สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลโคกกว้าง
ที่ตั้ง อบต.โคกกว้าง(อาคารหลังเดิม) บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 38000
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลโคกกว้างได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ สืบสานหัตถกรรมท้องถิ่น
อัตลักษณ์ ส่งเสริมหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0834581350
โทรสาร 042499005
นางสาวฐิติญาพร จงจอหอ
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลโคกกว้าง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรทอผ้า
โพสเมื่อ :2024-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :138

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรแปรรูปปลาแห้งสมุนไพร
โพสเมื่อ :2024-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :149

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูน
โพสเมื่อ :2024-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :127

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โพสเมื่อ :2024-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :133

การศึกษาต่อเนื่อง/พัฒนาสังคมและชุมชน/สังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2024-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :125

การศึกษาต่อเนื่อง/พัฒนาทักษะชีวิต/ทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2024-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :142

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมหน้าทีพลเมืองดีสำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :285

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :245


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 14118507