สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ศึกษาดูงานสวนส้มทรายเงินเซกา อำเภอเซา จังหวัดบึงกาฬ

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน อำเภอบึงโขงหลงและบุคลากร ได้นำกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศึกษาดูงานสวนส้มทรายเงินเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬซึ่งกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจเป็นอย่างมาก


 


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.222.104.206
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 26/05/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 19
จำนวนผู้เข้า
: 13364487