สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลโป่งเปือย
ที่ตั้ง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมัยสำราญ(หลังเก่า) หมู่ที่ ๓ บ้านสมัยสำราญ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐
วิสัยทัศน์ จะมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ ๐๙๕๑๙๓๗๑๙๙
โทรสาร 042491853
นางสุพัตรา สุนทร
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลโป่งเปือย

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโป่งเปือย จัดโครงการส่งเสริมดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความเสมอภาค ทางดิจิทัล 8 ด้าน ในวันที่ 24 - 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ศกร.ตำบลโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2024-06-18
จำนวนผู้เข้าชม :37

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโป่งเปือย จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย ในวันที่ 11 - 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ณ บ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :87

ศกร.ตำบลโป่งเปือย จัดกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน) ในวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :94

ศกร.ตำบลโป่งเปือยจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมดีสู่ชุมชน ในวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :108

นางสุพัตรา สุนทร ครูกศน.ตำบลโป่งเปือย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ ในพื้นที่ตำบลโป่งเปือย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ :2024-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :91

นางสุพัตรา สุนทร ครู กศน.ตำบลโป่งเปือย ลงพื้นที่ให้บริการหมุนเวียนสือ วารสารห้องสมุดชาวตลาดและหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :94

นางสุพัตรา สุนทร ครูกศน.ตำบลโป่งเปือย ลงพื้นที่หมุนเวียนสื่อวารสาร บ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่ตำบลโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2024-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :102

ศกร.ตำบลโป่งเปือย จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนสู่ชุมชน ในวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม 8 คน
โพสเมื่อ :2024-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :106


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 14118356