สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลโนนสว่าง
Untitled Document
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

 ๑.การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ กศน.ตำบลโนนสว่าง

๒.การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการเกษตรธรรมชาติ MOA ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วันที่ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ กศน.ตำบลโนนสว่าง

๓.การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  วันที่ ๒๘-๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ ณ กศน.ตำบลโนนสว่าง

๔.กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรเตาเผาไร้ควัน  วันที่ ๕-๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ กศน.ตำบลโนนสว่าง

๕.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างเชื่อม  วันที่  ๑๒-๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑ ณ กศน.ตำบลโนนสว่าง

๖.พัฒนาอาชีพระยะสั้น(๓๐ ชม.)  หลักสูตรการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ วันที่  ๑๘-๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๑ ณ กศน.ตำบลโนนสว่าง

๗.พัฒนาอาชีพระยะสั้น (๓๐ ชม.) การทำธาตุอาหารพืชจากวัสดุธรรมชาติ วันที่ ๒-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กศน.ตำบลโนนสว่าง

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 14115908