สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

นางนิสดา แสงเลข ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมส่งเสริมรู้หนังสือ ไตรมาสที่ 3 - 4 ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 สถานที่ บ้านศรีพนา หมูที่ 7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 จำนวน 8 คน จบหลักสูตรจำนวน 8 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 8 คน จบหลักสูตรจำนวน 8 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และการคิดคำนวณเบื้องต้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้อื่น ตลอดจนแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 52.23.219.12
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 08/12/2564
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 5855959