สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 📣📣 นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ดังนี้ นางสาวณภัทญ์ แก้วกุศล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นายธีร์ธวัช สุตเดช ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สกร.อำเภอเมืองบึงกาฬ นายวีรยุทธ จันทร์ศรีนวล ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สกร.อำเภอพรเจริญ นางสาววัฒณิกา รักชัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สกร.อำเภอเซกา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรม เอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 14115836