สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :กศน.ตำบลโคกก่อง จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ขึ้นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ภูสิงห์ หินสามวาฬ โอท็อปนวัฒวิถี ตำบลโคกก่อง เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะภาษาอังกฤษ ในการประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับประชาชน จึงได้จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ขึ้นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ภูสิงห์ หินสามวาฬ โอท็อปนวัฒวิถี ตำบลโคกก่อง เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะภาษาอังกฤษ ในการประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว ใช้สติและปัญญาในการดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่ง สถานที่ดังกล่าว กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงได้จัดขึ้นอีกในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการฝึกทักษะ กระตุ้น และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ และให้เกิดความประทับใจ และบูรณาการในวิชาชีพต่างๆ ที่ กศน.เข้าไปส่งเสริม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยว มาเที่ยวเป็นประจำทุกวัน และจำนวนมากของจังหวัดบึงกาฬ


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.192.79.149
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 09/06/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 9702832