สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :กศน.ตำบลโคกก่อง นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการค่ายคนดีศรี กศน. ณ วัดอาฮงศิลาวาส ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ์ ห่างไกลยาเสพติด ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งมีจิตอาสา จึงได้จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด ขึ้นเพื่อนำประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.192.26.60
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 03/10/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 7753010