สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :วันที่ 14-15 มกราคม 2564 กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง โดยนางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลงและนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต ตำแหน่งครูผู้ช่วย นิเทศ ติดตาม และประเมิณผล โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำธุงใยแมงมุม พร้อมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะอาชีพ ตามความต้องการของประชาชน ส้างอาชีพ สร้างารายได้ตอบสนองต่อบริบทของสังคมและชุมชน โดยมีนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่มีคามสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมบ้านนาสาร ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 14-15 มกราคม 2564 กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง โดยนางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลงและนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต ตำแหน่งครูผู้ช่วย นิเทศ ติดตาม และประเมิณผล โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำธุงใยแมงมุม พร้อมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะอาชีพ ตามความต้องการของประชาชน ส้างอาชีพ สร้างารายได้ตอบสนองต่อบริบทของสังคมและชุมชน โดยมีนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่มีคามสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมบ้านนาสาร ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ


 


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.222.104.206
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 26/05/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 36
จำนวนผู้เข้า
: 13364951