สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลบึงกาฬ
ที่ตั้ง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลบึงกาฬ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กัทคนไทยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ
เอกลักษณ์ กศน.ตำบลบึงกาฬ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0623969494
โทรสาร -
นายธีร์ธวัช สุตเดช
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลบึงกาฬ

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนม-อาหารไทย
โพสเมื่อ :2024-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :72

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2024-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :69

โครงการ ทักษะชีวิตขับขี่ปลอดภัย
โพสเมื่อ :2024-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :78

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :223

โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :202

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป "หลักสูตรการเลี้ยงกบ"
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :229

พัฒนาสังคมและชุมชน/สังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :226

โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ สถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ และที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :267


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.116.27
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 10
จำนวนผู้เข้า
: 13806595