สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลโนนสมบูรณ์
ที่ตั้ง 56 หมู่ 9 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบล ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0973205678
โทรสาร 0973205678
นายผดุงเดช แก้วเกตุ
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลโนนสมบูรณ์

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การแปรรูปปลา ระหว่างวันที่ 22 - 28 ธันวาคม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2024-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :68

ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์อาชีพชุมชน หลักสูตร การทอผ้าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 14 - 21 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 11 คน
โพสเมื่อ :2024-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :65

ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทอเสื่อลายสองฝั่งโขง ระหว่างวันที่ 10- 16 มกราคม 2567ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2024-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :74

ศกร.ตำบลโนนสบูรณ์จัดกกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 คน ณ ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :246

ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20คน ณ ทรายทอง
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :228

ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ณ ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :248

ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์ จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง ของผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 20-27 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีผู้สูงอายุตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 740 คน
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :244

ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำปลาร้าสมุนไพร ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน ณ บ้านหนองฆ้องคำ
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :211


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.116.27
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 17/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 13804831