สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลน้ำจั้น
ที่ตั้ง กศน.น้ำจั้น ม1 บ้านน้ำจั้น ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 0892774143 พิกัด 18.1’39.57’น ลองติจูด .103’52’39.20 ลิงค์ เว็บไซดิ์ http://nfe-bk.go.th/index.php?id=show_district&id_s=430908
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลน้ำจั้น จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้ชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ “ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน”
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0892774143
โทรสาร
นางสาววัฒณิกา รักชัย
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลน้ำจั้น

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา จัดโครงการ ๒ เมษายน วันรักการอ่าน เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2024-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :93

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อการเสริมสร้างสมถนะให้กับผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการเปลี่ยนแปลง
โพสเมื่อ :2024-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :80

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2024-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :97

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้องครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานที่ ศกร.ตำบลน้ำจั้น
โพสเมื่อ :2024-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :107

ข้าพเจ้านางสาววัฒณิกา รักชัย ครูกศน.ตำบล ปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์สอบดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
โพสเมื่อ :2024-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :90

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
โพสเมื่อ :2024-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :93

นางณิชชา คำชมภู ผอ.สกร.อำเภอเซกา พร้อยด้วย บุคลากร ศกร.ตำบลน้ำจั้น ศกร.ตำบลบ้านต้อง และ ศกร.ตำบลโสกก่าม ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2024-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :115

รายงานกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ตำบลน้ำจั้น ที่ตั้ง FOR ALL COFFEE บ้านคำบอนใต้ ม.11 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :107


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.116.27
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 17/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 9
จำนวนผู้เข้า
: 13805196