สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลโนนสว่าง
Untitled Document
ประวัติสถานศึกษา

 กศน.ตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ     ตั้งอยู่บ้านพรนิยมมีชื่อเดิมว่าศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองเข็ง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้ย้ายมาเปิดทำการที่ศาลาประชาคมบ้านพรนิยมเป็นสถานที่จัดการศึกษา

2.  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านที่ตั้ง กศน.ตำบลโนนสว่าง

บ้านพรนิยม  หมู่ที่๙ ต.โนนสว่าง  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  ตั้งอยู่กิโลเมตรที่  104  ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดิน  บึงกาฬ นครพนม  โดยมีพื้นที่ทั้งหมด  9,375  ไร่  ทิศเหนือจดบ้านไคสี  ทิศใต้จดบ้านไทยเจริญ ทิศตะวันออกจดบ้านหนองตะไก้  ทิศตะวันตกจดบ้านหนองหมู ตำบลหนองเลิง

                   ประวัติความเป็นมา  เมื่อ  พ.ศ. 2498  มีราษฎรประมาณ  12  ครอบครัว ซึ่งอพยพหนีความแห้งแล้งมาจากบ้านสีดาน  ต.เตาไห  อ.คำเขื่อนแก้ว  จ.อุบลราชธานี  โดยการนำของนายไมล์  อาษาจิต  ได้นำพักพวกมาขอพักอาศัยอยู่ที่บ้านโนนสว่าง  หมู่ที่  1  ตำบลหนองเข็ง  (ปัจจุบันคือตำบลโนนสว่าง) อยู่ประมาณ 2 ปี  จนถึง พ.ศ.2500  นายไมล์  อาษาจิต  จึงได้พาพักพวกอพยพครอบครัวออกจากบ้านโนนสว่างมาอยู่บ้านนาดี เพราะเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์  ซึ่งประกอบไปด้วยป่าดงดิบ และมีทำเลดี  เหมาะแก่การทำนาทำไร่  จึงได้พร้อมใจกันตัดถางป่า เพื่อประกอบอาชีพและจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น  ยังมีราษฎรจากบ้านหนองดินดำมาสมทบอยู่เป็นเพื่อนจำนวน  2  ครอบครัว  ได้แก่ครอบครัวนายดวงสี  เทพนา  และนายเสิม  เทพนา  ในการจัดตั้งชื่อบ้านได้รับความร่วมมือจากพรานป่า  ที่มีความฉลาด คือนายจันทรทา  บุญประเสริฐ  ซึ่งชาวบ้านให้ความนับถือ  โดยให้ชื่อว่า  บ้านโนนสว่าง

                   ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2511  ทางราชการได้สร้างถนนยุทธศาสตร์สายบึงกาฬ นครพนม  ผ่านมาไกลบ้าน  นายไมล์ซึ่งเป็นผู้ปกครองเห็นว่าไม่ได้รับความสะดวกจึงพาพวกอพยพมาอยู่ตามเส้นทางเพื่อให้การไปมาสะดวกขึ้น  แต่ยังยึดนามเดิมติดตามมาเป็นซื่อหมู่บ้าน  เพียงติดเป็นบางส่วน  คือให้เหลือเพียง  บ้านโนนสว่าง  ในปีเดียวกัน ก็ได้มีราษฎรอพยพมาเรื่อๆหลายจังหวัด  เช่น  อุดร  อุบล  ขอนแก่น  กาฬสินธ์  สกลนคร  เป็นต้น

                   ด้านการศึกษา

          ชาวบ้านได้ร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในปี  พ.ศ. 2513  และได้ตั้งโรงเรียนชื่อโรงเรียนบ้านโนนสว่างเป็นโรงเรียนแห่งแรกของตำบล

                   การประกอบอาชีพ  ส่วนมากประกอบอาชีพในการเกษตร เช่น  ทำนา  ทำไร่มันสำปะหลัง  สวนยางพารา  เลี้ยงสัตว์  และมีการค้าบ้างเล็กน้อย  ชาวบ้านรักความสงบ  มีความสมัครสมานสามัคคีเสมอทุกทั่วหน้าการหากินสะดวก  ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว  ชาวบ้านจึงอยู่กันอย่างมีความสุข และมีวัดถ้ำศรีวิไลย์ เป็นที่อบรมจิตใจในการทำบุญสุนทาน

                  

ด้านการปกครอง  

ปัจจุบันมี  นายสมเพียร  เข็มศิริ  เป็นกำนัน ตำบลโนนสว่าง

การปกครองทุกสมัยการปกครองทุกคนมีการปกครองประราษฎรในหมู่บ้านอย่างมีความยุติธรรมแบบพ่อปกครองลูก

                   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  บริเวณหนองเครือเขามีทัศนียภาพที่สวยงาม มีอากาศเย็นสบาย  เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์

                   ปูชนียสถาน  ประชาชนให้การเคารพนับถือ คือหลวงปู่ถ่าน ชาวบ้านโนนสว่างนับถือ  คือเป็นผู้นำพาชาวบ้านมาบุกเบิกชุมชนในยุคแรกๆ


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 14116154