สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลโคกกว้าง
ที่ตั้ง อบต.โคกกว้าง(อาคารหลังเดิม) บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 38000
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลโคกกว้างได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ สืบสานหัตถกรรมท้องถิ่น
อัตลักษณ์ ส่งเสริมหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0834581350
โทรสาร 042499005
นางสาวฐิติญาพร จงจอหอ
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลโคกกว้าง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมหน้าทีพลเมืองดีสำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :99

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :78

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :76

โครงการอบรมดิจิทัลหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัลและการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :78

บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :78

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้า
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :77

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปลาแห้งสมุนไพร
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :77

ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ :2023-05-24
จำนวนผู้เข้าชม :141


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.180.174
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 05/12/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 15
จำนวนผู้เข้า
: 11498099