สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลนาแสง
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
โครงการชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่งโมงขึ้นไป หลักสูตร กลุ่มทอเสื่อกก รุ่นที่ 1 รุ่น 2
โพสเมื่อ :2024-05-03
จำนวนผู้เข้าชม :90
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าหวายเทียม จำนวน 18 ชม. ระหว่างวันที่ 9-12 ม.ค. 2567 สถานที่จัด ณ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-02
จำนวนผู้เข้าชม :87
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการบริหารจัดการขยะ สกร.อำเภอศรีวิไล 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :97
การจัดการเรียนการสอน พบกลุ่ม สกร.ตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :94
2 เมษายน วันรักการอ่าน สกร.ตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :93
โครงการลูกเสือจิตอาสา สกร.ตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :97
พัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สกร.ตำบลนาแสง กลุ่มสูงอายุตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :103
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และมอบวุฒิให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษา สกร.ตำบลนาแสง ณ หอประชุมอำเภอศรีวิไล 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :87
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อที่ชาวตลาด สกร.ตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :88
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แจกหนังสือเรียนให้กับนักศึกษา สกร.ตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :85
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมไทย สกร.ตำบลนาแสง ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :75
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการถนอมอาหาร สกร.ตำบลนาแสง ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :90
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ฯ (ICT) สกร.ตำบลนาแสง ณ ห้องคอมฯ โรงเรียนบ้านนาต้อง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยฬช้โครงงาน สกร.ตำบลนาแสง ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :73
โครงการค่ายทักษะวิชาการสกร.ตำบลนาแสง 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สกร.ตำบลนาแสง 2/ 2566
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษา สกร.ตำบลนาแสง 1/2566
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :205
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันปัญหายาเสพติด สกร.ตำบลนาแสง 1/2566
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :200
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2566 และมอบวุฒิให้กับผู้สำเร็จการศึกษา สกร.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :199
พัฒนาฝึกอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร น้ำปั่นฟรุ้งฟริ้งสร้างรายได้ สกร.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :199
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ สกร.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :193
การจัดการเรียนการสอน พบกลุ่ม สกร.ตำบลนาแสง 1/2566
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :208
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำไข่เค็มสมุนไพร สกร.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :198
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมงหลักสูตรช่างอลูมิเนียม สกร.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :196
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการจับผ้าประดับ กศน.ตำบลนาแสง 2/2565
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :226
ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนตำบล/อำเภอ ศรีวิไล 2/2565
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :232
ส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครรักการอ่าน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :228
ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลนาแสง 2/2565
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :234
ส่งเสริมการอ่าน รถโมบาย กศน.ตำบลนาแสง 2/2565
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :235
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :239
โครงการอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม.หลักสูตรการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :235
ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด กศน.ตำบลนาแสง 2/2565
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :224
โครงการส่งเสริมแกนนำรักการอ่าน สำหรับนักศึกษา กศน.ตำบลนาแสง 2/2565
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :198
โครงการอาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป หลักสูตรช่างไฟฟ้า กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :194
โครงการอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม.หลักสูตรช่างทาสี กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :207
โครงการอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม.หลักสูตรการจัดสวนหย่อม กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :194
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา กศน.ตำบลนาแสง 2/2565
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :190
โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุ กศน.ตำบลนาแสง 2/2565
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :194
การจัดการเรียนการสอน พบกลุ่ม กศน.ตำบลนาแสง 2/2565
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :186
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ นักศึกษา กศน.ตำบลนาแสง 2/2565
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :187
นำนักศึกษา กศน.ตำบลนาแสง เข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพและการกินการอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :281
นำนักศึกษา กศน.ตำบลนาแสง เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :267
นำนักศึกษา กศน.ตำบลนาแสง เข้าร่วมโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :265
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาด กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :285
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ตำบลนาแสง จังหวัดเคลื่อนที่ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :277
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลประจำตำบลนาแสง ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :275
การจัดการเรียนการสอน พบกลุ่ม กศน.ตำบลนาแสง 1/2565
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :300
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :289
กศน.ตำบลนาแสง จัดสอบวัดผลกลางภาค นักศึกษา กศน. ตำบลนแสง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :256
โครงการฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรธุรกิจขนม การทำพิชซ่า กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :256
โครงการอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการการทำขนมเบรค การทำแซนวิสสด กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :259
โครงการสร้างจิตสำนึก พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ของ นศ.กศน.ตำบลนาแสง 1/2565
โพสเมื่อ :2022-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :288
โครงการทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนม จังหวัดนครพนม กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :252
โครงการทัศนศึกษาศูนย์ศึกษาและพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :265
จัดการเรียนการสอน พบกลุ่ม กศน.ตำบลนาแสง แจกหนังสือเรียน 1/2565
โพสเมื่อ :2022-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :264
ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :243
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2565 กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :259
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึ่งประสงค์ กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :244
โครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :241
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดี ใส่ใจกฏจราจร กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :248
การจัดการเรียนการสอน พบกลุ่ม กศน.ตำบลนาแสง 1/2565
โพสเมื่อ :2022-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :225
โครงการฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรศิลปะการจับผ้าสวยงาม กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :238
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำขนมไทย กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :242
สอบกลางภาค 2/2564 กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :396
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :406
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านพัฒนาความรู้สู่ประชาคมโลก กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :353
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2/2564 กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :377
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :355
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :375
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถม ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :359
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :371
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :337
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :334
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านหนังสือชุมชน ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :336
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :342
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :365
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรช่างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :351
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (On Hand) การใช้ชีวิตวิถีใหม่ในสถานการณ์ยุคโควิด-19 เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :336
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :327
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในสถาณการณ์ยุคโควิด 19 ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :345
โครงการศึกษาดูงาน แปลงวนเกษตรต้นแบบ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :328
โครงการอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม.หลักสูตรการแปรรูปปลา กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :366
โครงการอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม.หลักสูตรอาหารจานด่วน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2022-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :342
โครงการพฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :400
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร ช่างก่ออิฐ กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :409
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :421
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงงาน สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :413
โครงการส่งเสริมความรู้ด้วนการเรียนแบบสะเต็มศึกษา กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :387
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :408
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :391
โครงการปลูกสมุนไพรต้านภัยโควิด 19 กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :465
โครงการศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :339
โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :343
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :455
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :431
การศึกษาต่อเนื่อง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมแกนนำอาสายุวเกษตร กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :427
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :511
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลนาแสง โครงการอบรมอาสายุวเกษตร
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :463
ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.ตำบลนาแสง ประจำปี 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :457
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ไม่เกิน 30 ชั่วโมง กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :468
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรกลุ่มช่างปูน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :421
การศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :430
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ/บ้านหนังสือชุมชน ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :523
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม. ขึ้นไป (ช่างปูน) กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :542
การจัดกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :540
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :499
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :438
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถม 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :474
โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มเลี้ยงสัตว์และศึกษาดูงาน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :471
โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :470
โครงการทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือป้องกันโรคโควิด 19 กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :479
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การปลูกหญ้าหวานอิสราเอลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :574
กศน.ตำบลนาแสง จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 3 บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :471
กศน.ตำบลนาแสง นำ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :413
กศน.ตำบลนาแสง นำ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าซำบอน อำเภอโซ่พิสัย
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :400
กศน.ตำบลนาแสง จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :442
กศน.ตำบลนาแสง จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :403
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :420
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือป้องกันโรคโควิด 19
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :413
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :412
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการปลูกฝังค่านิยมและคุณธรรมสืบสานประเพณีไทย วันที่ 8-9 มกราคม 2563 ณ ศาลาประชาคม ม. 12 บ้านศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :453
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตำบลนาแสง โครงการ ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2562
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :402
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :416
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :400
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถม 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :396
กศน.ตำบลนาแสง เข้าร่วมโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวย
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :574
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการเข้าข่ายคุณธรรม ที่วัดซำบอน อำเภอโซ่พิสัย
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :626
กศน.ตำบลนาแสงเข้าร่วมโครงการ
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :572
กศน.ตำบลนาแสงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพ ไม่เกิน 30 ชม. (ช่างปูน)
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :595
กศน.ตำบลนาแสง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง (ช่างปูน)
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :585
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป (ช่างเชื่อม)
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :515
กศน.นาแสงเข้าร่วมโครงการ
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :574
โครงการการเรียนรู้อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :567
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :612
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :508
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถม 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :553
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการขายสินค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2019-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :456
โครงการตลาดนัดอาชีพทำแล้วรวย กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2019-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :460
ตำบลนาแสง โครงการอบรม smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 11-13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบีเคเพลช จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :457
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรช่างเชื่อม)
โพสเมื่อ :2019-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :540
ศรช.บ้านนาคำแคน จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม 2/2561
โพสเมื่อ :2019-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :511
ศรช.บ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :418
กศน.ตำบลนาแสง และ ศรช.บ้านนาคำแคน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านนาคำแคน หมู่ 3 ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :420
กศน.ตำบลนาแสงและศรช.บ้านนาคำแคน ส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน บ้านนาคำแคนหมู่ 3
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :498
กศน.ตำบลนาแสง และ ศรช.บ้านนาคำแคน จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :528
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การเลี้ยงปลาในกระชัง
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :627
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมปลูกเห็นในตะกร้า)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :494
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :474
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การทำปุ๋ยโบกาฉิ)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :496
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการจัดการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน (หลักสูตรเตาชีวมวล)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :491
โครงการสอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ e-commerce
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :511
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลนาแสง หลักสูตร ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :479
ร่วมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย "อุ่นไอรัก"
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :512
ครู ศรช.บ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง ร่วมเป็นวิทยากรกับภาคีเครือข่าย การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :529
กศน.ตำบลนาแสงร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :510
นศ.ศรช.บ้านนาคำแคน กศน.ตำบลนาแสง เข้ารับการสอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :541
กศน.ตำบลนาแสง สอนการทำดอกไม้จันทร์ ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :501
กศน. ตำบลนาแสง จัดการปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :502
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (บุญผะเหวด)
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :486
กศน.ตำบลนาแสง จัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรีอนต้นแบบ
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :446
โครงการศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา กศน.อำเภอศรีวิๆล
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :457
กศน.ตำบลนาแสง ส่งมอบพันธุ์ต้นดอกดาวเรืองให้กับผู้นำชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :450
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการ smart farmer ในเขตตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :456
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื้อสารด้านอาชีพ หลักสูตร ภาษาอาชีพ วินมอไซ การนวดแผนไทยและไกด์เยาวชน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :460
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :444
กศน.ตำบลนาแสง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :480
กศน.ตำบลนาแสง จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทำความดีถวายพ่อหลวง วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ( กิจกรรม กพช. )โดยร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนในอำเภอสรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :460
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านในตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :476
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :447
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการอบรมการสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :460
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการสอนการทำบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :482
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ. เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครส่งเสริมประชาธิปไตยและปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :700
ศรช.บ้านนาคำแคน กศน.ตำบลนาแสง จัดการเรียนรการสอน (พบกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :473
กศน.ตำบลนาแสงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2/2561 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :473
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :516
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน 2/2560 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :476
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการนิทรรศการศาสตร์พระราชาและพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :498
กศน.ตำบลนาแสงนำ นศ.เข้าร่วมกิจกรรมชมรม To Be Number One กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :454
กศน.ตำบลนาแสงนำ นศ.เข้าร่วมโครงการอบรมค่ายอาสายุวกาชาด ที่ ตชด.244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :459
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :554
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศรช.บ้านนาคำแคน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :578
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (การเลี้ยงปลา กบ ในกระชัง) ครอบครัวต้นแบบประจำตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :600
กศน.ตำบลนาแสง การเรียนรู้ตลอดชีวิต/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรช่างพื้นฐาน) การทำอิฐบอค
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :545
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนบ้านนาคำแคน ระดับ ม.ต้น และแจกตารางสอบปลายภาค
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :519
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนบ้านนาคำแคน ระดับ.ปลาย และแจกตารางสอบปลายภาค
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :577
กศน.ตำบลนาแสง พัฒนาสังคมและชุมชนโครงการรู้รักและสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :558
กศน.ตำบลนาแสง มอบดอกดาวเรืองให้กับหมู่บ้านในเขตตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :565
กศน.ตำบลนาแสง ร่วมบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :471
กศน.ตำบลนาแสง ร่วมประชุมและเปิดหมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :662
กศน.ตำบลนาแสง ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :491
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ (หลักสูตรการนวดสปา) กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :485
โครงการปลูกต้นยางนาตามรอยพ่อ (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :547
ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.ศรช.บ้านนาคำแคนและนาแสง กศน.ตำบลนาแสง ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :495
ภาพกิจกรรมการจักการการบริหารขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :461
โครงการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ :2017-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :505
แจ้งนักศึกษาทุกท่านทุกระดับชั้น ด้วยทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีวิไล จะดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 - 18 กัยยายน 2559 ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านนาสะแบง
โพสเมื่อ :2016-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :994

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 14118140