สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ๑. นักศึกษาสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเขียน สามารถ นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและมีความรู้พื้นฐานและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ๒. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ๓. นักศึกษาได้รับการศึกษาพื้นฐานที่เพียงพอ เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการเพื่อก่อให้เกิดชีวิต ที่มั่นคงและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.192.26.60
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 03/10/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 7752956