สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :โครงการการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ กศน.ตำบลโคกก่อง ในวันที่ ๕ - ๖ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ซึ่งมีรูปแบบ การจัดกิจกรรมในลักษณะการบรรยายและฝึกทักษะมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนตำบลโคกก่อง จำนวน ๘ คน


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.192.79.149
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 09/06/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 121
จำนวนผู้เข้า
: 9702320