สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลหนองเดิ่น
Untitled Document
แหล่งเรียนรู้ในตำบล

 แหล่งเรียนรู้ตำบลหนองเดิ่น

ที่ตั้ง

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ค้นคว้า

ศาลาSML  บ้านหนองเดิ่นทุ่ง

กศน.ตำบลหนองเดิ่น

แหล่งเรียนรู้ ข้อมูล

ศาลาSML  บ้านหนองคังคา

ศรช.บ้านหนองคังคา

แหล่งเรียนรู้ ข้อมูล

บ้านหนองเดิ่นทุ่ง

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง

แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

บ้านหนองเดิ่นท่า

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า

แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

บ้านห้วยเล็บมือ

โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ

แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

บ้านภูสวาท

น้ำตกถ้ำฝุ่น

แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ

บ้านหนองเดิ่นท่า

หาดสีดา

แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ

บ้านภูสวาท

เขตอนุรักษ์พันธ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ

บ้านห้วยเล็บมือ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ต้นแบบอยู่ดีมีสุข

ระดับจังหวัด ปี  2559

เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านห้วยเล็บมือ

เกษตรกรต้นแบบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นางปิ่นแก้ว  โคตรรัตน์

เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านหนองคังคา

การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านหนองเดิ่นเหนือ

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า

หัตถกรรมการจักสาน

บ้านห้วยเล็บมือ

วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร

ศาสนาและวัฒนธรรม  (คริสต์)

บ้านภูสวาท

วัดนักบุญนอยย์ยอนห์มันส์

ศาสนาและวัฒนธรรม (คริสต์)

บ้านหนองเดิ่นท่า

วัดศรีสุมนฑารักษ์

ศาสนาและวัฒนธรรม  (พุทธ)

บ้านหนองเดิ่นเหนือ

วัดธรรมรักขิตตาราม

ศาสนาและวัฒนธรรม (พุทธ)

บ้านหนองเดิ่นทุ่ง

วัดศรีโคตรเจริญธรรม

ศาสนาและวัฒนธรรม (พุทธ)

บ้านหนองคังคา

วัดศรีสุมังค์วราราม

ศาสนาและวัฒนธรรม (พุทธ)

บ้านเทพมีชัย

วัดธรรมสโมสร

ศาสนาและวัฒนธรรม (พุทธ)

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 14115862