สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ศกร.ตำบลซาง
ที่ตั้ง บ้านซาง หมู่ 1 ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลซาง ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพื่อมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกทีทุกเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพที่ยังยืน
อัตลักษณ์ ไฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0653189800
โทรสาร 042489460
นางสุกัญญา คุณมาศ
หัวหน้า กศน.ตำบลศกร.ตำบลซาง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลุกจ้างในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 15 พ.ค. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :24

ร่วมบริจาคโรงทานอาหารและน้ำดิ่ม ในกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิต วันที่ 21 พ.ค. 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :13

เข้ารวมโครงการพรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระยาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหาสงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567
โพสเมื่อ :2024-05-02
จำนวนผู้เข้าชม :69

ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2024-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :60

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการแสดงผลงานเวทีกลกเปลี่ยนเรียนรุ้ระดับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :68

ร่วมจัดตั้งโรงทานอาหารและน้ำดื่ม
โพสเมื่อ :2024-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :68

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :72

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมวินัย ใส่ใจกฎจราจร
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :67


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.116.27
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 17/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 8
จำนวนผู้เข้า
: 13804860