1/2565
โพสเมื่อ :2022-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :361
รับการประเมิน5ดีพรีเมี่ยม กศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2022-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :308
การทำน้ำพริกหนังเค็ม(การศึกษาต่อเนื่อง10ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2022-06-12
จำนวนผู้เข้าชม :327
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ในพื้นที่ ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2022-02-22
จำนวนผู้เข้าชม :323
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2022-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :348
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2022-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :386
จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.อบต.ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :358
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2022-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :408
กิจกรรมการพบกลุ่มกศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2022-02-10
จำนวนผู้เข้าชม :340
กิจกรรมการพบกลุ่ม
โพสเมื่อ :2022-02-10
จำนวนผู้เข้าชม :349
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(โคกหนองนาไมเดลบ้านคำบอน)
โพสเมื่อ :2022-02-10
จำนวนผู้เข้าชม :351
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการการทำพานบายศรี
โพสเมื่อ :2022-02-10
จำนวนผู้เข้าชม :417
พัฒนาอาชีพไม่เกิน30 ชั่วโมง(อาชีพระยะสั้น) การออกแบบบรรจุภัณฑ์
โพสเมื่อ :2022-02-10
จำนวนผู้เข้าชม :340
พัฒนาอาชีพไม่เกิน30 ชั่วโมง(อาชีพระยะสั้น) การทำชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2022-02-10
จำนวนผู้เข้าชม :358
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2022-02-10
จำนวนผู้เข้าชม :331
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคโควิต19
โพสเมื่อ :2022-02-10
จำนวนผู้เข้าชม :322
โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2021-08-25
จำนวนผู้เข้าชม :426
โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2021-08-25
จำนวนผู้เข้าชม :431
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม โครงการสายคล้องหน้ากากจากลูกปัด
โพสเมื่อ :2021-08-25
จำนวนผู้เข้าชม :439
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การทำเจลล้างมือ กศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2021-08-25
จำนวนผู้เข้าชม :406
พัฒนาอาชีพไม่เกิน30 ชั่วโมง การปลูกพิชสมุนไพร รุ่นที่1และรุ่นที่2
โพสเมื่อ :2021-08-25
จำนวนผู้เข้าชม :464
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการการสานกระเป๋าจากกกและผือ กศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2021-08-25
จำนวนผู้เข้าชม :442
โครงการพัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2021-08-25
จำนวนผู้เข้าชม :411
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2021-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :454
กศน.ตำบลท่าดอกคำจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :420
กศน.ตำบลท่าดอกตำจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2021-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :450
กศน.ตำบลท่าดอกคำเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2021-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :447
กศน.ตำบลท่าดอกตำจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :439
โครงการศึกษาดูงานสวนส้มทายเงินเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :474
โครงการสร้างการรับรู้เรื่องประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2021-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :423
โครงการทำพวงกุญแจจากผ้าคราม
โพสเมื่อ :2021-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :454
โครงการกระเป๋าแฮนด์เมด( Handmade)
โพสเมื่อ :2021-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :461
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมการทำธุงใยแมงมุม
โพสเมื่อ :2021-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :541
พัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง (กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า
โพสเมื่อ :2020-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :569
วิชาชีพชั้นเรียน 31 ชั่วโมงขึ้นไป กลุ่มทำเตาชีวมวล
โพสเมื่อ :2020-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :567
โครงการอบรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร digital Literacy
โพสเมื่อ :2020-06-10
จำนวนผู้เข้าชม :550
โครงการอบรมทำหน้ากากอนามัยใชัเอง
โพสเมื่อ :2020-06-10
จำนวนผู้เข้าชม :552
โครงการขยายพันธ์ุพืช(เมล็ดพันธ์ูพระราชทาน)
โพสเมื่อ :2020-06-10
จำนวนผู้เข้าชม :578
โครงการรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา (covid 19)
โพสเมื่อ :2020-06-10
จำนวนผู้เข้าชม :522
โครงการการทำขนมฟักทองฉาบ
โพสเมื่อ :2020-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :468
ช่างก่อสร้าง (ช่างทาสี)
โพสเมื่อ :2020-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :428
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2020-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :407
โครงการการทำขนมไข่หงษ์
โพสเมื่อ :2020-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :407
โครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
โพสเมื่อ :2020-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :394
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายจิตและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2020-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :396
โครงการการทำขนมถ้วย
โพสเมื่อ :2020-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :404
โครงการการปลูกมันม่วง
โพสเมื่อ :2020-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :437
ช่างก่อสร้าง(การทำบล็อกคอนกรีตทางเดิน)
โพสเมื่อ :2019-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :552
โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :428
พบกลุ่ม
โพสเมื่อ :2019-08-27
จำนวนผู้เข้าชม :431
การเลี้ยงกบในบ่อดิน
โพสเมื่อ :2019-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :1066
การทำสบู่สมุนไพร
โพสเมื่อ :2019-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :545
โครงการทอผ้าขาวม้า
โพสเมื่อ :2019-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :585
โครงการส่งเสริมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน
โพสเมื่อ :2019-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :635
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายจิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2019-05-13
จำนวนผู้เข้าชม :641
การอบรมประชาชน หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตร การค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :601
ห้องสมุดเคลื่อนทีชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :427
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างปูนเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :556
กศน.ตำบลท่าดอกคำร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ รถโมบาย อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านท่าสีไค ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-18
จำนวนผู้เข้าชม :469
กศน.ตำบลท่าดอกคำเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-02-18
จำนวนผู้เข้าชม :430
ปลูกพืชสมุนไพร
โพสเมื่อ :2019-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :472
โครงการส่งเสริมประชาธิปไดยในชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :402
โครงการศึกษาดูงาน กลุ่มปลาร้าทรงเครื่อง
โพสเมื่อ :2019-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :433
การทำแหนมเห็ด
โพสเมื่อ :2019-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :509
การทำกล้วยฉาบสมุนไพร
โพสเมื่อ :2019-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :515
นั่งที่ไหนอ่านที่นั้น
โพสเมื่อ :2018-12-19
จำนวนผู้เข้าชม :453
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ(หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ) กศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2018-12-13
จำนวนผู้เข้าชม :486
โครงการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-07-18
จำนวนผู้เข้าชม :610
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-07-18
จำนวนผู้เข้าชม :525
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรdigital literacy และหลักสูตรe-commerce
โพสเมื่อ :2018-07-18
จำนวนผู้เข้าชม :515
โครงการทอเสื่อจากต้นกก
โพสเมื่อ :2018-07-18
จำนวนผู้เข้าชม :591
โครงการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2018-07-18
จำนวนผู้เข้าชม :578
การปลูกไม้ผล
โพสเมื่อ :2018-07-18
จำนวนผู้เข้าชม :508
การทำปลาร้าปลาเค็ม
โพสเมื่อ :2018-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :695
กิจกรรม smart onie เพื่อสร้าง smart farmer
โพสเมื่อ :2018-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :538
การทำไข่เค็ม
โพสเมื่อ :2018-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :568
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :503
โครงการอบรมการขยายพันธุ์พิช
โพสเมื่อ :2018-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :524
โครงการทำพรมเช็ดเท้า
โพสเมื่อ :2018-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :625
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษากศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2018-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :499
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :541
ศูนย์ฝึกอาชุมชนโครงการผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
โพสเมื่อ :2018-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :665
โครงการพัฒนาวิชาการ กศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2017-12-18
จำนวนผู้เข้าชม :516
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในวิถีพุทธกศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2017-12-18
จำนวนผู้เข้าชม :484
กำหนดการสอบกศน.ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :515
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :533
โครงการการเลี้ยงกบในบ่อพลาสติก
โพสเมื่อ :2017-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :617
ปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :508
โครงการหมู่บ้านตามรอยพ่อ
โพสเมื่อ :2017-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :516
พัฒนอาชีพระยะสั้น โครงการการทำดอกไม้จันทน์ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2017-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :546
โครงการการฝึกอบรมวิชาชีพพื้นฐานช่างเชื่อมเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2017-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :658
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :532
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล(จัดซื้อหนังสือพิมพ์)
โพสเมื่อ :2017-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :443
โครงการอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :453
โครงการส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ กศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2017-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :563
โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน กศน.ท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2017-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :447
โครงการส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมก่ารอ่านกศน.ตำบลทาดอกคำ
โพสเมื่อ :2017-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :446
โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2017-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :451
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2017-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :527
โครงการปรับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์(ICT)
โพสเมื่อ :2017-03-03
จำนวนผู้เข้าชม :462
อ่านเพื่อชีวิต
โพสเมื่อ :2017-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :465
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น (การพัยเหรียญโปรยทานด้วยริบบิ้น)
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :510
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น (การทำกล้วยฉาบสมุนไพร)
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :498
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น (การทำขนมแซนวิซ)
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :577
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น (การทำขนมโดนัทจิ๋ว)
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :644
โครงการฝึกอาชีพช่างพื้นฐาน(ช่างปูกระเบื้อง)
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :715
โครงการการเลี้ยงปลาหมอเทศในบ่อพลาสติก
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :779
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย/จิตและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันภัยยาเสพติดในชุมชน
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :498
กศน.ตำบลท่าดอกคำ ย้อมผ้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสเมื่อ :2016-10-21
จำนวนผู้เข้าชม :424
กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การย่อยสลายเศษผักผลไม้
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :532
หลักสูตรระยะสั้น การทำน้ำสมันไพรเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :517
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :490
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :482
โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน//ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ :2016-07-22
จำนวนผู้เข้าชม :481
โครงการรู้รักสามัคคีเยาวชนพลเมืองดี ตามวิถึประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2016-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :543
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการกศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" การทำวุ้นแฟนซี ณ กศน.ตำบลท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-01-09
จำนวนผู้เข้าชม :480
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด)
โพสเมื่อ :2016-01-09
จำนวนผู้เข้าชม :480
โครงการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน กศน.ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2015-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :570
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 กศน.ตำบลท่าดอกคำ
โพสเมื่อ :2015-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :480
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การปักผ้า กศน.ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2015-12-28
จำนวนผู้เข้าชม :633

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 14116043