สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลโป่งเปือย
ที่ตั้ง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมัยสำราญ(หลังเก่า) หมู่ที่ ๓ บ้านสมัยสำราญ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐
วิสัยทัศน์ จะมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ ๐๙๕๑๙๓๗๑๙๙
โทรสาร 042491853
นางสุพัตรา สุนทร
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลโป่งเปือย

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือย จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ ในวันที่ 30 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :85

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 (บ่าย)ในวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :78

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 (เช้า)ในวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านโนนศรีทอง ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :74

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือยโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4(บ่าย) ในวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านหนองบัวบาน ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :75

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 (เช้า ในวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :80

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2(บ่าย) วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :74

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านห้วยกกต้อง ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :81

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโป่งเปือยจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในวันที่ 15 - 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :76


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.180.174
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 05/12/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 9
จำนวนผู้เข้า
: 11497790