สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ชื่อสกุล :นายประเวช เหล่าประเสริฐ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายพิทักษ์ ราชาทุม
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาวมะลิวรรณ์ คุ้มประเสริฐ
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร :0801947377
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาวทิพาพรรณ ทรายคำ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร :0918618581
e-mail :thiphun55@gmail.com


ชื่อสกุล :นางสาววันนา น้อมสุระ
ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร :0883380593
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาวพัชรี อุทัยเรือง
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร :0852250315
e-mail :


ชื่อสกุล :นายมาโนช แก้วเพียท้าว
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร :0887349906
e-mail :bom_bc49010911762@hotmail.com


ชื่อสกุล :นางสาวบุญโฮม กาญวงษา
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
เบอร์โทร :0879514834
e-mail :

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 

ไอพีคุณ
: 44.192.66.171
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/05/2564
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 4612713