สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนา กศน.ตำบล 5 ดีพรี่เมี่ยม
โพสเมื่อ :2021-05-12 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :18
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-04-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :35
ครู ลงพื้นที่แจกตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และรับสมัครนักศึกษา เยี่ยมบ้านนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-04-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้มีความสุข มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โพสเมื่อ :2021-04-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ :2021-04-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ :2021-04-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ :2021-04-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ :2021-04-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :46
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ :2021-04-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :36
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ :2021-04-20 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลหอคำร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเริมการอ่าน 2 เมษายน สานปัญญารักการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-04-20 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการรักการอ่าน 2 เมษายน 2564
โพสเมื่อ :2021-04-16 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :107
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การแปรรูปผลไม้
โพสเมื่อ :2021-04-12 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :62
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-04-10 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรช่างไฟฟ้า (๕๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-10 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :52
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-04-10 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :52
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2021-04-10 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :60
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2021-04-10 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :54
วันที่ 8-9 เมษายน 2564 กศน.ตำบลพรเจริญจัดกิจกรรมbig cleaning day กศน.ตำบลงามตา ประชาชื่นใจ ณ กศน.ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-04-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :77
กศน.ตำบลโนนสว่าง นำนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ โครงการกินร้องเล่นเต้นลำ ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลโนนสว่าง นำนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองบึงกาฬ ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :43
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.อำเภอพรเจริญ ได้จัดโครงการ" ๒ เมษา" วันรักการอ่าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :46
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :71
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ อำเภอยิ้มเคลือนที่ บ้านเทพมีชัย
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ( 31 ชม.)ขึ้นไป กลุ่มช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :76
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม.) กลุ่มจักสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :39
กลุ่มแปรรุปผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :45
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :36
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :36
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า 33 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2021-04-07 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลหอคำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านม่วงมีชัย
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :76
อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :48
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :43
หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการขยายผลบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :39
กิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการ 2 เมษา สานปัญญารักการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :39
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ โครงการส่งเสริมการอ่านลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :52
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการขยายผลบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ สร้างสมดุลชีวิต
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :35
กิจกรรมพัฒนผู้เรียนติวเข้มเติมเต็มความรู้
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรช่างไฟฟ้า (๕๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลโนนสมบูนณ์จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๖๐ คน
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :38
กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :40
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ -๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ณ บ้านโพธิ์ทอง - ทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :43
กิจกรรมีจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันจักรกรี
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเลื่อนที่ ณ บ้านกำแพงเพชร วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการ ๙ ตามพ่อเพื่อพอเพียง
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศ.ตำบลโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านสานสันพันธ์ครอบครัว ณ ริมโขงบึงกาฬ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การทอเสื่อ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การประดับผ้าในงานพิธี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลคำนาดี
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :54
โครงการศูนย์ึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรวิชาช่างก่อสร้าง (หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 34 ชม.)
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :85
กศน.ตำบลคำนาดี ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่นที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :52
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :45
กิจกรรมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการค่ายเยาวชนคนคุณธรรมตามแนวทาง MOTPROGRAM
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการรักการอ่าน 2 เมษายน 2564
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :124
กศน.ตำบลโป่งเปือยนำนักศึกษาเข้าร่วมและร่วมจัดโครงการขยายผลบ้านหนังสือชุมชน ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :25
นางนันท์นภัส นูคำดี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ภาคีเครือข่าย
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลโป่งเปือยนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :26
นางสาวศิริพร สิงห์บริคัน ร่วมเป็นวิทยากร ฝึกอาชีพให้กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงการสูงวัย หัวใจ นันทนาการ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัว
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :40
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลหอคำร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองบึงกาฬจัดโครงการส่งเสริมการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัว ณ กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :35
จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการแกะสลักผักและผลไม้
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลหอคำร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองบึงกาฬจัดโครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ณ กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลโป่งเปือยนำนักศึกษาเข้าร่วมและร่วมจัดโครงการ2 เมษา สานปัญญารักการอ่าน ณกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :62
ประชุมสัญจร ณ กศน.ตำบลโคกก่อง
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :180
โครงการจิตอาสา กศน. “ร่วมแรงทำความดีด้วยหัวใจ”
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการพัฒนาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำของที่ระลึก (๕๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย ทุกวันจันทร์
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลบึงกาฬ เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุุกวันจันทร์
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจตอาสา เนื่องในโอาสวันจักกรี
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึึกษาไปช่วยงานสภากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลโป่งเปือยร่วมจัดโครงการส่งเสริมการนั่งที่ใหน อ่านที่นั่น และ โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด และโครงการบรรณสัญจร น์ ณกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลโป่งเปือยร่วมจัดโครงการส่งเสริมการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัว ณกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลโป่งเปือยร่วมจัดโครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ณกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลโป่งเปือยร่วมจัดโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั้นและโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดพร้อมกับโครงการบรรณสัญจร ณ ศาลาหน้าโรงพยาบาลบึงกาฬและบริเวณถนนข้าวเม่า ริมโขงอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลโป่งเปือยร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั้นและโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดพร้อมกับโครงการบรรณสัญจร ณ ศาลาหน้าโรงพยาบาลบึงกาฬและบริเวณถนนข้าวเม่า ริมโขงอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ณกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการขยายผลบ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านหนังสือชุมชนในเขตตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการ 2 เมษา สานปัญญารักการอ่าน ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัว ณห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลวิศิษฐ์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประจำจังหวัด
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลวิศิษฐ์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลวิศิษฐ์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชุน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลวิศิษฐ์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประจำอำาเภอ
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ ริมโขงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :41
๙- ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการแปรรูปปลา ณ บ้านหนองแวง ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รับ การนิเทศจาก อ.บุญรัตน์ สุขโสม บรรณารักษ์ชำนาญการ
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬร่วมกับ กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั้น
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :31
๑๙- ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ณ บ้านดอนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รับ การนิเทศจาก อ.บุญรัตน์ สุขโสม บรรณารักษ์ชำนาญการ
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :28
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :26
กิจกรรมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :25
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรผลิตภัณจากยางพารา
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :31
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการวัยใสขับขี่ปลอดภัยเข้าใจกฏจราจร ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ หมู่ ๕ ตำบลวิศิาฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รับ การนิเทศจาก อ.บุญรัตน์ สุขโสม
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :79
พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า (30 ช.ม.)
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่)
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :37
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :36
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ณ บ้านคำเจริญ ตำบลหนองเลิง จำนวน 19 คน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :34
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงวัย
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤฏีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน ณ สวนเกษตรตำบลโป่งเปื่อย
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :31
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะที่ดี ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลหนองเลิง กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาตำบลหนองเลิง ๔๐ คน วิทยกรโดยนางสาวชนารดี ผลาจิตร์
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านศิริเจริญ ตำบลท่ากกแดง
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการรู้รักษ์สามัคคี พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ณ กศน.ตำบลหนองเลิง ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจำนวน ๔๐ คน วิทยากรโดย นางสาวชนารดี ผลาจิตร์
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ.ศาลารวมใจ บ้านคำเจริญ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเลิง นางสาวสุชานรี รำเพยพล
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๖๐ คน วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเลิง นางสาวชนารดี ผลาจิตร์
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับผู้สูงอายุในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลารวมใจ บ้านคำเจริญ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖๘ คน วิทยากรโดย พระอำนวย คำพันธ์ จากวัดศรีสุพลวนาราม
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลหนองเลิง ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการค่ายวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ณ โรงเรียนธเนตรวิทยา ตำบลหอคำ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ณ กศน.ตำบลหนองเลิง ให้นักศึกษาทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย โดยวิทยากร นายปาฐวลี คล่องดี และนางสาวอนุสรา ทาไธสงค์
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :30
นางสุพัตรา สุนทร ครูกศน.ตำบลโป่งเปือย ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ งานด้านคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :23
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลโนนสว่างร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ริมโขงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๓ คน วิทยากรโดยสิบตำรวจโท อนุชิต แจ่มจันทร์
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการชุมชนร่วมใจ สานสายใย ตามรอยพ่อ ณศาลาประชาคมบ้านสุขสำราญ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ ในวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๔ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๓ คน วิทยากรโดยนายทองคำ หัวดอน ยม
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :25
นางสุพัตรา สุนทร ครูกศน.ตำบลโป่งเปือย ผู้ประสานงานและได้รับมอบหมายรับผิดชอบ งานด้านคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา รายงานกิจกรรมการเข้าสอบธรรมศึกษา ของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สนามสอบวัดโชติรสธรรนมากร
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :22
๒๕ - ๓๑ มกราคา ๒๕๖๔ กศน.ตำบลโนนสว่าง จัดกิจกรรมโครงการ (พัฒนาอาชีพระยะสั้น ๓๐ ชม หลักสูตรการทำขนมไทย) ณ กศน.ตำบลโนนสว่าง กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๗
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการหมู่บ้านเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองเลิง ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ มีจำนวนกลุ้มเป้าหมาย ๗ คน วิทยากรโดย นายอาทิตย์ หนูกล้วย
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต (กิจกรรมการเรียนการสอน) โครงการพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ณ บ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต(กิจกรรมการเรียนการสอน) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะที่ดี ณ บ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมการเรียนการสอน) โครงการจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ณ บ้านหนองบัวบาน ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (๕๐ ชั่วโมง) ณ บ้านคำเจริญ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๒ คน วิทยากรโดย นายสุพจน์ ดวงแสนวงษ์
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :24
๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กศน.ตำบลโนนสว่าง จัดกิจกรรมโครงการเกษตรปลอดภัย ผักไร้สารพิษ ณ ริมโขงบ้านพันลำ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๗ คน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :24
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร การทำไข่เค็ม ณ บ้านโนมมณี ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ มีกลุ้มเป้าหมาย ๗ คน วิทยากร โดย นางสมบูรณ์ วังวร
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลโป่งเปือย เป้าหมาย 7 คน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :40
ได้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ต้น ให้กับ นักศึกษา
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร การทำขนมไทย ณ บ้านโนนสง่า ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ ๙-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีกลุ้มเป้าหมาย ๗ คน วิทยากรโดย นางปรานี เศษฐรักษ์
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการสืบสาน รักษา สานต่อรอยพ่ออย่างพอเพียง ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลโป่งเปือยและกลุ่มผักปลอดผักสานพิษ บ้านพันลำาอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 13คน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :35
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ปลาย ของ กศน.ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการกาารปัองกันดูแลภาวะเครียดในผู้สูงอายุ ในวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 23 คน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :35
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :30
กิจกรรมการสอบกลางภาคเรียน ที่ 2/2563 ของนักศึกษา กศน.ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย ในวันที่ 11 - 12 มกราคม 2564 ณ บ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย 12 คน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น (30 ชั่วโมง) หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ในวันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตะไก้ เป้าหมาย 7 คน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :58
การจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :41
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสู้ภัยโควิด 19
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :60
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการจิตอาสาร่วมแรงเราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมไทย ในวันที่ 17-23 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตะไก้ เป้าหมาย 7 คน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการโยคะสร้างสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 2) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ บ้านห้วยกกต้อง เป้าหมาย 45 คน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :22
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง โครงการผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :41
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :61
กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงกาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุุ โครงการโยคะสร้างสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 1 ) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ บ้านโป่งเปือย เป้าหมาย 48 คน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :23
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการโยคะเพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :88
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง โครงการแปรรูปปลา
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการเกษตรปลอดภัยผักไร้สารพิษ
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :209
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการผู้สูงวัยหัวใจนันทนาการ ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ บ้านห้วยสามยอดเทวกุล เป้าหมาย 50 คน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงวัยด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ่บ้านโป่งเปือย เป้าหมาย 45 คน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงกาารพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :27
โครงกาารพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำขนมไทย
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการแปรรูปอาหาร
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บ้านโพธิ์ทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๐ คน
โพสเมื่อ :2021-04-04 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลโนนสมบูนณ์จัดกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวนผู้เข้าร่วม ๒๓ คน
โพสเมื่อ :2021-04-04 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร นวัตกรรมไผ่สร้างสุข จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ณ บ้านโพธิ์ทอง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๗ คน
โพสเมื่อ :2021-04-04 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬร่วมกับ กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ถนนริมโขงบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทอผ้าพื้นเมือง จำนวน ๕๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านดอนอุดม ตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ๑๒ คน
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :88
กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สวนเกษตรไทวรวรร จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๗ คน
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :80
โครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.ตำบลโป่งเปือย นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่ายเยาวชนคนคุณธรรมตามแนวทาง MOT ในวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมอาสายุวกาชาด โครงการ ๙๙ สู่ ๑๐๐ ปี ต่อยอดการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมการเรียนการสอน) โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :64
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นางสาววรุณี​ ท้าวดีบรรณารักษ์ชำนาญการพร้อมด้วย​ ข้าราชการ​ครู ครู​กศน.ตำบล นำนักศึกษา กศน. ประชาชนทั่วไป​ เข้าร่วมโครงการวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดกิจกรรม​ดังนี้ -นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ -กิจกรรมลงนามถวายพระพร -กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านประจำปี​ 2564 -กิจกรรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับหนังสือพระราชนิพนธ์ - กิจกรรมค้นคว้าบันทึกการอ่าน​ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :243
วันที่​ 1​ เมษายน 2564 เวลา​ 09.00​ น. นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน​ ครั้งที่4​ / 2564​ หัวหน้าส่วนราชการ​ ทุกส่วน​ ของอำเภอปากคาด​ ณ​ ห้องประชุม​องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา​ อำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :125
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะที่ดี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย เป้าหมาย 20 คน
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ โครงการค่ายวิชาการ ในวันที่ 6 กพ.2564 ณ โรงเรียนธเนตรวิทยา
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ (ม.ปลาย) ในวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลโป่งเปือยกิจกรรมพัฒนาวิชาการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ (ม.ต้น ) ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :29
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ มอบหมาย ให้ นางสาวสินาภรณ์ สุขเรื่อย ครูผู้ช่วย กศน.ปากคาดเข้า และ นางสาวอุไรวรรณ ปะวิเศษ ผู้นำชุมชน ภาคประชาชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของกัญชาและกัญชง ที่ได้รับการยกเว้น จากการเป็นยาเสพติด ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ ณ อำเภอเมือง. จังหวัดปราจีนบุรี
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :159
วันที่​ 3​0​ มีนาคม​ 2564 เวลา​ 09.00​ น. นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้ร่วมต้อนรับ​ นายธนากร​ ดอนเหนือ​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ​ และคณะ​ ณ​ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ​ และ​เวลา​13.00​ น.​ท่านได้ลงพื้นที่​ ตรวจราชการที่​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ ได้ให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการอบรมการจัดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล​ IEP Online ให้กับครูผู้สอนคนพิการ​ พร้อมมอบวุฒิบัตร​ ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น2​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :58
วันที่​ 29​ มีนาคม​ 2564 นายประเวช​ เหล่าประเสริฐ​ ผอ.สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ ได้มอบหมายให้​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.ปากคาด​ พร้อมด้วย​ นางสาวดวงพร​ นันทะเสนา​ นักตรวจสอบภายใน​ และนางสาวประไพพร ไกรรัตน์​ นักวิชาการพัสดุ​ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดบึงกาฬ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564​ ณ.ห้องประชุมสิรินธรวัลลี​ ชั้น4​ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :26
กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมการรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสู้ภัยโควิต
โพสเมื่อ :2021-04-02 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2021-04-01 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :74
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมเปิิด กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-01 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :24
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-04-01 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกจกรรมโครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรมตามแนวทาง MOT Program
โพสเมื่อ :2021-04-01 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-04-10 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอพรเจริญ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่ม ภูธานี ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
โพสเมื่อ :2021-04-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลบึงกฬ จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียง
โพสเมื่อ :2021-04-01 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2021-04-01 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :24
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง วันที่ 10 - 12 มี.ค. 64 ณ ตำบลหอคำ เป้าหมาย 188 คน
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.ตำบลหอคำจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะที่ดี วันที่ 23 ก.พ. 64 ณ กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :23
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 ก.พ. 64 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะการขับขี่ปลอดภัยเข้าใจกฎจราจร วันที่ 20 ธ.ค. 63 ณ กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย วันที่ 18 ธ.ค. 63 ณ กศน.ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลหอคำจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 15-16 ม.ค. 64 ณ บ้านสมประสงค์ เป้าหมาย 7 คน
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 31 ชั่วโมง หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง วันที่ 4 - 14 ม.ค. 64 ณ บ้านโคกสะอาด เป้าหมาย 12 คน
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :25
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ซ.ม. หลักสูตรการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น วันที่ 25 - 31 ม.ค.64 ณ บ้านสมประสงค์ เป้าหมาย 7 คน
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :18
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ซ.ม. หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ วันที่ 14 - 20 ธ.ค.63 ณ บ้านโคกสะอาด เป้าหมาย 7 คน
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :21
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ วันที่ 5-6 ธ.ค.63 ณ บ้านสมประสงค์ เป้าหมาย 23 คน
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :20
กศน.ตำบลหอคำจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ วันที่ 8 ม.ค. 64 ณ.บ้านโคกสะอาด เป้าหมาย 23 คน
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :26
๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเกษตรธรรมชาติ ณ แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรไทวรวรร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รับ การนิเทศจาก อ.รัศมี อืดผา
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :27
๒๙ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิาฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รับ การนิเทศจาก อ.รัศมี อืดผา
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การสานกระเป๋าจากต้นกกและผือ
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ "ช่างเชื่อม" กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคนพิการภาคเรียนที่2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :27
การจัดการเรียนการสอนให้กบนักศึกษาคนพิการตำบลซางประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :85
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคนพิการตำบลเซกาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :39
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล โครงการยกระดับผลสัมฤทธื์ n-net ภาคเรียนที่2-2563
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :39
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรออนไลน์หลักสูตผู้สูงอายุกายจิต สมองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :32
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อgoogle fromเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :32
กศน.อำเภอเซกา จัดโครงการ ๒ เมษายน วันรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :38
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.อำเภอเซกา จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :32
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :31
วันที่ 30 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอพรเจริญจัดโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ณ กศน.อำเภอพรเจริญ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน40 คน
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการรู้ทันและป้องกันโรคติดเชื้อ"ไวรัสโคโรน่า 2021"กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม2564 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :63
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :40
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :39
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :43
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :49
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “การทอผ้ามัดหมี่ลายดอกสิรินธรวัลลี” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถานที่จัด ณ บ้านท่าเซียงเครือ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :31
วันที่ 25-27 มกราคม 2564 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชม.) วิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์หมวกจากกกและผือ รุ่นที่ 2 ณ บ้านท่าเซียงเครือ หมู่ที่ 2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :81
วันที่28-29 มกราคม 2564 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชม.) วิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์หมวกจากกกและผือ รุ่นที่ 3
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :120
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :40
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :34
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :70
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :58
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :65
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลน้ำจั้น ดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานที่ กศน.ตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :34
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :54
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถื่น และกำนัน ครั้งที่ 4/2564
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :39
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :36
การศึกษาต่อเนื่อง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมแกนนำอาสายุวเกษตร กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :39
วันที่อังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นางมณีนุช วัดทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่ นายทะเบียน และนายพลวัฒน์ ยืนชีวิต ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ONLINE ให้กับครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :71
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่ กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :62
ชั่นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป การสานกระเป๋าจากต้นผือและกก
โพสเมื่อ :2021-03-29 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคม
โพสเมื่อ :2021-03-29 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมือง
โพสเมื่อ :2021-03-29 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :78
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3
โพสเมื่อ :2021-03-29 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2021-03-29 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2021-03-29 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :56
โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2021-03-29 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :67
โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่” โคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ :2021-03-29 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2021-03-29 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :60
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :45
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :78
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลนาแสง โครงการอบรมอาสายุวเกษตร
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :51
ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.ตำบลนาแสง ประจำปี 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ไม่เกิน 30 ชั่วโมง กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :59
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรกลุ่มช่างปูน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :48
การศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการศึกษาระดับชาติ
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.อำเภอเซกา จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :54
โครงการสุนทรียภาพเพื่อผู้สูงวัย ต.หนองหัวช้าง ประจำปี2564
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :83
โครงการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลน้ำจั้น จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูน
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :51
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :46
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :54
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :57
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :53
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :56
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :53
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :50
สังเกตุการณ์ การเลือกตั้งนายกเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง หมู่บ้านไม่ขายเสียง บ้านโนนสว่างเหนือหมู่ที่ 11 ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :35
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :56
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :56
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-31 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :59
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :57
ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :121
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :53
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :55
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :58
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :50
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :47
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :60
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 ณ ศรช.หนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :92
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียน 31ชม. ขึ้นไป) กลุ่มช่างปูนตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.อำเภอเซกา ร่วมโครงการเราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :56
แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :76
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30ชม.) กลุ่มช่างปูปกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :39
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-03-30 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :42
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :50
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :38
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :44
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :36
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :47
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :50
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :47
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรกลุ่มช่างปูน ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :47
การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง กลุ่มช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :43
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน ตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564 ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-26 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลหนองทุ่มและศรช.หนองทุ่มจัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-26 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :51
วันที่ 28 ม.ค.2564 กศน.ตำบลศรีสำราญนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายความมั่นคงที่ทำการปกครองอำเภอพรเจริญ ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-26 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :43
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ห้องสมุดเคลื่อนที่)
โพสเมื่อ :2021-03-26 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลซาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้าหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-26 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลหนองทุ่มและศรช.หนองทุ่มจัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-26 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลหนองทุ่มและศรช.หนองทุ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2021-03-26 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :54
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2021-03-26 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :61
การศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :49
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :44
วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาดได้มอบให้ คณะครู​ กศน.ปากคาดและ คณะกรรมการ​ ศส.ปชต.​ ตำบลละ2คน​เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ืทรงเป็นประมุข​ โดยมีนายประเวช​ เหล่าประเสริฐ​ ผอ.สำนักงาน​กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ เป็นประธานเปิดโครงการฯ​ ณ​ ห้องคอนเวชั้นฮอลล์โรงแรมเดอะวัน​ อำเภอเมืองบึงกาฬ​ จัดโดย​ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ​
โพสเมื่อ :2021-03-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :95
วันที่ 21-23 มกราคม 2564 กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนาอาชีพระยะสั้นการทำน้ำเต้าหู้ ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2021-03-26 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :34
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-26 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :50
วันที่ 21 มกราคม 2564 กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (โคก หนอง นา โมเดล) ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2021-03-26 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :57
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-26 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :52
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :84
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :70
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลป่งไฮ
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลซาง จัดโครงการรู้เท่าทันและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่่า 2019
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :44
ร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :45
อบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อด้วย Google From
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :49
ประสานสนามสอบ เป็นกรรมการกลาง สอบ N-Net ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลซางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทำนายชื่อภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลซาง จัดโครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่(โคกหนองนาโมเดล)
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :37
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขและโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :34
ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ลอยกระทง ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลซาง รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.อำเภอเซกา เดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิก อบจ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :40
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :31
นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลจัดโครงการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :100
กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :20
กิจกรรมประเมินระดับการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.ตำบลซาง ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :24
นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :18
ทดสอบกลางภาค นักศึกษา กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :21
นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :18
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการแทน ท่าน ผอ.วธูสิริ ตันมูล วันที่ 2 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล( ศส.ปชต.) 19 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :34
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียน 31 ชม. ขึ้นไป) กลุ่มช่างปูน
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :258
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม.)กลุ่มช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :381
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :60
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :66
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :64
กิจกรรมการเรียนการสอน คนพิการตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :41
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :56
กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :31
กศน.อำเภอเซกา จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านการสร้างสื่อ Google From
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :32
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ต้น ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2021-03-26 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.อำเภอเซกา จัดโครงการป้องกันและต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :43
จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2021-03-28 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :31
การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสา ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงกาiแบ่งรักปันสุขช่วยเหลือผู้ยากจน
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการรู้เท่าทันและป้องกันโรคติดเชื้อ เวรัสโคโรน่า2019
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :32
วันที่ 22 มีนาคม 2564 กศน.ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมมหกรรมกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส์ Phuthani ONIE Games” ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส์ Phuthani ONIE Games” ครั้งที่ 6 จำนวน 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี, เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, และจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โพสเมื่อ :2021-03-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :89
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา ปี ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :70
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :29
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมนักศึกษา กศน.เรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :28
ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :127
นำนักศึกษาเข่าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :24
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด บึงกาฬเกมส์ 2563
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :17
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน. กลุ่มโซนภูลังกาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กิจกรรมส่งเสริมการอาน (พยากรณ์บัตรประชาชน) กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :33
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :17
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำแซนวิช
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าจาผ้าขาวม้า รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :29
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าจาผ้าขาวม้า รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :23
วันที่ 22 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมมหกรรมกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส์ Phuthani ONIE Games” ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส์ Phuthani ONIE Games” ครั้งที่ 6 จำนวน 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี, เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, และจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน. ในเขตภาคตะวันออกเฉียง
โพสเมื่อ :2021-03-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลหนองทุ่มและศูนย์การเรียนชุมชนหนองทุ่ม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-24 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :37
วันที่ 5 ก.พ.64 นายธวัลรัตน์ รัตนคุณ พร้อมด้วยนางอุมาภรณ์ มาตรจุฬา ครู กศน.ตำบลศรีสำราญ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กศน.อำเภอพรเจริญ ให้เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ร.ร.ศรีสำราญวิทยาคม ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-24 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลศรีสำราญ เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564 ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-24 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลศรีสำราญ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและโครงการศํนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะวัน
โพสเมื่อ :2021-03-24 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลป่าแฝก จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-24 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการจัดดอกไม้ในงานพิธีมงคลสมรส รุ่นที่3
โพสเมื่อ :2021-03-23 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :110
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ31 ชั่วโมงขึ้นไป วิชการเย็บผ้า
โพสเมื่อ :2021-03-23 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ โคกหนองนาดโมเดล
โพสเมื่อ :2021-03-23 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :63
โครงการสุขภาพดีชวีมีสุข
โพสเมื่อ :2021-03-23 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการร้อยมาลัยกลม รุ่นที่1
โพสเมื่อ :2021-03-23 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการร้อยมาลัยเกลียว รุ่นที่2
โพสเมื่อ :2021-03-23 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการจัดการเรียนรู้การเกษตรพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2021-03-23 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-22 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและโครงการศํนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะวัน
โพสเมื่อ :2021-03-22 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ)ผลิตภัณฑ์เด่นและการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วันที่ 25 ก.พ 64 ณ ศาลาประชารมบ้านสุขสาคร ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2021-03-22 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
โพสเมื่อ :2021-03-22 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมการรับรองการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 2563 วันที่ 17ธันวาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านพัฒนา
โพสเมื่อ :2021-03-22 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต) วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-22 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
โพสเมื่อ :2021-03-22 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญกฐินสามัคคีอำเภอพรเจริญ วันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 ณ ณ ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2021-03-22 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง ร่วประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ วัดอรัญญานี ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2021-03-22 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :30
หลักสูตรการจัดกิจกรรม ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ (รุ่น 2)
โพสเมื่อ :2021-03-20 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :87
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-20 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :50
พัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2021-03-20 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :50
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด บ้านบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :90
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด บ้านบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :85
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านบุ่งคล้าเหนือ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :51
บ้านหนังสือชุมชน บ้านบึงสำราญ หมู่ ๙ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :68
บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองเดิ่นเหนือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :141
กิจกรรมโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :73
กิจกรรมโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :110
โครงการเทิดทูลสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา กศน.
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :51
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :172
กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการแกะสลักผักผลไม้
โพสเมื่อ :2021-03-19 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :43
กิจกรรมโครงการการใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลโคกกว้างจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม
โพสเมื่อ :2021-04-05 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :54
โครงการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-18 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :103
โครงการจิตอาสาร่วมรักษ์ พัฒนา กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-03-18 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :51
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2021-03-18 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :71
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-18 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :87
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผุ้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-18 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :41
เศรษฐกิจกพอเพียง โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2021-03-18 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :122
กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการโคก หนอง นา โมเดล
โพสเมื่อ :2021-03-20 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :89
เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเหล่าทอง พร้อมสอนให้ความรู้การทำพรมเช็ดเท้า
โพสเมื่อ :2021-03-18 ผู้โพส : ตำบลเหล่าทอง
จำนวนผู้เข้าชม :52
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางมณีนุช วัดทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากคาดใด้มอบให้ นายวีระพงษ์ ใจบุญ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่(Fiejd Day) อำเภอปากคาด ณ.ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย บ้านโนนถวัลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :64
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรมส่งเสริม ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ในพื้นที่บ้านวังยาว
โพสเมื่อ :2021-03-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :61
กศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรม ห้องสมุดเคลือนที่สำหรับชาวตลาด ในพื้นที่บ้านสร้างคำ ต.วังชมภู
โพสเมื่อ :2021-03-18 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :89
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 ณ ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2021-03-18 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน นั่งที่ไหนอ่านที่นั้น ณ ร้านค้าหลายแห่งใขชุมชน บ้านสร้างคำ หมู่ที่3
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :78
กศน.ตำบลวังชมภู ได้ร่วมกับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ร่วมกันบริจาคหนังสือและวารสารเกี่ยวกับวิธีป้องกันโควิด19ให้ แก่โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กต่างๆในพื้นที่ตำบล
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :82
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มช่างไม้ หลักสูตร 35 ชัวโมง
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :86
โครงการจัดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :133
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :69
การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง )
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลน้ำจั้น จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลน้ำจั้น ติดตาม และพบนักศึกษารายบุคคล
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กนักเรียน
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :73
โครงการป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :120
โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการคัดเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :54
โครงการ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (จิตอาสา)
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการนุ่งผ้าไทย เข้าวัดในวันธรรมะสวนะ
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :57
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :71
โครงการประชุมการแต่งตั้งคณะรรมกรบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :38
วันที่ 17 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอพรเจริญจัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการทางกาย จิต สมอง ของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านอุดมสุข ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :79
กศน.ตำบลน้ำจั้น จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "ช่างตัดเย็บ" (35 ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :92
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) การร้อยมาลัยกลม รุ่นที่ 3 (จำนวน 10 ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :58
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) การร้อยมาลัยเกลียว รุ่นที่ 2 (จำนวน 13 ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2564
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) การทำพานบายศรีสู่ขวัญ รุ่นที่ 1 (จำนวน 13 ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2564
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ในระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (โคกหนองนาโมเดล) ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 ณ ศรช.หนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการส่งเสริมการอ่านตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :64
โครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กศน.ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :74
โครงการส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :84
โครงการบริการบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น กศน.ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :159
กิจกรรมส้่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการอบรมนักศึกษา กศน.เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :45
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :38
กิจกรรมส้่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :43
กิจกรรมทักษะ โครงการการใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :80
โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน)
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :42
การจัดการเรียนสอนแบบ รายบุคลให้กับนักศึกษา กศน.ที่กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :142
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ วิชาชีพช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :48
พัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :45
พัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2021-03-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :43
กิจกรรมการเรียนการสอน ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2021-03-16 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :48
ตะกร้าความเพื่อ อาสาสมัคร กศน.ตำบลหนองหัวช้่าง
โพสเมื่อ :2021-03-16 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :55
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สำหรับชาวตลาดประชารัฐ ตงหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2021-03-16 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :51
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา กศน.ตำบล หนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2021-03-16 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :71
กิจกรรมห้องสมุดเคลือนที่ ความรู้นี้พี่ให้น้อง กศน.หนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2021-03-16 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :54
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน ต.หนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2021-03-16 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในแหล่งเรียนรู้ การทำเหรียญโปรยทาน ณ บ้านหนังสือบ้านโชคชัย หมู่ที่ 6
โพสเมื่อ :2021-03-16 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :53
โครงการสุนทรียภาพเพื่อผู้สูงวัย ต.หนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2021-03-16 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมมอบหนือสือบ้านรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-15 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ณ ตลาดนัดชุมชนบ้านนาคำ
โพสเมื่อ :2021-03-15 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมตะกร้าหนังสือ ณ บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-15 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการรู้เท่าทันและป้องกันโรคติดเชื้อ"ไวรัสโคโรน่า2019" การทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ วันที่ 16กุมภาพันธ์ 2564 ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2021-03-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :95
โครงการรู้เท่าทันและป้องกันโรคติดเชื้อ"ไวรัสโคโรน่า2019" การทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ วันที่ 4-5กุมภาพันธ์ 2564 ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 7 ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :149
กศน.ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอเซกา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :75
กศน.ตำบลท่าสะอานำนักศึกษาเข้าร่วมโครงอบรมการค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเซกา วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 7
โพสเมื่อ :2021-03-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนN-NET ของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-15 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :35
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 ณ กศน.ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2021-03-15 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :27
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ระหว่างวันที่ ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 ณ ตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2021-03-15 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการแผ่นพับความรู้ ส่งเสริมการอ่าน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 ณ ตลาดสดตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2021-03-15 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านบรรณสัญจร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 ณ โรวเรียนบ้านสันติสุข และโรงเรียนบ้านฌาคกสว่าง
โพสเมื่อ :2021-03-15 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :32
โครงการ ส่งเสริมทอผ้าสไบ 25-31 มกราคม 2564
โพสเมื่อ :2021-03-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและต้านภัยยาเสพติด วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลท่าสะอาด นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วัดอรัญญวิเวก ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :111
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและต้านยาเสพติด วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อด้วยGoogle fromเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วันที่ ๑-๒เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-03-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมนักศึกษา กศน.เรียนรู้ "เกษตรทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนอง นา โมเดล"วันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-03-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลท่าสะอาดนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเซกา วันที่ 8-10เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
โพสเมื่อ :2021-03-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :65
พัฒนาอาชีะระยะสั้นไม่เกิน 30ชั่วโมง การทำพรมเช็คเท้าจากเศษผ้ารุ่นที่ 2 วันที่ 10-12เดือนกุมภาพันธ์2564
โพสเมื่อ :2021-03-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :33
พัฒนาอาชีะระยะสั้นไม่เกิน 30ชั่วโมง การทำพรมเช็คเท้าจากเศษผ้ารุ่นที่ 1 วันที่ 4-6เดือนกุมภาพันธ์2564
โพสเมื่อ :2021-03-14 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :49
วันที่ 10-12 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอพรเจริญ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
โพสเมื่อ :2021-03-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :119
วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอพรเจริญจัดโครงการพัฒนาบุคลากร “ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” เพิ้อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ณ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :106
กศน.ตำบลท่าดอกคำจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-13 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลท่าดอกตำจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2021-03-13 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลท่าดอกคำเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2021-03-13 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลท่าดอกตำจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-13 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการศึกษาดูงานสวนส้มทายเงินเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-13 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการสร้างการรับรู้เรื่องประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2021-03-13 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการทำพวงกุญแจจากผ้าคราม
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมโครงการป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 การทำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมือง
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30 ชม. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ รุ่น 1
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการกระเป๋าแฮนด์เมด( Handmade)
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมการทำธุงใยแมงมุม
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลท่าดอกคำ
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการสร้างการรับรู้เรื่องประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :50
โครงการ การทำไม้กวาดหยากไย่จากขวดพลาสติก 20-21 มกราคม 2564 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลดงบังเข้าร่วม การสอบ N-NET วันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ.โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อำเภอบึงโขหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องโคก หนองนาโมเดล ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3-4 มีนาคม 2564 ณ.ฟาร์มตัวอย่างห้วยหินลาด อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการ ส่งเสริมทอผ้าสไบ 25-31 มกราคม 2564 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน วันที่ ๒๘-๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๑เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการอบรมการป้องกันภัยยาเสพติดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2021-03-12 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :54
กิจกรรมส่งเสิรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-10 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :51
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที บ้านนาอ่างตำบลโพธิ์หมากแข้ง
โพสเมื่อ :2021-03-10 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :41
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-10 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กิจกรรมส่งส่งการการห้องสมุดเคลื่อนที่จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-10 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :47
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอบึงโขงหลงนำนักศึกษาพิการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง โคก หนอง นา โมเดล ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :55
ครูผู้สอนคนพิการออกพื้นที่ในอำเภอบึงโขงหลงมอบหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ รุ่น3
โพสเมื่อ :2021-03-10 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพรุ่น2
โพสเมื่อ :2021-03-10 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-10 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2021-03-10 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :52
การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศึกษาดูงานสวนกำนันตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2021-03-10 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :46
ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลโสกก่าม ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-10 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพรูปแบบชั้นเรียน จำนวน 31 ช.ม.ขึ้นไปหลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-3 มี.ค.2564 ณ บ้านหนองลาด ต.ศรีสำราญและรับการนิเทศติดตามจากคุณครูธวัลรัตน์ รัตนคุณ)
โพสเมื่อ :2021-03-09 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการสร้างการรับรู้เรื่องประชาธิปไตย 18 ธันวาคม 2563 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-03-09 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :43
การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศึกษาดูงาน สวนสัมทรายเงินเซกา อ.เซกา จังหวัดบึงกาฬ 15 ธันวาคม 2563 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-03-09 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :58
โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การทำธุงไยแมงมุม 13-14 มกราคม 2564 กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-03-09 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการ ส่งเสริมการทอผ้าสไบ 25-31 มกราคม 2564 บ้านบึงโขงหลง กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-03-09 ผู้โพส : ตำบลบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2021-03-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :111
โครงการศึกษาดูงานสวนส้มทรายเงินเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-08 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งโครงส่งเสริมอนุรักษ์วัฒธรรมการทำธุงใยแมงมุม
โพสเมื่อ :2021-03-08 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมทักษะชีวิตโครงการสร้างการรับรู้ประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2021-03-08 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทอผ้าคลุมไหล่
โพสเมื่อ :2021-03-08 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น การทำหมอนรองคอ
โพสเมื่อ :2021-03-08 ผู้โพส : ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม :42
วันที่​ 5​ มีนาคม​ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ พร้อมด้วยนางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ, นางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย​และนายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาสมัครฯ​ เข้าประชุมชี้แจ้งสนามสอบ​การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน​ (n-net)​non- Formal.​Education.​ Test: n-net.. ครั้งที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2563​ ณ​ ห้องประชุม ชั้น2​ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :85
วันที่​ 4-5​ มีนาคม​ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้​ บุคลากรจัดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ n-net.​ภาคเรียนที่​2/2563​ ( เป้าหมายวันละ​50คน) ณ​ กศน.อำเภอปากคาด​ โดยกิจกรรมแบ่งตามฐานการเรียนรู้​ 5​ ฐาน​ วิทยากรเป็น​บุคคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2021-03-06 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :155
กศน.ตำบลวังชมภูนำ นศ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ รร.อนุบาลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-05 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :53
กศน.ตำบลวังชมภู นศ.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กศน.อำเภอพรเจริญ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-05 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :64
วันที่ 3-4 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดกิจกรรมโครงฝึกอบรมการให้ความรู้ เรื่อง โคก หนองนา โมเดล ปีงบประมาณ 2564 ณ​ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านห้วยหินลาด อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กศน.อำเภอพรเจริญ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ.กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-04 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กศน.อำเภอพรเจริญ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ.โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-04 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมต้อนรับการนิเทศจากกลุ่มภูธานี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.กศน.อำเภอบึงโขหลง
โพสเมื่อ :2021-03-03 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชา การทำเล็บอะคริลิก เปิดสอนระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 64 ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรเจริญ1 ตำบลพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-03 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :99
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการทำกระเป๋าสะพายจากผ้าขาวม้า วันที่ 25-31 มกราคม 2564 ณ. บ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขหลง
โพสเมื่อ :2021-03-03 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นโครงการทำพวงกุญแจจากผ้าขาวม้า วันที่ 10-12 มกราคม 2564 ณ. บ้านดงเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขหลง
โพสเมื่อ :2021-03-03 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นโครงการทำพวงกุญแจจากผ้าขาวม้า วันที่ 20-21 มกราคม 2564 ณ. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขหลง
โพสเมื่อ :2021-03-03 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นโครงการทำพวงกุญแจจากผ้าขาวม้า วันที่ 17-18 มกราคม 2564 ณ. บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขหลง
โพสเมื่อ :2021-03-03 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :101
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-03 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมโครงการการตั้งครรภ์ก่อนวันอัควร วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.กศน.อำเภอบึงโขหลง
โพสเมื่อ :2021-03-03 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.กศน.อำเภอบึงโขหลง
โพสเมื่อ :2021-03-03 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :109
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันไวรัสโคโรน่า การทำเจลล้างมือ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.กศน.อำเภอบึงโขหลง
โพสเมื่อ :2021-03-03 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :37
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะ 108 อาชีพ วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.กศน.อำเภอบึงโขหลง
โพสเมื่อ :2021-03-03 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :22
กศน.ตำบลพรเจริญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกพร้อมประดับตกแต่ง ในระหว่างวันที่ 15 -23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กศน.ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-03-02 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :206
วันที่ 17 และ19 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้น สาเหตุ และแนวทางการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อม (กาย จิต สมอง)
โพสเมื่อ :2021-03-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :110
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการพิจารณา คัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มภูธานี
โพสเมื่อ :2021-03-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :52
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-03-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :78
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-03-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :57
วิชาชีพระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตร ช่างเสริมสวย
โพสเมื่อ :2021-03-01 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :236
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน โคก หนองนา โมเดล
โพสเมื่อ :2021-03-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :79
ประชาสัมพันธ์ การทดสอบทางการศึกษา (N-NET)วันอาทิตย์ที่7 มีนาคม2564 ณ.สนามสอบโรงเรียนบุ่งคล้านคร อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :92
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
โพสเมื่อ :2021-03-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :40
ระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้นายอโนชา หะติ่ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนายสมชัย ศรีวะสุทธิ์ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล พร้อมคณะ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรช่างฝ้าเพดาน รุ่นที่ 2 (จำนวน 38 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2021-03-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :106
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า และนายอโนชา หะติ่ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ :2021-03-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :103
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-03-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :106
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดกิจกรรมโครงการป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID-19 และกำทำสายคล้องแมส ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง มาเป็นวิทยากร ณ​ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-03-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :48
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นางมณีนุช วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ใจบุญ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานบุญมหาชาติประจำปี 2564 ณ.วัดสระแก้ว ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :73
วันที่​ 24​ -​25 กุมภาพันธ์​ 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วย​ นางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่, นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วย​ และนายวีระพงษ์​ ใจบุญ​, นายชัยณรงค์​ งอยกุดจิก, นางสาวจินดานุช​ ขุ่ยคำมี​ ครู​กศน.ตำบล​ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ พุทธศักราช​ 2551​ (รายวิชาเลือก)​ ภาคเรียนที่2/2563​ ปีการศึกษา​ 2563​ ณ​ห้องประชุม​สำนักงาน​ ชั้น2 สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​
โพสเมื่อ :2021-02-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :110
กศน.ตำบลวังชมภูได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไล ในวันที่28 ก.พ.และ1-5มีนาคม2564 Iณห้องสมุดอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-02-28 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :81
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-02-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :114
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดกิจกรรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง มาเป็นวิทยากร ณ​ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-02-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :85
วันที่ 20 ก.พ.2564 นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาทั้ง 7 ตำบลเข้าร่วมกิจกรรม
โพสเมื่อ :2021-02-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :146
วันที่​ 17, 19​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมาย ให้ นายวีระพงษ์ ใจบุญ​ ครู​ กศน.ตำบล​ นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วย, นางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย, นางสาวนงค์ลักษณ์​ บุญญาพิทักษ์​ ครู​ กศน.ตำบล เข้าร่วม เป็นวิทยากรดำเนินงาน ร่วมกับ ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 2103 สังกัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ในโครงการ การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ณ​ วัดใหม่บูรพาสุการาม​ บ้านนาดงน้อย​ และ โรงเรียนบะยาวคุรุราษฎร์นุเคราะห์​ ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 15:17 love.manee กิจกรรม​วันที่​ 17​ กุมภาพันธ์​ 2564​ ที่วัดใหม่บูรพาสุการาม​ บ้านนาดงน้อย
โพสเมื่อ :2021-02-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :177
15:15 love.manee วันที่​ 17, 19​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมาย ให้ นายวีระพงษ์ ใจบุญ​ ครู​ กศน.ตำบล​ นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วย, นางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย, นางสาวนงค์ลักษณ์​ บุญญาพิทักษ์​ ครู​ กศน.ตำบล เข้าร่วม เป็นวิทยากรดำเนินงาน ร่วมกับ ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 2103 สังกัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ในโครงการ การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ณ​ วัดใหม่บูรพาสุการาม​ บ้านนาดงน้อย​ และ โรงเรียนบะยาวคุรุราษฎร์นุเคราะห์​ ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-19 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดการเรียนการสอนระดับ ม.ปลาย ในรายวิชาภาษาไทย
โพสเมื่อ :2021-02-18 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :78
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมศูุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพชั้นเรียน หลักสูตร การผูกผ้าในงานพิธี จำนวน ๔๐ ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบล ศรีชมภู สถานที่จัดศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๗ เดือน. กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-02-18 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :131
ร่วมประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์/การสอบ n-net วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ.สนง.กศน. จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-18 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :65
วันที่​ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ ได้นำ​ ผลิตภัณฑ์​ กศน.พรีเมี่ยม​ ผ้าหมักโคลน​ตำบลโนนศิลา​ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ​ และแสดงสินค้า​ ผลิตภัณฑ์​ กศน.พรีเมี่ยม​ ของ​ สนง.กศน.จังหวัดหนองคาย, สนง.กศน.อุดรธานี, สนง.จังหวัดหนองบัวลำภู, สนง.กศน.จังหวัดเลย​ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ​ กศน.พรีเมี่ยม​ ประจำปี​ 2564​ สำนักงาน​กศน.กลุ่มภูธานี ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น2​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :102
วันที่​ 14​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายสมนึก​ นาลาดทา​ ครู​ กศน.ตำบล​ เข้าร่วมเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนนักศึกษาร่วมกับปกครองอำเภอปากคาดเนื่องในวันวาเลนไทน์​ ณ​ สถานบันเทิง​ ร้านอาหาร​ รีสอร์ท​ ในอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2021-02-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :91
วันที่​ 12​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมาย ให้ นายวีระพงษ์ ใจบุญ​ ครู​ กศน.ตำบล เข้าร่วม เป็นวิทยากรดำเนินงาน ร่วมกับ ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 2103 สังกัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ในโครงการ การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ณ​ โรงเรียนบ้านนาดง ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :183
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยบุคลากร รับการนิเทศ​การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย​ ของสำนักงาน​ กศน. กลุ่มภูธานี ในงาน ตามนโยบายเร่งด่วน 12 ภารกิจ, งานการศึกษาพื้นฐาน, งานการศึกษาต่อเนื่อง, งานการศึกษาตามอัธยาศัย​,การจัดการศึกษาตามพระราชดำริและน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฎิบัติ,การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ,การจัดการศึกษาออนไลน์ การพัฒนาระบบออนไลน์ Online Leanning,การพัฒนาบุคลากรด้าน ditital leteracy,การจัดกิจกรรม กศน.งามตาประชาชื่นใจ ณ​ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-02-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :64
วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ครู​ กศน.ตำบลและครู​ศรช.​ ทั้ง​ 6​ ตำบลของ​ กศน.อำเภอปากคาดจัดโครงการ​จิตอาสา​ กศน.​ เราทำความดีด้วยหัวใจ​ ของนักศึกษา​ กศน.ปากคาด​ ร่วมกันทำความสะอาด​ และทาสี​ กศน.ตำบล​ วัด​ ศาลากลางบ้าน โดยมี​ นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วย, นางสาว​พวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย, นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาฯ​ เป็นผู้นิเทศ และร่วมกิจกรรม
โพสเมื่อ :2021-02-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :108
วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ครู​ กศน.ตำบลและครู​ศรช.​ ทั้ง​ 6​ ตำบลของ​ กศน.อำเภอปากคาดจัดโครงการ​จิตอาสา​ กศน.​ เราทำความดีด้วยหัวใจ​ ของนักศึกษา​ กศน.ปากคาด​ ร่วมกันทำความสะอาด​ และทาสี​ กศน.ตำบล​ วัด​ ศาลากลางบ้าน โดยมี​ นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วย, นางสาว​พวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย, นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาฯ​ เป็นผู้นิเทศ และร่วมกิจกรรม
โพสเมื่อ :2021-02-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :75
วันที่​ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด ได้มอบหมายให้บุคลากร​ ร่วมบริจาคโลหิต​
โพสเมื่อ :2021-02-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :81
วันที่​ 8​ กุมภาพันธ์ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ข้าราชการ, ครูอาสาฯ, ครู​ กศน.ตำบล, ครู​ศรช​ฺ, และครูผู้สอนคนพิการ​ ของ​ กศน.อำเภอปากคาด​เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ​ ณ​ ห้องประชุมชั้น2​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​
โพสเมื่อ :2021-02-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :122
วันที่​ 5​ - 6 กุมภาพันธ์ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ครู​ กศน.ตำบลและครู​ศรช.​ ทั้ง​ 6​ ตำบลของ​ กศน.อำเภอปากคาดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพของนักศึกษา​ กศน.ปากคาด​ โดยมี​ นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วย, นางสาว​พวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย, นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาฯ​ เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-02-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :108
การศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-17 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :43
การศึกษาต่อเนื่องการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-17 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :46
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-02-17 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :60
การจัดการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมแกนนำยุวเกษตรกรอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :78
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-03-27 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :53
การศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-17 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :48
โครงการอบรมแกนนำอาสายุวเกษตรกศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-17 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :65
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมอาสายุวเกษตรกศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-17 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :59
การศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :61
กิจกรรมอาสายุวเกษตร กศน.ศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-17 ผู้โพส : ตำบลนาสะแบง
จำนวนผู้เข้าชม :57
อาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ(การทำขนมหม้อแกง) วันที่14 มกราคม 2564 บ้านนาล้อม ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2021-02-16 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :89
อาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ(การทำปลาส้ม) วันที่13 มกราคม 2564 บ้านโพนแก้ว ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2021-02-16 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :70
อาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ(การทำไข่ปิ้งทรงเครื่อง) วันที่15 มกราคม 2564 บ้านนาซาว ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2021-02-16 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :128
อาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ(การทำแหนมเนื้อ) วันที่112 มกราคม 2564 บ้านนาทอง ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2021-02-16 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :77
อาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ(การทำแจ่วบอง) วันที่17 มกราคม 2564 บ้านนาล้อม ตำบลหนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2021-02-16 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :79
วันที่​ 10-11 กุมภาพันธ์​ 2564​ กศน.อำเภอโขงหลงได้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำความสะอาดรอบๆ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอบึงโขงหลง ณ รอบๆ บริเวณ ศูนย์ราชการอำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-02-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :91
ในวันที่​ 8-9 กุมภาพันธ์​ 2564​ กศน.อำเภอโขงหลงได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ 108 อาชีพ โดยแบ่งซุ้มอาชีพ 10 อาชีพดังนี้ การทำกาแฟส, ทำบัวลอย, การทำขนมดอกจอก, การทำสาคูไส้หมู, การทำวุ้นมะพร้าว, การทําพิซซ่าเวียดนาม, การทําผัดกะเพราการทำส้มตำ, การทำปิ้งหมู, การทำปอเปี๊ยะ โดยผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจเป็นอย่างมากรูปภาพ ณ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-02-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :115
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-02-15 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :102
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เรียนรู้พิษภัย ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2021-02-15 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมอาสายุวเกษตร กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-15 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :110
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการการจัดการศึกษษเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมแกนนำยุวเกษตรกรด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-15 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :81
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-15 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชา การทำเล็บเจล เปิดสอนระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 64 ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรเจริญ1 ตำบลพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :144
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชา การทำเล็บเจล เปิดสอนระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 64 ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรเจริญ1 ตำบลพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :94
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม จัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น ในวันพุธ ที่10 เดือนกุมภาพันธ์2564 ณ กศน.ตำบลวังชมภู ในรายวิชาทักษะการเรียนรู้
โพสเมื่อ :2021-02-11 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :100
ผ้าสไบลายผ้าขาวม้า เป็นผ้าพื้นเมือง100% งานทอมือเน้นๆ ของอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ สั่งตรงจากกลุ่มแม่บ้าน การันตีราคาถูก!!! ดี!!!
โพสเมื่อ :2021-02-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :354
ชั้นรียนวิชาชีพ หลักสูตรการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก 1-9 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ :2021-02-10 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :102
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำเบเกอรี่ ในวันที่ 28 มกราคม2564 ณ กศน. ตำบลศรีสำราญ 2021-02-10
โพสเมื่อ :2021-02-10 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำมาลัยริบบิ้น ในวันที่ 27 มกราคม2564 ณ กศน. ตำบลศรีสำราญ 2021-02-10
โพสเมื่อ :2021-02-10 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :88
กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการจัดแจกันดอกไม้ในวันที่ 29 ม.ค.2564 ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2021-02-10 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :86
บุคลากรครูกศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET)โดยการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนTraining tutor รายครูผู้สอนสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รุ่นที่2 วันที่9กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมชั้น2 สำนักงานกศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-09 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :107
คณะนิเทศภายในติดตามผล กศน.อำเภอพรเจริญ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2021-02-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :97
กศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรม วิชาชีพชั้นเรียนหลักสูตร 40ชั่วโมง จัด ณ บ้านโนนสวาท ระหว่างวันที่8-14 ก.พ.2564 กลุ่มเป้าหมาย12 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดเป็นชาย 3 คน เป็นจริง9 คน
โพสเมื่อ :2021-03-18 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :138
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย ปี2564
โพสเมื่อ :2021-02-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :145
วันที่​ 1-2​ กุมภาพันธ์ 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ครู​ กศน.ตำบลและครู​ศรช.​ ทั้ง​ 6​ ตำบลของ​ กศน.อำเภอปากคาดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการป้องกันตนเองให้ห่างไกลเชื้อโรคไวรัสโคโรนา​2019​ ของนักศึกษา​ กศน.ปากคาด​ โดยมี​ นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วย, นางสาว​พวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย, นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาฯ​ เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-02-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :167
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากคาด​ ประจำเดือน​ มกราคม​ 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาดง ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :113
วันที่​ 17-18 มกราคม 2564 กศ​น.อำเภอบึงโขงหลง โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง โครงการทำไม้กวาดหยากไย่จากพลาสติก เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วย ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ณ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-02-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :189
กศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพหลักสูตรการทำไส้กรอก ณ บ้านวังชมภู ในวันที่๓๐มกราคม๒๕๖๔ มีเป้าหมาย๘คนอ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 21 คน
โพสเมื่อ :2021-02-02 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :409
วันที่ 28 มกราคม 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ,กศน.อำเภอบึงโขงหลง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบึงโขงหลงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยทราบตอนบน ณ บ้านดงชมภู หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-04 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :84
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการ สุขภาพดี ชีวีมีสุข วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านพัฒนา
โพสเมื่อ :2021-02-01 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :91
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรอาชีพระยะสั้น กลุ่มการจัดดอกไม้ในงานพิธี วันที่ 23 เดือนมกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีมงคล
โพสเมื่อ :2021-02-01 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :111
กศน.ตำบลป่าแฝก จัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรอาชีพระยะสั้น กลุ่มการทำน้ำยาเอนกประสงค์ วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีวิชัย
โพสเมื่อ :2021-02-01 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :114
กศน.ตำบลป่าแฝก จัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรอาชีพระยะสั้น กลุ่มการทำขนมเปียกปูน วันที่ 26 เดือนมกราคม ณ กศน.ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2021-02-01 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :99
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมไข่หงส์ ณ.บ้านดงเสียด ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :116
วันที่​ 25-31 มกราคม 2564 กศ​น.อำเภอบึงโขงหลง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทอสไบ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วย ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โพสเมื่อ :2021-02-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :80
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำพรมเช็คเท้า ณ.บ้านดงเสียด ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :127
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแหนมเห็ดนางฟ้า ณ.บ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :116
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปลาท่องโก้ ณ.บ้านโนน ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-02-01 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :115
วันที่ 29 มกราคม 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.กศน.ปากคาด​ ได้ร่วมเป็นเกียรติ เปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ (กลุ่มอาชีพ) จัดโดย​ กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ​ และมอบหมายให้​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ, นายสมนึก​ นาลาดทา​ ครู​กศน.ตำบล​ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2021-02-01 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :149
วันที่ 27 มกราคม 2564 กศน.ตำบลพรเจริญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำใส่กรอกหมู ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกอุดม หมู่1 ตำบลพรเจริญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมทั้งหมด 8 คน
โพสเมื่อ :2021-02-01 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :309
วันที่ 29 มกราคม 2564 กศน.ตำบลพรเจริญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การจับจีบผ้าในงานพิธี ณ ศาลาประชาคมบ้านพรเจริญ หมู่10 ตำบลพรเจริญ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 8 คน
โพสเมื่อ :2021-02-01 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :97
วันที่ 2ุ6 มกราคม 2564 กศน.ตำบลพรเจริญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาประชาคมบ้านอุดมสุข หมู่11 ตำบลพรเจริญ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน
โพสเมื่อ :2021-02-01 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :91
วันที่ 2ุ5 มกราคม 2564 กศน.ตำบลพรเจริญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกปนะสงค์ ณ ศาลาประชาคมบ้านเอราวัณ หมู่ 6 ตำบลพรเจริญ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 11 คน
โพสเมื่อ :2021-02-01 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :105
วันที่ 2ุ8 มกราคม 2564 กศน.ตำบลพรเจริญจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีอุดม หมู่ 3 ตำบลพรเจริญ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 8 คน
โพสเมื่อ :2021-02-01 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :113
วันที่​ 25-31 มกราคม 2564 กศ​น.อำเภอบึงโขงหลง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทอผ้าคลุมไหล่ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วย ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โพสเมื่อ :2021-02-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :85
วันที่​ 12-27 มกราคม 2564 กศ​น.อำเภอบึงโขงหลง ได้จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ (หลักสูตร​ 31​ ชั่วโมงขึ้นไป)​ วิชาการทำผ้ามัดย้อม จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 28 คน โดยนางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วย ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โพสเมื่อ :2021-02-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :199
วันที่ 19-25 มกราคม 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วย ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลกศน.ตำบลท่าดอกคำ ได้จัด"กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีชุมชน" "ชั้นวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป" "โครงการกระเป๋าแฮนด์เมต(Hand Made)"
โพสเมื่อ :2021-02-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :73
วันที่ 17-18 มกราคม 2564 กศน.ตำบลดงบัง ได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2021-02-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :157
วันที่ 26 มกราคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลง ได้ร่วมเป็นเกียรติในการประเมิน 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงบัง
โพสเมื่อ :2021-02-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :140
วันที่ 27 มกราคม 2564 กศน.บึงโขงหลง ต้อบรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จาก กศน.อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
โพสเมื่อ :2021-02-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :96
กศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพหลักสูตรการทำขนมไข่นกกระทา ณ บ้านสร้างคำ ในวันที่๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย๘ คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 13 คน เป็นผู้หญิงทั้งหมด๑๓คน
โพสเมื่อ :2021-01-29 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :257
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563
โพสเมื่อ :2021-01-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :168
วันที่​ 28 มกราคม 2564 นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ​ พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ ได้นำกิจกรรมห้องสมุดอำเภอเคลื่อนที่ของชาวตลาด​ ออกให้บริการที่​ ตลาดริมโขงอำเภอปากคาด​ โดยมีกิจกรรม​ ดังนี้ 1.อ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2.เกมส์ 3.ระบายสีตุ๊กตา 4.วาดภาพระบายสี มีประชาชน, ผู้ปกครองและเด็กให้ความสนใจ​ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
โพสเมื่อ :2021-01-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :134
วันที่​ 28 มกราคม 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อม​ด้วย ข้าราชการ​ ครู​อาสาฯ​ ตัวแทนครู​กศน.ตำบล​ เข้าร่วมประชุม​ผู้บริหาร​ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ พนักงานราชการ และลูกจ้าง​สังกัดสำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น2​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​
โพสเมื่อ :2021-01-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :81
วันที่​ 26 มกราคม 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วย​ และนายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาฯ​ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแผนงานเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการ​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น2​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​
โพสเมื่อ :2021-01-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :232
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ.บ้านหนองบัวน้อย ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-01-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :116
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน (โครงการ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลศรีชมภู) ให้กับประชาชนบ้านโนน ณ.วัดนิกรบำรุง ต.ศรีชมภู วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-01-29 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :94
กศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ กิจกรรมหลักสูตรการถักพรมเช็ดเท้า จำนวน5 ชั่วโมง ในวันที่28ม.ค.2564 จัดที่บ้านโนนสวาท กลุ่มเป้าหมาย8 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ16 คน
โพสเมื่อ :2021-01-29 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :107
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ตามโครงการอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-01-28 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :477
วันที่​ 21 มกราคม 2564 นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ​ พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ ได้นำกิจกรรมห้องสมุดอำเภอเคลื่อนที่ของชาวตลาด​ ออกให้บริการที่​ ตลาดริมโขงอำเภอปากคาด​ โดยมีกิจกรรม​ ดังนี้ 1.นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น 2.เกมส์ 3.ระบายสีตุ๊กตา 4.วาดภาพระบายสี มีประชาชน, ผู้ปกครองและเด็กให้ความสนใจ​ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
โพสเมื่อ :2021-01-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :229
วันที่​ 21- 27​ มกราคม 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายปัญญา​ ศรีมังคละ​ ครูกศน.ตำบล, นายเอกพล​ วอนอก​ ครู​ ศรช. จัดกิจกรรม​ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน​ วิชาชีพระยะสั้น​ (หลักสูตร​ 31​ ชั่วโมงขึ้นไป)​ วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์มีผู้ฝึกอบรม​ 12​ คน​ ณ​ กศน.ตำบลนากั้ง​ โดยมี​ นางสุรีรัตน์​ ไตรสูงเนิน​ เป็นวิทยากร และนางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-01-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :131
วันที่​ 13-20 มกราคม 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ ครู​กศน.ตำบล​ จัดกิจกรรม​ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน​ วิชาชีพระยะสั้น​ (หลักสูตร​ 31​ ชั่วโมงขึ้นไป)​ วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์มีผู้ฝึกอบรม​ 12​ คน​ ณ​ บ้านโป่งไฮ​ หมู่5 ตำบลสมสนุก โดยมี​ นางสุรีรัตน์​ ไตรสูงเนิน​ เป็นวิทยากร และนางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​, นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วยเป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-01-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :153
วันที่​ 25 ธันวาคม 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ครู กศน.ตำบล​ ทั้ง​ 6​ ตำบลจัดโครงการอบรมให้ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร​ มีผู้เข้าอบรม​ ตำบลละ​ 8​ คนรวมทั้ง​ 48​ คน​ โดยมีนางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ, นางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ นางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ ครูผู้ช่วย, และนายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครู​อาสาสมัคร​ฯเป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-01-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :204
วันที่​ 24 ธันวาคม 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ครูกศน.ตำบลปากคาดและตำบล​นากั้ง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีผู้เข้าอบรม​ ตำบลละ​ 13 คนรวมทั้ง​ 26 คน​ โดยมีนางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ​ และนายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครู​อาสาสมัคร​ฯเป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-01-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :174
วันที่​ 24 ธันวาคม 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ครูกศน.ตำบลโนนศิลาและตำบล​นาดง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการ เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง​ มีผู้เข้าอบรม​ ตำบลละ​ 13 คนรวมทั้ง​ 26 คน​ โดยมีนางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย ครู​ผู้ช่วยเป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-01-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :269
วันที่​ 24 ธันวาคม 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ครูกศน.ตำบลสมสนุก​ และตำบล​หนองยอง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ​​ มีผู้เข้าอบรม​ ตำบลละ​ 13 คนรวมทั้ง​ 26 คน​ โดยมีนางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่ ครู​ผู้ช่วยเป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-01-27 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :93
วันที่ 26 มกราคม 2564กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำมาลัยกรผ้าขาวม้า ณ บ้านโชคชัย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2021-01-26 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :88
วันที่ 25 มกราคม 2564 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำแหนมปีกไก่ ณ บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2021-01-26 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำไส้กรอกหมู วันที่ 24 มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2021-01-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :88
กศน.ตำบลแอนหญ้านาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุม รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำหม่ำหมู วันที่ 23 มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2021-01-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :93
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการพับเหรียญโปรยทาน วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านพัฒนา
โพสเมื่อ :2021-01-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :79
กศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ กิจกรรมหลักสูตรวิชาการทำแหนมหมู จำนวน5 ชั่วโมง ในวันที่26 ม.ค.2564 จัดที่บ้านบุ่งคล้า กลุ่มเป้าหมาย8 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ11 คน โดยเป็นหญิง 11 คน
โพสเมื่อ :2021-01-26 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :102
กศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น ณ กศน.ตำบลวังชมภู มีจำนวนผู้มาเรียน 14 คน โดยมีชาย4 คน หญิง10 คน
โพสเมื่อ :2021-02-05 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ กิจกรรมหลักสูตรวิชาการพับเหรียญโปรยทาน จำนวน5 ชั่วโมง ในวันที่25 ม.ค.2564 จัดที่บ้านพูนผล กลุ่มเป้าหมาย8 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ11 คน
โพสเมื่อ :2021-02-02 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :116
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำหม่ำหมู ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยพัฒนา. กลุ่มเป้าหมาย 7 คน ดำเนินการได้ 9 คนโดยนางสุมาลี สุริยะมาตย์เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2021-01-22 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :174
ประกาศศูนย์การศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงโขงหลง เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-01-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :83
วันที่ 22 มกราคม 2564 กศน.ตำบลป่าแฝก จัดโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่ศรีชมภู
โพสเมื่อ :2021-01-22 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :81
วันที่ 22 มกราคม 2564 กศน.ตำบลพรเจริญ จัดโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-01-22 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :343
วันที่ 22 มกราคม 2564 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองลาด ต.ศรีสำราญ โดยมี นายจำลอง พรใส จนท.จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญมาเป็นวิทยากรให้ความแก่ผู้เข้าอบรมและรับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมจากนายบรรยงค์ โคตรวงค์ ผอ.กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2021-01-22 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำเต้าฮวยนมสด วันที่ 19 ม.ค 64 ณ ศาลาประชาคมบ้านพัฒนา
โพสเมื่อ :2021-01-26 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :88
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำคุกกี้เนยสด วันที่ 18 ม.ค 64 ณ ศาลาปรชาคมบ้านราฏร์สำราญ
โพสเมื่อ :2021-01-20 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรงานใบตอง จำนวน 40 ชั่วโมงวันที่ 6-14 มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนน้อย
โพสเมื่อ :2021-01-20 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.ต.ป่าแฝกจัดวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำสบู่สมุนไพรที่ บ้านไชยศรี หมู่ 3 ต.ป่าแฝก
โพสเมื่อ :2021-01-20 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :85
กศน.ตำบลป่าแฝกจัดฝึกอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ กลุ่มการทำขนมเปียกปูน
โพสเมื่อ :2021-01-20 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :93
กศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในวันที่ 19 มกราคม2564 ณ กศน.ตำบลวังชมภู เป้าหมาย13 คน ดำเนินการได้17 คนเป็นชาย3 คน เป็นหญิง14 คน
โพสเมื่อ :2021-01-26 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :134
วันที่ 14-15 มกราคม 2564 กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง โดยนางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลงและนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต ตำแหน่งครูผู้ช่วย นิเทศ ติดตาม และประเมิณผล โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำธุงใยแมงมุม พร้อมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะอาชีพ ตามความต้องการของประชาชน ส้างอาชีพ สร้างารายได้ตอบสนองต่อบริบทของสังคมและชุมชน โดยมีนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่มีคามสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมบ้านนาสาร ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :93
กลุ่มการทำแจ่วบองสมุนไพร วันที่17 มกราคม 2564 บ้านนาล้อม
โพสเมื่อ :2021-01-18 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :107
อาชีพระยะสั้น การทำทำแจ่วบอง วันที่ 17 มกราคม 2564 ณ.บ้านนาล้อม ต.หนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2021-01-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :80
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมรับการนิเทศน์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-01-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ.บ้านนาอ่าง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-01-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานสวนส้มทรายเงินเซกา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ.บ้านห้วยคอม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-01-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :97
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมโครงการ กีฬา กศน.สัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการต่อต้านยาเสพติดบึงกาฬเกมส์ 2563 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ.สนามกีฬาสถานีตำรวจอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-01-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :94
กศน.ตำบลดงบังจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการทำธุงใยแมงมุม ในวันที่ 13-14 มกราคม 2564 ณ.บ้านดงโทน ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-01-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :75
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงก่ีสร้างการรับรู้เรื่องประชาธิปไตย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-01-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรม โครงการกีฬากศน.โซนภูลังกาต้านภัยยาเสพติด อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนพรเจริญวิทยา
โพสเมื่อ :2021-01-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :52
กศน.ตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ...กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-01-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลดงบังร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพร้อมมองวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-01-17 ผู้โพส : ตำบลดงบัง
จำนวนผู้เข้าชม :61
วันที่ 13-14 มกราคม 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วย ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การทำธุงใยแมงมุม ทั้ง 4 กศน.ตำบล อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-01-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :119
วันที่ 14 มกราคม 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยบุคลากร รับการนิเทศ​การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย​ ของสำนักงาน​ กศน. จาก​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ ในงาน ตามนโยบายเร่งด่วน, งานการศึกษาพื้นฐาน, งานการศึกษาต่อเนื่อง, งานการศึกษาตามอัธยาศัย​ ณ​ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-02-02 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :125
วันที่​ 14 มกราคม 2564 นางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ​ พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ ได้นำกิจกรรมห้องสมุดอำเภอเคลื่อนที่ของชาวตลาด​ ออกให้บริการ​ กิจกรรม​ ดังนี้ 1.นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น 2.เกมส์ 3.ระบายสีตุ๊กตา 4.วาดภาพระบายสี โดยมีผู้ปกครองและเด็กให้ความสนใจ​ และเข้ามาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
โพสเมื่อ :2021-01-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :99
วันที่​ 5-12 มกราคม 2564 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายสมนึก​ นาลาดทา​ ครู​กศน.ตำบล​ จัดกิจกรรม​ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน​ วิชาชีพระยะสั้น​ (หลักสูตร​ 31​ ชั่วโมงขึ้นไป)​ วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์มีผู้ฝึกอบรม​ 12​ คน​ ณ​ บ้านห้วยไม้ซอด​ ตำบลปากคาด​ โดยมี​ นางสุรีรัตน์​ ไตรสูงเนิน​ เป็นวิทยากร และนายธนุสรณ์​ เหมือง​ทอง ครูอาสาสมัครฯ เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2021-01-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :141
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไล ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่12 ม.ค.2564 ณ กศน.ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2021-01-19 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :57
วันที่​ 12​ มกราคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ รับการนิเทศ​การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย​ ของสำนักงาน​ กศน. จาก​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ ในงาน ตามนโยบายเร่งด่วน, งานการศึกษาพื้นฐาน, งานการศึกษาต่อเนื่อง, งานการศึกษาตามอัธยาศัย​ ณ​ กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2021-01-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :131
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ (31ชั่วโมงขึ้นไป) การทำผ้ามัดย้อม
โพสเมื่อ :2021-01-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :133
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้จัดโครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 96 แยกเป็น ประถม 4 คน ม ต้น 41 ม ปลาย 51 และจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-01-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :132
ในระหว่างวันที่ 6-11 มกราคม ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วย เข้านิเทศ โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ณ กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
โพสเมื่อ :2021-01-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :111
ครู กศน.ตำบลทำกิจกรรม 5ส. อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-01-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :80
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณโรงเรียนบ้านนาอ่าง
โพสเมื่อ :2021-01-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :113
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนห้องสมุดอำเภอบึงโขงหลงออกพื้นที่มอบสื่อส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-01-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :209
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ศึกษาดูงานสวนส้มทรายเงินเซกา อำเภอเซา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-01-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :122
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2021-01-08 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :77
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 บุคลากร กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
โพสเมื่อ :2021-01-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :137
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน อำเภอบึงโขงหลงและบุคลากร ได้จัดโครงการสร้างการรับรู้เรื่องประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2021-01-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :118
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน. อำเภอบึงโขงหลงและบุคลากร ได้จัดโครงการพัฒนาวิชาการให้แก่นักศึกษา ณ กศน. บึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-01-05 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :107
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 งานกีฬา กศน.สัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2020-12-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :330
วันที่​ 23​ ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ ครู​กศน.ตำบล​ /นางสาวกัญ​ญ์วรา ชัยจันทา ครู​ ศรช.​ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโครงการ​รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก​ ณ.กศน.ตำบลสมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรม​จำนวน​ 23​ คน โดยมี น.ส.อภิญญา กรดแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นวิทยากร​ และนางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่ เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2020-12-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :117
วันที่​ 23​ ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายสมนึก​ นาลาดทา ครู​กศน.ตำบล​ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโครงการ​ให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา​ ณ.บ้าน ศรีรุ่งเรือง​ ผู้ร่วมกิจกรรม​จำนวน​ 23​ คน โดยมี น.สอภิญญา เวียงสิมา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นวิทยากร​ และนางสาวสินาภรณ์​ สุขเรื่อย​ เป็นผู้นิเทศ
โพสเมื่อ :2020-12-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :222
วันที่​ 23-26 ธันวาคม2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้รับมอบหมายจาก​ ผอ.สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ ให้เข้าร่วมประชุม(แทน)​โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน​ ณ​ โรงแรมเอเซีย​ ราชเทวี​ กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ :2020-12-25 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :162
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 งานกีฬา กศน.สัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2020-12-24 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :167
วันที่​ 22 ธันวาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.ปากคาด นำนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
โพสเมื่อ :2020-12-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :339
วันที่​ 15​ ธันวาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ ซ้อมกีฬา​ กีฑา ทุกประเภท​ และกีฬาพื้นเมือง เพื่อคัดเลือกนักกีฬา​ ไปร่วมแข่งขันกีฬา​ กศน.เกมส์​ กลุ่มโซนโซ่เลียบโขง​ ในวันที่​ 17​ ธันวาคม​ 2563 ณ​ สนามกีฬาตำรวจภูธรบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-12-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :144
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ นำนักศึกษา​ กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์กลุ่มโซนโซ่เลียบโขง ประกอบด้วยอำเภอ บุ่งคล้า/ปากคาด/โซ่พิสัย/เมืองบึงกาฬ จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันระดับจังหวัดในวันที่. 22 ธันวาคม 2563​ ณ​ สนามกีฬาตำรวจภูธรบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-12-24 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :221
กลุ่มงานนิเทศภายในติดตามผล กศน.อำเภอพรเจริญ ลงพื้นที่อำเภอพรเจริญ เพื่อนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2021-01-30 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :187
กลุ่มงานนิเทศภายในติดตามผล กศน.อำเภอพรเจริญ ลงพื้นที่อำเภอพรเจริญ เพื่อนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2020-12-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :168
วันที่17 ธันวาคม 2563 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2020-12-21 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :126
วันที่ 18 ธ.ค.2563 กศน.ตำบลศรีสำราญ จัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการทำธนาคารน้ำใต้ดิน
โพสเมื่อ :2020-12-21 ผู้โพส : ตำบลศรีสำราญ
จำนวนผู้เข้าชม :115
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการ ส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวิมีสุข ให้กับประชาชนบ้านดงเสียด ณ.ศาลาประชาคมบ้านดงเสียด ต.ศรีชมภู วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-12-21 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :126
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ การทำปุ๋ยอิททรีย์ ให้กับประชาชนบ้านโนน ณ.กศน.ตำบลศรีชมภู วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-12-21 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :124
กีฬา กศน. กลุ่มโซนภูลังกา ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5
โพสเมื่อ :2020-12-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :120
การอบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง
โพสเมื่อ :2020-12-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :192
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการดูแลสุขภาวะสำหรับผู้สูงวัย ในวันที่16 ธันวาคม 2563 ณ กศน.ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2020-12-18 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :159
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง
โพสเมื่อ :2020-12-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :332
จิตอาสาพระราชทาน
โพสเมื่อ :2020-12-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :122
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดโครงการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง วันที่18ธันวาคม2563 ณ บ้านอุดมพร ตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-12-18 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :135
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสอาร์เอสวี(RSV) วันที่17 ธันวาคม 2563 ณศาลาประชาคมบ้านแก้วสมบูรณ์ เป้าหมายจำนวน23คนจัดได้จำนวน41คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-12-18 ผู้โพส : ตำบลพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :154
กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ บ้านบุ่งคล้า ในวันที18 ธันวาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-12-18 ผู้โพส : ตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :118
โครงการทักษะชีวิต(เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)2563
โพสเมื่อ :2020-12-18 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :175
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ2563 ต.หนองหัวช้าง
โพสเมื่อ :2020-12-18 ผู้โพส : ตำบลหนองหัวช้าง
จำนวนผู้เข้าชม :107
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการ การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านพัฒนา
โพสเมื่อ :2020-12-17 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :110
กศน.ตำบลดอนหญ้านาง จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในศาสนาสถาน วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสว่าง
โพสเมื่อ :2020-12-17 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :106
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการการปลูกผักปลอดสารพิษ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ กศน.ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2020-12-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :151
กศน.ตำบลป่าแฝกดำเนินจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ กศน.ตำบลป่าแฝก
โพสเมื่อ :2020-12-17 ผู้โพส : ตำบลป่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม :156
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดการแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬ(กลุ่มโซนภูลังกา) วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ สนามโรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนักศึกษาจาก กศน.อำเภอศรีวิไล กศน.อำเภอเซกา และ กศน.อำเภอบึงโขงหลง ร่วมการแข่งขั้นในครั้งนี้
โพสเมื่อ :2020-12-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :1033
วันที่​ 15​ ธันวาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ ซ้อมกีฬา​ กีฑา ทุกประเภท​ และกีฬาพื้นเมือง เพื่อคัดเลือกนักกีฬา​ ไปร่วมแข่งขันกีฬา​ กศน.เกมส์​ กลุ่มโซนโซ่เลียบโขง​ ในวันที่​ 17​ ธันวาคม​ 2563 ณ​ สนามกีฬาตำรวจภูธรบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-12-15 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :115
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2020-12-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :116
ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ :2020-12-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :105
ร่วมมอบผ้าห่มภัยหนาวให้กับประชาชนอำเภอบึงโขงหลง ในโครงการ ไทเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว
โพสเมื่อ :2020-12-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :129
วันที่​ 5​ ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วย บุคลากร​ ร่วมทำบุญตักบาตร​ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ โดยทำบุญตักบาตรเช้า​ และ10.00​น.​ ร่วมพิธีบวงทรวงศาลหลักเมืองของอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-12-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :125
วันที่​ 9 ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาดจัด โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข​ ของนักศึกษา​ กศน.อำเภอปากคาด​ ภาคเรียนที่​ 2/2563​ จำนวน​ 150​ คน​ โดยได้รับเกียรติจาก​ นายธนาวุฒิ​ ทองทวี​ นายอำเภอปากคาด​ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยาพิเศษ
โพสเมื่อ :2020-12-09 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :289
วันที่​ 3-4 ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ข้าราชการ​ พนักงานราชการ​ จ้างเหมาบริการ​ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง​ (SAR)​ประจำปีงบประมาณ​ 2563 ณ​ ห้องประชุม​ กศน.อำเภอปากคาด​
โพสเมื่อ :2020-12-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :168
วันที่​ 4 ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ ครู​กศน.ตำบล​ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาและพิธีกรเปิด การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น​ ปากยิ้มเกมส์ครั้งที่​ 3​ ณ​ สนามกีฬาโรงเรียนสมสนุก​ อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-12-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :121
วันที่​ 1 ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายปัญญา​ ศรีมังคละ ครู​กศน.ตำบล​ เข้าร่วมประชุม​ประะจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอปากคาด​ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง​ อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-12-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :164
วันที่​ 1 ธันวาคม 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ ข้าราชการ​ ครูอาสาฯ​ ครู​กศน.ตำบล​ เข้าร่วมประชุม​ผู้บริหาร​ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการและลูกจ้าง​ สำนักงาน​กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ ณ.ห้องประชุมชั้น2​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-12-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :111
วันที่​ 16​ -​18 พฤศจิกายน​ 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายวีระพงษ์​ ใจบุญ​ ครู​กศน.ตำบล​ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของมุทไทยแลนด์2019​ รุ่นที่1​ ณ​ มุทไทยแลนด์แคมป์​ โรงแรมยูดีกรีนโอเทล ตำบลนาพู่​ อำเภอเพ็ญ​ จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2020-11-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :276
วันที่​ 16​ พฤศจิกายน​ 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้เข้ารับการประเมินผลเพื่อขอมีคุณวุฒิวูดแบดจ์ บุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ​ ขั้นความรู้ชั้นสูง​ (A.T.C)​ การตรวจขั้นที่5​ โดย​ นายวรัท​ พฤกษาทวีกุล​ เลขาธิการ​ กศน.​เป็นประธานในพิธีเปิด​ ณ​ ห้องประชุม​ชั้น1​ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา​ กทม.
โพสเมื่อ :2020-11-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :262
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-11-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :287
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-11-12 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :133
วันที่​ 2​ -​ 15 พฤศจิกายน​ 2563​ นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​คณะครู กศน.อำเภอปากคาด​ ออกประชาสัมพันธ์​ รับสมัคร​ นักศึกษา​ กศน.​ ภาคเรียนที่​ 2/2563​ ในพื้นที่​ 6​ ตำบล​ รวม​ 64​ หมู่บ้าน​ ของอำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-11-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :139
วันที่​ 9​ พฤศจิกายน​ 2563​ เวลา​ 09.00​ -​15.00 น. นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ ได้จัดประชุมบุคลากรสัญจร​ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคมและเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย​ ปีงบประมาณ​ 2564 ณ.​ กศน.ตำบลสมสนุก
โพสเมื่อ :2020-11-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :233
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ได้มอบหมายให้​ นายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาสมัครฯ​ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากคาด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-11-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :229
วันที่​ 1​ พฤศจิกายน​ ​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ บุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ ร่วมกิจกรรม​ วิ่ง​มินิมาราธอน​ 8​ สนาม​ 8​ อำเภอ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบึงกาฬ(สนามที่1)​ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ​ ณ​ ลานพญานาค​ อำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-11-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :143
วันที่​ 31​ ตุลาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายสมนึก​ นาลาดทา​ ครู​กศน.ตำบล​ รับผิดชอบงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน​ นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง​ (พสน.)​ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฎิบัติงานติดตาม​ ดูแล​เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติ​ ในวันลอยกระทง​ ณ​ สถานประกอบการ​ สวนสาธารณะ รีสอร์ทและโรงแรม​ ในอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-11-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :316
วันที่​ 2 พ.ย. 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.ปากคาด​ และนางสาวพวงแก้ว​ ภูแล่นคู่​ ครูผู้ช่วย​ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคอีสานตอนบน จังหวัดบึงกาฬกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสิรินธารา โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-11-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :134
วันที่​31​ ตุลาคม2563 นางมณีนุช​ วัดทอง พร้อมด้วย​ คณะครู​ กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าร่วมงานแข่งขันพายเรือประเพณีลอยกระทง​ ของ​อบต.สมสนุก​ โดยบุคลากร​ กศน.ปากคาดลงแข่งขันพายเรือ​เล็ก​ ชาย3​ หญิง2​ ณ​ ท่าน้ำวัดสว่างท่าวารี​ ตำบลสมสนุก​
โพสเมื่อ :2020-11-11 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :122
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตกรอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-11-04 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :130
กศน.ตำบลบึงกาฬนำนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-10-29 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :126
การดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-10-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :175
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
โพสเมื่อ :2020-10-26 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :133
วันที่23 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
โพสเมื่อ :2020-10-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :245
นที่ 21 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-10-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :354
วันที่23 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
โพสเมื่อ :2020-10-23 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :324
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET (Non-Formal National Education Test)
โพสเมื่อ :2020-10-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :128
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-10-19 ผู้โพส : กศน.อำเภอบึงโขงหลง
จำนวนผู้เข้าชม :151
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-10-18 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :143
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
โพสเมื่อ :2020-10-18 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :152
บุคลากร กศน.อำเภอเซกา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
โพสเมื่อ :2020-10-18 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :117
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ/บ้านหนังสือชุมชน ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-10-15 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :117
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม. ขึ้นไป (ช่างปูน) กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-10-15 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :114
การจัดกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-10-15 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :120
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ประจำปีพุทธศักราช 2563
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :421
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET (Non-Formal National Education Test) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :173
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :115
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง)กลุ่มการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :115
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป) กลุ่มช่างปูนตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-01-18 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :138
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :114
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม. ขึ้นไป) กลุ่มช่างปูน
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :115
การจัดการศึกษาต่อเนื่องการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :108
การศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :96
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :106
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :114
การจัดกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :104
การจัดการศึกษาตามิัธยาศัย โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน จัดซื่อหนังสือพิมพ์ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :93
การจัดกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลระดับตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : ตำบลศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :86
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์ โดยเน้นพัมนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :99
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลสู่ชุมชน หลักสูตรการค้า digital Literacy
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :105
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอบรม
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :119
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอบรม ประชาชนในหลักสูตรการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-10-14 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :95
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2020-10-13 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :346
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป กลุ่มช่างปูนตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2020-10-07 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :137
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-10-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :145
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์
โพสเมื่อ :2020-10-07 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :137
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2020-10-07 ผู้โพส : กศน.อำเภอศรีวิไล
จำนวนผู้เข้าชม :137
โครงการส่งเสริมการรู้้หนังสือกลุ่มที่่ 2
โพสเมื่อ :2020-09-29 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :154
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ของกศน.ตำบลบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-23 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :175
วันที่ 2 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยมีนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :418
วันที่ 2 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยมีนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :496
ประชาสัมพันธ์ การทดสอบทางการศึกษา (์N-NET)ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563.
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :246
วันที่ 1 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมเสริมเสร้างความเข้มแข็งศูนย์เสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมีกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ศส.ปชต. และการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :231
วันที่ 12 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :358
วันที่ 3 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :218
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2021-04-11 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :150
กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2020-09-22 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :124
โครงการผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
โพสเมื่อ :2020-09-21 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :206
โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-21 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :139
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรช่างเสริมสวย (๕๕ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-21 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :466
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร วันที่ 3-9 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-09-20 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :305
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-20 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :233
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-09-20 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :288
กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า วันที่ 12-19 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ :2020-09-20 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :151
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2020-09-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :137
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรการค้าขายออนไลน์)
โพสเมื่อ :2020-09-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :172
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-20 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :146
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน( หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง) 35 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-09-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :200
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกล Covid 19
โพสเมื่อ :2020-09-19 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :131
โครงการรู้เท่ารู้ทันป้องกัน Covid 19
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :159
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :161
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม-๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :199
โครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :146
กิจกรรมโครงการร่วมมือร่วมใจต้านภัยโควิด ๑๙
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :171
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ระหว่างวันที่ 3 - 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :161
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :145
โครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การทอเสื่อบึงกาฬ (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :325
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :164
โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ( ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :232
โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ( ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :210
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร การค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลคำนาดี
จำนวนผู้เข้าชม :235
โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ( ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :136
โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :158
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ระหว่างวันที่ 3 - 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :150
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน/ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม. ขึ้นไป) - งวดที่ 2
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :440
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :140
โครงการ ชุมชนร่วมใจ ต้านภัย covid 19
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :122
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์ งวดที่ 2
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :302
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล - งวดที่ 2
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :147
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู้วิกฤต covid 19
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลโนนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม :99
การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/งวดที่ 2 (เม.ย. - ก.ย.) รู้เท่ารู้ทันป้องกัน Covid 19
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :180
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลนาสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม :171
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :207
วันที่​ 8 กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด และบุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด จัดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด​ วิเคราะห์และส่งเสริมการอ่าน​ ของ​กศน.อำเภอปากคาด​ ในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ​ (8​กันยายน)​ ณ​ หอประชุมอำเภอปากคาด​ ได้รับเกียรติจาก​ นายธนาวุฒิ​ ทองทวี​ นายอำเภอปากคาดเป็นประธานเปิดโครงการ​ และชมนิทรรศการของศูนย์อาชีพชุมชน​ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีโรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม​ จำนวน​ 4​โรงเรียน​ได้แก่​ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร โรงเรียนเทศบาลปากคาด​ โรงเรียนเลิศปัญญา​ และโรงเรียนอนุบาลปากคาด​
โพสเมื่อ :2020-10-08 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :244
วันที่​ 10 -​11 กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ บุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการวิจัยสำหรับบุคลากร​ กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ปีงบประมาณ​ 2563 โดยวิทยากร​ จาก​สถาบัน​กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ณ.ห้องประชุม​ กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :169
กศน.ตำบลซาง ดำเนินการจัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :190
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :93
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :85
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถม 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :93
โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มเลี้ยงสัตว์และศึกษาดูงาน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :102
โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :110
โครงการทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือป้องกันโรคโควิด 19 กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :95
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การปลูกหญ้าหวานอิสราเอลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลนาแสง
จำนวนผู้เข้าชม :93
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกลโควิด 19 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกลโควิด 19 เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) วิทยากรจาก รพ.สต.ไคสี จัด ณ ศาลาประชาคมบ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :125
โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :156
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านท่าม่วงใต้ ม. 12 ต.น้ำจั้น
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :139
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)หลักสูตรการเลี้ยงกบ กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)หลักสูตรการเลี้ยงกบ ในระหว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2563 ได้รับการนิเทศจาก อ.รัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำหมื่น ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :137
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนผลิตภัณฑ์จากกกและผือ กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากกกและผือ มอบวัสดุฝึกให้กับกลุ่ม ได้รับการนิเทศจาก อ.บุญรัตน์ สุขโสม และ อ.ธนภัทร ดอกคำ ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2563 ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลไคสี
จำนวนผู้เข้าชม :131
๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่าน ผอ ณิชา คำชมภู มอบหมายให้ นางอัมพา สุมุกดา นำนักศึกษาเทียบระดับฯ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการครั้งที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :304
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :223
โครงการร่วมใจต้านภัยโควิด ๑๙
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :120
โครงการสร้างชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :195
โครงการดิจิทัล
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :129
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :134
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :147
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :128
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา สร้างคุณค่าสังคมไทย
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :141
เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.โคกก่อง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :150
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :130
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :140
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู้วิกฤต Covid 19
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :92
กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโคกก่อง
จำนวนผู้เข้าชม :88
กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :247
โครงการส่งเสริมการอ่านลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :87
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันควบคุมไวรัส โควิต 19
โพสเมื่อ :2020-09-18 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :198
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ บ้านหนองนาแซง หมู่๕ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :159
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :148
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :140
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับประถมศึกษา 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :144
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการจักสาน (35ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :233
นางสาวพัชริดา ราษี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :139
นางสาวพัชริดา ราษี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :127
นางสาวพัชริดา ราษี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :144
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :250
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :193
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการกิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตร ช่างเสริมสวย
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.เมืองบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :134
โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :230
โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :93
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกล Covid ๑๙ ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :138
โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :147
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาร่วม กิจกรรมโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :168
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :146
โคงการพัฒนาทักษะชีวิตสู้วิกฤต Covid19
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :344
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :133
กศน.ตำบลโนนสว่างจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการเพาะเห็ดโคนน้อย
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :131
โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :266
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :212
วันรักต้นไม้แห่งชาติ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลชัยพร
จำนวนผู้เข้าชม :82
กศน.ต.โนนสว่างจัดกิจกรรมโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัย โควิด 19
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :197
กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ.บ้านโนน ต.ศรีชมภู จ.บึงกาฬ วันที่ 3 กันยายน 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ และ ศูนย์ส่งเสริมพัฒาประชาธิปไตยตำบล(กศน)ตำบล ศรีชมภู
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลศรีชมภู
จำนวนผู้เข้าชม :181
โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :100
กศน.ต.โนนสว่าง จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศรช.โนนสว่าง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :97
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :155
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมโครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :145
ศรช.นาดี ต.โนนสว่าง จัดกิจการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :93
ศรช.นาดี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโนนสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม :107
กศน.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมเเละชุมชน โครงการ ชุมชนร่วมใจห่างไกล Covid 19 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :136
กศน.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมเเละชุมชน โครงการ ชุมชนร่วมใจห่างไกล Covid 19 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :125
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :151
กศน.ตำบลบึงกาฬ ่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :123
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัย Covid ๑๙ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 13คน
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :192
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ในวันที่ 23-29 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 9 คน
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :161
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย ในวันที่ 4-11 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 11 คน
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :263
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู้วิกฤต Covid ๑๙ในวันที่ 17พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 23 คน
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :103
กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป้าหมาย 15 คน
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : ตำบลโป่งเปือย
จำนวนผู้เข้าชม :111
โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลโนนศิลา
จำนวนผู้เข้าชม :118
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างเชื่อม จำนวน 35 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :222
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "ช่างเชื่อม"
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :129
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล(การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ งวดที่ ๒ ณ กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :122
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมการอ่านลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ ณ.กศน.ตำบลโป่งเปื่อย กลุ่มเป้าหมาย๑๕ คน ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :138
อบรมโคตรงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :157
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการกินอยู่อย่างไรห่างไกล covid ๑๙ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๓ คน
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :139
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้การทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือป้องกันโรคโควิด-19
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :130
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :111
พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชม. (การปลูกหญ้าหวานเพื่อการเลี้ยงสัตว์)
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :106
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การค้าออนไล์ ในวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กลุ้มเป้าหมาย ๑๖ คน ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :180
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป โครงการศูนย์ฝึกอาชึพชุมชน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า (๓๕ ชั่วโมง) ในวันที่ ๕ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สมาชิกจำนวน ๑๑ คน ณ.ศาลาประชาคมบ้านนาล้อม ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลหนองเลิง
จำนวนผู้เข้าชม :104
- อบรมโครงการประชุมจี้แจงโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :246
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป โครงการศูนย์ฝึกอาชึพชุมชน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า (๓๕ชั่วโมง) ในวันที่ ๕ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สมาชิกจำนวน ๑๑ คน ณ.ศาลาประชาคมบ้านนาล้อม ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :81
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลท่าสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม :134
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มเลี้ยงสัตว์และศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :201
การพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลชุมภูพร
จำนวนผู้เข้าชม :129
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน(โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า)
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :118
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์ งวดที่ 2
โพสเมื่อ :2020-09-16 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :149
๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง )หลักสูตรปลาร้าสมุนไพรสองฝั่งโขง ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :146
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับมอบหมาย จาก ท่าน ผอ ณิชา คำชมภู นำนักศึกษา กศน.ตำบลวิศิษฐ์เข้าร่วมโครงการราชภัฎจิตอาสาสืบสานศาสตร์พระราชาดำนาอินทรีย์สู้ภัยเศรษฐกิจจากโควิค ๑๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :148
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่ายคนไม่ขายเสียงหมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ บ้านเหล่าถาวร หมู่ ๖ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :250
๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการค้าออนไลน์ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :225
กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :159
กศน.ตำบลซางนำนักศึกษาเข้าร่วมค่าย STEM EDUCATION
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :132
โครงการภาษาอังกฤษต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :128
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :126
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลหนองเดิ่น
จำนวนผู้เข้าชม :129
กิจกรรมส่งเสริม การอ่านหนังสือชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :131
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-15 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :133
๙ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(วิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป )หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง ณ บ้านนาสุขสันต์ หมู่ ๑๒ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :204
๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมโครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัย Covid ๑๙ ณ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ หมู่ ๕ บ้านหนองนาแซง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลวิศิษฐ์
จำนวนผู้เข้าชม :100
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกล Covid ๑๙ ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :107
โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :153
กศน.ตำบลน้ำจั้น กศน.ตำบลบ้านต้อง และกศน.ตำบลโสกก่าม จัดอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :226
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :141
กศน.ตำบลมอบสื่อให้บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลหอคำ
จำนวนผู้เข้าชม :139
กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การค้าขายออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :118
กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การค้าขายออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :102
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :112
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) กลุ่มแปรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ๒๐ ชั่งโมง ณ ศูนย์การเรียน
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :117
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างปูกระเบื้อง) ณ วัดวงค์สง่าวันทาราม บ้านสมพร หมู่ ๘ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลโคกกว้าง
จำนวนผู้เข้าชม :87
โครงการศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :160
วันที่ 10 กันยายน2563.จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ 1พฤษภาคม2563-30กันยายน2563
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :404
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่1/2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :158
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่1/2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :161
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการการทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือป้องกันโรคโควิด 2019)
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :95
พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง(การปลูกญ้าหวานอิสราเอลเพื่อการเลี้ยงสัตว์)
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :86
การศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มเลี้ยงสัตว์และศึกษาดูงาน)
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :86
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :80
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :71
วันที่​ 2 -​3​ กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ บุคลากร​ กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าอบรมการวิจัยสำหรับบุคลากร​ กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ปีงบประมาณ​ 2563 โดยวิทยากร​ จาก​สถาบัน​กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ณ.ห้องประชุม​ กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-09-17 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :177
วันที่​ 2 กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ​ ครั้งที่1/2563​ ณ.ห้องประชุมชั้น2​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :152
การจัดการเรียนการสอนระดับม.ปลาย กศน.ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :83
วันที่​ 1​ กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้คณะครู​ กศน.​ ซึ่งทำหน้าที่เลขาฯศูนย์​ ศส.ปชต.ตำบล​ พร้อมกรรมการ​ตำบลละ2​คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)​กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาปนะชาธิปไตยและการขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง​ ณ.ห้องสิรินธารา2​ โรงแรมเดอะวัน​ อำเภอเมือง​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :229
การจัดการเรียนการสอนระดับม.ต้น กศน.ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : ตำบลนาสิงห์
จำนวนผู้เข้าชม :84
การจัดการเรียนการสอนระดับม.ต้น กศน.ตำบลนาสิงห์
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :94
วันที่​ 1​ กันยายน​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ​ ประจำเดือน​ สิงหาคม​2563​ ณ.โรงเรียนบ้านโนนเสถียร​ ตำบลโนนศิลา​ อำเภอปากคาด​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :261
วันที่​7-8​ สิงหาคม​ 2563 กศน.อำเภอปากคาด​ จัดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษา​ กศน.ปากคาด​ ภาคเรียนที่​1ปีการศึกษา​ 2563 โดยแบ่งจัดเป็น​ 2​แห่ง ได้แก่​ 1.ตำบลนากั้ง​ เป้าหมายเป็น​ผู้เรียนสูงอายุ​ จำนวน​ 50​ คน 2.ตำบลโนนศิลา​ ผู้เรียน​ 50​ คน รวมทั้งสิ้น​ 100​ คน
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :427
วันที่​ 18-21สิงหาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยนางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ, นายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ​ ครู​ กศน.ตำบล, นายพลวัฒน์​ ยืนชีวิต​ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอบรม​และวิทยากรประจำหมู่ลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดบึงกาฬ​ ในโครงการจัดอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดบึงกาฬ​ ณ.​ สโรชารีสอร์ท​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :501
วันที่​ 17-21สิงหาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ มอบหมายให้​ นายธนุสรณ์​ เหมืองทอง​ ครูอาสาฯ, นายชัยณรงค์​ งอยกุดจิก​ ครู​ กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน​ กศน.​ กับมูลนิธิเอ็มโอเอไทยและ​ MOA international ณ​ ศูนบ์ฝึกและพัฒนาอาชีพราชฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร​ จังหวัดมุกดาหาร
โพสเมื่อ :2020-09-14 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :290
วันที่​ 14 สิงหาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ พร้อมด้วยนางสาววรุณี​ ท้าวดี​ บรรณารักษ์ชำนาญการ, นายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ​ ครู​ กศน.ตำบล​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดบึงกาฬ​ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดบึงกาฬ​ วันที่​ 18-21​ สิงหาคม​ 2563 ณ.​ สโรชารีสอร์ท​ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :183
วันที่​ 12 สิงหาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยนายวีระพงษ์​ ใจบุญ, ครู​กศน.ตำบล เข้าร่วมเป็นพิธีกร​ ในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด​ กองทุนแม่ของแผ่นดิน​ ณ​ อบต.ปากคาด​ บ้านห้วยไม้ซอด หมู่ที่9​ ตำบลปากคาด
โพสเมื่อ :2020-09-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :162
วันที่​ 10 สิงหาคม​ 2563 นางมณีนุช​ วัดทอง​ ผอ.กศน.อำเภอปากคาด​ ได้มอบหมายให้​ นายชัยพัทธ์​ ทิพย์สมบัติ, นายสมนึก​ นาลาดทา, นายวีระพงษ์​ ใจบุญ, นายเอกพล​ วอนอก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา​ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน​ ประจำปี​ 2563 ณ​ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2020-09-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :166
วันที่​ 7​ สิงหาคม​ 2563 กศน.อำเภอปากคาด​ เป็นตัวแทน​(สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ)​มอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษา​กศน.อำเภอปากคาด​ ตำบลละ1ทุนละ1000​ บาท​ จำนวน6ตำบล​ รวมทั้งสิ้น​ 6, 000​ บาท​
โพสเมื่อ :2020-09-13 ผู้โพส : กศน.อำเภอปากคาด
จำนวนผู้เข้าชม :155
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31ชม.ขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2020-09-12 ผู้โพส : ตำบลโสกก่าม
จำนวนผู้เข้าชม :144
กศน.ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-12 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :149
กศน.ตำบลน้ำจั้น อบรมให้ความรู้เครือข่ายไม่ขายเสียง หมู่บ้านไม่ขายเสียง ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-12 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :149
กศน.ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่าย STEM EDUCATION
โพสเมื่อ :2020-09-12 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :167
กศน.ตำบลบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทยในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-12 ผู้โพส : ตำบลบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :129
กศน.ตำบลจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :130
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :139
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักศึกษา
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :125
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :140
กศน.ตำบลดอนหญ้านางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน บรรณสัญจรมอบหนังสือแก่นักเรียนโรงเรียนประถม ในเขตตำบลดอนหญ้านาง
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : ตำบลดอนหญ้านาง
จำนวนผู้เข้าชม :141
โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการขับเคลื่อน หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :262
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :142
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :137
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาร่วมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2020-09-11 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :158
โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการขับเคลื่อน หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :206
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :185
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล บ้านหนังสือชุมชน ตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :124
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูน จำนวน 66 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :155
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 2563 ให้กับนักศึกษา กศน.ในพื้นที่ทั้ง 7 ตำบล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอพรเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม :794
โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการขับเคลื่อน หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :197
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : บุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :118
โครงการศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :115
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :182
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :170
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :138
กศน.ตำบลซางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูนเบื้องต้น รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : กศน.ตำบลซาง
จำนวนผู้เข้าชม :154
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างปูน
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : ตำบลบ้านต้อง
จำนวนผู้เข้าชม :144
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :329
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :182
กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-10 ผู้โพส : กศน.อำเภอบุ่งคล้า
จำนวนผู้เข้าชม :228
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :126
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลท่ากกแดง
จำนวนผู้เข้าชม :122
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :139
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลหนองทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม :195
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลเซกา
จำนวนผู้เข้าชม :149
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :87
โครงการสร้างเสริมทักษะประสบการณ์ชิวิตพื้นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้คู่คุณธรรม
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :270
โครงการสร้างเสริมทักษะประสบการณ์ชิวิตพื้นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้คู่คุณธรรม
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :263
โครงการอบรมนักศึกษา กศน.เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่โคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : ตำบลน้ำจั้น
จำนวนผู้เข้าชม :107
โครงการอบรมนักศึกษา กศน.เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่โคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ :2020-09-09 ผู้โพส : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้เข้าชม :101