สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :กศน.ตำบลโคกก่อง จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงวัยสุขภาพดี ชีวีมีสุข

กศน.ตำบลโคกก่อง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Aging Society” การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต รู้จักประโยชน์จากเทคโนโลยี จึงได้จัดทำกิจกรรมโครงการผู้สูงวัยสุขภาพดี ชีวีมีสุข ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีรวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.192.26.60
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 03/10/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 7753257