สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างเชื่อม

วิชาชีพหลักสูตรช่างเชื่อม (๕๕ ชั่วโมง) จำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น ๑๕ คน โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กศน.ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อส่งเสริมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิตในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความขยันหมั่นเพียร มานะอดทน ใช้สติและปัญญาในการดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และดำรงชีวิตประจำวันทั้งต่อตนเอง ครอบครัวละชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.192.26.60
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 03/10/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 7753234