สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผอ.สกรอำเภอบุ่งคล้า ข้าราชการครู ออกนิเทศการจัดกิจกรรม บ้านหนังสือชุมชน ณ ที่ทำการกำนัน บ้านโนนสะอาด ตำบลบุ่งคล้า เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน และเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยจัดตั้งบ้านหนังสือ ชุมชนให้เป็นห้องสมุดประชาชนของชุมชน เป็นธนาคารความรู้ใกล้บ้านและมีข้อมูลข่าวสาร ใกล้ตัวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผอ.สกรอำเภอบุ่งคล้า ข้าราชการครู ออกนิเทศการจัดกิจกรรม บ้านหนังสือชุมชน ณ ที่ทำการกำนัน บ้านโนนสะอาด ตำบลบุ่งคล้า เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน และเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยจัดตั้งบ้านหนังสือ ชุมชนให้เป็นห้องสมุดประชาชนของชุมชน เป็นธนาคารความรู้ใกล้บ้านและมีข้อมูลข่าวสาร ใกล้ตัวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.116.27
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 9
จำนวนผู้เข้า
: 13805477