สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลโนนสมบูรณ์
ที่ตั้ง 56 หมู่ 9 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบล ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0973205678
โทรสาร 0973205678
นายผดุงเดช แก้วเกตุ
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลโนนสมบูรณ์

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศกร.ตำบลโนนสบูรณ์จัดกกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 คน ณ ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :104

ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20คน ณ ทรายทอง
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :86

ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ณ ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :103

ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์ จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง ของผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 20-27 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีผู้สูงอายุตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 740 คน
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :87

ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำปลาร้าสมุนไพร ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน ณ บ้านหนองฆ้องคำ
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :77

กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :160

กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดหรับชาวตลาด ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :162

กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับอาสาสมัครส่งเสริมการิ่าน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :160


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.180.174
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 05/12/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 11497309