สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :โครงการร่วมใจต้านภัยโควิด ๑๙

เพื่อส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรค Covid 19 และ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะอนามัยให้กับประชาชน จึงได้จัดทำกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่วิกฤต Covid 19 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.192.26.60
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 03/10/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 7753235