สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลศรีวิไล
Untitled Document
ประวัติตำบล

 ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลศรีวิไล

          กศน.ตำบลศรีวิไล เดิมคือศูนย์การเรียนชุมชนบ้านศรีวิไลพัฒนา ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่ง มีครูประจำศูนย์การเรียน คือ นายบันเทิง โพธิ์สว่าง โดยใช้สถานที่ของอาคารสถานีอนามัยศรีวิไลหลังเก่าเป็น สูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆของตำบลศรีวิไล เรื่อยมาจนกระทั่งในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้เปลี่ยนครู ศูนย์การเรียนชุมชนเป็น นายวายุ สาวะริผลและย้ายจากอาคารสถานีอนามัยไปใช้ศูนย์อาคารโรงเรียนบ้านอู่คำ หมู่๗ ตำบลศรีวิไล เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านศรีวิไลพัฒนาได้รับการจัดตั้งให้เป็น กศน.ตำบลศรี วิไลโดยมี นางธัญญา สัตตภัณฑ์ เป็นครูประจำศูนย์ กศน.ตำบล และเป็นหัวหน้า กศน.ตำบลศรีวิไล ปัจจุบัน กศน.ตำบลศรีวิไล ตั้งอยู่ ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๗ บ้านอู่คำ ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 14115977