สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลน้ำจั้น
ที่ตั้ง กศน.น้ำจั้น ม1 บ้านน้ำจั้น ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 0892774143 พิกัด 18.1’39.57’น ลองติจูด .103’52’39.20 ลิงค์ เว็บไซดิ์ http://nfe-bk.go.th/index.php?id=show_district&id_s=430908
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลน้ำจั้น จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้ชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ “ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน”
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0892774143
โทรสาร
นางสาววัฒณิกา รักชัย
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลน้ำจั้น

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศกร.ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
โพสเมื่อ :2023-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :116

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรช่างปูน (จำนวน ๓๕ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๑–๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 256๖ ณ สกร.อำเภอเซกา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :123

ข้าพเจ้า นางสาววัฒณิกา รักชัย ครู กศน.ตำบล ได้รับมอบหมายจาก นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา เข้าร่วมอบรมบุคลากรทางการลุกเสือ วิชา การบันเทิงในกองลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๒๙กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานที่ ค่ายลูกเสือส่วนสัตว์อุบลราชธานี
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :99

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำจั้น นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ สถานที่ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :85

ข้าพเจ้า นางสาววัฒณิกา รักชัย ครู กศน.ตำบล ได้รับมอบหมายจาก นางณิชชา คำชมภู ผอ.สกร.อำเภอเซกา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสนามสอบการประเมินคุรภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :83

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา จัดโครงการอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานกาชาด นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ สถานที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๔ ต.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :85

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา นำโดย นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมรวมพล TO BEE NUMBER ONE วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ สถานที่ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :86

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา นำโดย นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเซกา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2023-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :109


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.180.174
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 05/12/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 11497667