สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
ROADMAP 13

 

อธิบายเพิ่มเติม  ROADMAP 13 ข้อของ กศน.

ข้อที่ 1 การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ข้อที่ 2 การพัฒนาคุณภาพทหารกองประจำการในหน่วยงานทหาร 
ข้อที่ 3 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปีพ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘
ข้อที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านรายการโทรทัศน์
ข้อที่ 5 การสร้างความคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ข้อที่ 6 การสร้างนิสัยรักการอ่าน
ข้อที่ 7 การใช้ "คูปอง กศน."
ข้อที่ 8 ทบทวนการอุดหนุนเงินรายหัว
ข้อที่ 9 การพัฒนา กศน.เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อที่ 10 การจัดการศึกษาทางไกล
ข้อที่ 11 สร้างอุดมการณ์ ๕ ภูมิภาค
ข้อที่ 12 การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคนชายแดนใต้
ข้อที่ 13 การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง บ้าน-วัด-โรงเรียน
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 14118510