สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลบึงโขงหลง
ที่ตั้ง บ้านบึงโขงหลง หมู่ที่ 12 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลบึงโขงหลง ส่งเสริมผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย
เอกลักษณ์ เรียนดี มีอาชีพ
อัตลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพ
โทรศัพท์ 0910526138
โทรสาร 042-416204
นางชนัดดา ศรีบุรัมย์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลบึงโขงหลง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป โครงการ การทำผ้าพื้นเมืองลายเกล็ดนาคา 6-12 กุมภาพันธ์ 2567 ศกร.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2024-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :99

พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่้วโมง) โครงการ การทำขนมทองม้วนและบรรจุภัณฑ์ 19-21 ธันวาคม 2566 ศกร.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2024-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :104

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 26 มกราคม 2567 ศกร.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2024-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :97

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการ ใส่ใจสุขภาพวัยทอง 29 มกราคม 2567 ศกร.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2024-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :91

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2024-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :112

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการ พัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุ 9 ส.ค.66 ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :228

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายจิตพิชิตโรค 8 สิงหาคม 2566 ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :214

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายจิต ผู้สูงวัย 9 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านทรายทอง ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :229


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.116.27
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 17/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 13805134