สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :กศน.ตำบลโคกก่อง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างปูน จำนวน ๖๐ ชั่วโมง

กศน.ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้สำรวจความต้องการในพื้นที่ ในการประกอบอาชีพที่เร่งด่วน จำเป็นในการปรับปรุงที่พักอาศัย และการประกอบอาชีพรับจ้าง เพราะจังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่กำลังขยายตัวในการสร้างบ้านแปลงเมือง ทำให้ตลาดแรงงานและความต้องการ จำเป็น ของช่างพื้นฐานมีมากโดยเฉพาะ ช่างปูน เป็นที่ต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันของบ้านตนเอง ชุมชน โดยไม่ต้องจ้างแรงงานที่อื่น เพื่อให้ลดรายจ่ายในครอบครัว และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข กศน.ตำบลโคกก่อง จึงได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพช่างพื้นฐาน หลักสูตรช่างปูน ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีงานทำ อยู่อย่างมีความสุขต่อไป


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.180.174
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 05/12/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 11498068