สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลชัยพร
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ศกร.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำภู
โพสเมื่อ :2024-05-04
จำนวนผู้เข้าชม :80
ศกร.ตำบลชัยพร ตำบลบึงกาฬ ตำบลโคกก่อง จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการวิถีชีวิตใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศกร.ตำบลบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๑ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :90
ศกร.ตำบลชัยพร ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ณ ถนนต้องชม ริมโขงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :92
ศกร.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรผ้าพิมพ์หลายจากพืขธรรมชาติ (๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป) ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๑ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวถวิล มงคลแสน ณ ศาลาประชาคมบ้านคำภู ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2024-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :95
ศกร.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบายเคลื่อนที่)ให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2024-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :84
ศกร.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรช่างกระจกอลูมิเนียม (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายสุรสิทธิ์ อุปัญ ณ ศกร. ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2024-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :71
ศกร.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการแปรรูปสับปะรด (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ ๒-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสุชาดา ไชยเพชร ณ บ้านคำภู ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2024-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :88
จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างกระจกอลูมิเนียม
โพสเมื่อ :2024-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :112
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรม การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :234
สกร.ตำบลชัยพร นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การศึกษาตามอัธยาศัยโครงการปลูกรักการอ่านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ศาลารวมใจอำเภอเมืองบึงกาฬ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :216
สกร.ตำบลชัยพร นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักศึกษาและได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :214
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน๓๐ ชม. หลักสูตรช่างกระจกอลูมิเนียม (๑๕ ชม.) ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ ตำบลชัยพรจำนวน ๑๐ คน
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :217
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อเพิ่มระดับผลการเรียนให้กับผู้เรียนให้สูงขึ้น
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :197
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน๓๐ ชม. หลักสูตรการแปรรูปปลา (๑๕ ชม.) ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ ตำบลชัยพรจำนวน ๑๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวศิริพร หลวงราช
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :201
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน๓๐ ชม. หลักสูตรการทำขนมไทย (๑๕ ชม.) ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ ตำบลชัยพรจำนวน ๑๐ คน
โพสเมื่อ :2023-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :213
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน๓๐ ชม. หลักสูตรผ้าพิมพ์ลายจากพืชธรรมชาติ (๑๕ ชม.) ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ ตำบลชัยพรจำนวน ๑๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวถวิล มงคลแสน
โพสเมื่อ :2023-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :213
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๓๑ ชม.ขึ้นไป หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย (๓๕ ชม.) ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ ตำบลชัยพรจำนวน ๑๑ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางนฤมล บุตรใส
โพสเมื่อ :2023-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :186
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต และสมองของผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยกลุ่มเป้าคือผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลชัยพร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพ.สต.ชัยพร
โพสเมื่อ :2023-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :191
สกร.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์ ในระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ ตำบลชัยพรจำนวน ๓๐ คน
โพสเมื่อ :2023-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :180
กศน.ตำบลชัยพรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โครงการอ่านเขียนเรียนรู้โลก
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :254
กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมครส่งเสริมการอ่าน โครงการอาสาสมัครพี่สอนน้อง ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :247
กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :246
กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการสร้างสังคมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๓๖ คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๗๒ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพ.สต.ชัยพร ณ กศน.ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :232
กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการความสุข ๕ มิติ ผู้สูงอายุกายใจแข็งแรง ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๓๗ คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๗๔ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพ.สต.ชัยพร ณ บ้านโนนสุพรรณ และบ้านผาสวรรค์
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :243
กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาววรรณนิสา แคหอม ณ บ้านโนนสง่า ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :236
กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการแปรรูปสับปะรด (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ ๒-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสุชาดา ไชยเพชร ณ บ้านโนนสง่า ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :244
กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจิตแจ่มใส ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๖ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพ.สต.โคกก่อง ณ กศน.ตำบลโคกก่อง
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :223
กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย (๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป) ในระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๒ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางนฤมล บุตรใส ณ บ้านโนนสุพรรณ ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :202
กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล โครงการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๕ คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายสมพร พาบัว ณ แหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :199
กศน.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3อ 2ส ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ กศน.ตำบลชัยพร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 จำนวน 2 รุ่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะทั้งกาย จิต สมอง ที่ดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจำนวน 150 คน
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :338
กศน.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรม การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมการรับรู้ค่านิยมหลักประชาธิปไตย ให้กับประชาชนในพื้นที่ กศน.ตำบลชัยพร ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ กศน.ตำบลบึงกาฬ โดยมี คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลบึงกาฬ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 18 คน
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :332
กศน.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรม การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล ให้กับประชาชนในพื้นที่ กศน.ตำบลชัยพร เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ สวนเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านโนนสุพรรณ โดยมี นายสมพร พาบัว เป็นวิทยากร มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 18 คน
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :335
กศน.ตำบลชัยพร ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3อ 2ส ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ กศน.ตำบลชัยพร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 จำนวน 2 รุ่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะทั้งกาย จิต สมอง ที่ดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจำนวน 95 คน
โพสเมื่อ :2022-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :314
กศน.ตำบลชัยพร เปิดชั้นเรียนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยพร เพื่อต่อยอดอาชีพ และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 9 คน ณ บ้านโนนสง่า ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :377
กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเพาะพันธุ์ปาล์ม ในระหว่างวันที่ 10-17 สิงหาคม 2565 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยพร เพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนลดค่าใช้จ่ายในการชื้อพันธุ์ปาล์มที่มีราคาสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 13 คน ณ บ้านคำภู ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :368
กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร Digital Lieracy ให้กับประชาชนในพื้นที่ กศน.ตำบลชัยพรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ณ กศน.ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2022-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :330
กศน.ตำบลชัยพร ได้ดำเนินกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ให้กับนักศึกษาและประชนในพื้นที่ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :426
กศน.ตำบลชัยพร นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการอิ่มท้องอิ่มสมอง โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :404
กศน.ตำบลชัยพร ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการขยายผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ให้กับเจ้าของบ้าน(บ้านหนังสือชุมชนในตำบล) และ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :364
กศน.ตำบลชัยพร ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมอาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :370
กศน.ตำบลชัยพร ได้ดำเนินการศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ให้กับประชาชน ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 18.30 น.ณ ตลาดต้องชม ริมโขงอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :353
ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2565 กศน.ตำบลชัยพร ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนากาย จิต สมอง ผู้สูงอายุ โครงการlส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนากาย จิต สมอง ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 บ้านโนนสุพรรณ และ รุ่นที่ 2 บ้านคำภู ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :365
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2565 กศน.ตำบลชัยพร ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนากาย จิต สมอง ผู้สูงอายุ โครงการ ผู้สูงอายุ สุขใจ สูงวัยสุขภาพดี รุ่นที่ 1 บ้านโนนสุพรรณ และ รุ่นที่ 2 บ้านคำภู ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :334
กศน.ตำบลชัยพร กศน.โคกก่อง และ กศน.ตำบลบึงกาฬ จัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับตำบล ให้กับนักศึกษา กศน. ณ กศน.ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :341
ระหว่างวันที่ 5 -12 มกราคม กศน.ตำบลชัยพร ดำเนินโครงการกิจกรรมเรียนรู้อาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการทำแคปหมู ณ บ้านโนนสุพรรณ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :295
กศน.ตำบลชัยพร บึงกาฬ โคกก่อง ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนองนา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :291
ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2564 กศน.ตำบลชัยพรจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการแปรรูปสับปะรด (35ชั่วโมง) ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 12 บ้านโนนสง่า ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :373
ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2565 กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแค็ปหมูสมุนไพร ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยพร ณ บ้านโนนสุพรรณ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :299
ในวันที่ 19,26 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับนักศึกษากศน. ณ กศน.ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :306
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น โครงการผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร โดยมีนางนฤมล บุตรใส เป็นวิทยากร ณ บ้านโนนสุพรรณ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :328
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักาะชีวิต โครงการพลังคนบึงกาฬร่วมใจต้านภัย Covid-19 ณ กศน. ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :292
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการปลูกสมุนไพรพื้นบ้านต้านโควิด ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล บ้านคำภู ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :291
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามรอยพระบาทเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านโนนสุพรรณ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :299
โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชม.
โพสเมื่อ :2021-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :474
โครงการพัฒนากายจิต สมอง ผู้สูงอายุ โครงการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :511
โครงการพัฒนากายจิต สมอง ผู้สูงอายุ โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย
โพสเมื่อ :2021-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :468
โครงการพัฒนากายจิต สมอง ผู้สูงอายุ โครงการผู้สูง โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า
โพสเมื่อ :2021-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :554
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โครงการส่งเสริมอาชีพนักศึกษา กศน.ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :430
โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนคตคนไทย 4.0
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :513
โครงการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :437
สำรวจบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :466
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรูู้สู่สังคมสูงวัย
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :417
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โครงการเสริมสร้างพัฒนาสุขภาพกายผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :452
โครงการ 2 เมษา สานปัญญารักการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :464
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการขยายผลบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :506
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัว
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :500
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :463
จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :477
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :508
ได้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ต้น ให้กับ นักศึกษา
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :498
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ปลาย ของ กศน.ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :461
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวาย
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :447
กิจกรรมการสอบกลางภาคเรียน ที่ 2/2563 ของนักศึกษา กศน.ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :451
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสู้ภัยโควิด 19
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :466
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการจิตอาสาร่วมแรงเราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :458
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง โครงการผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :637
กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :437
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง โครงการแปรรูปปลา
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :532
โครงการเกษตรปลอดภัยผักไร้สารพิษ
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :738
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :616
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :544
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการจักสาน (35ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :644
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :802
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :688
โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด 19
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :720
โคงการพัฒนาทักษะชีวิตสู้วิกฤต Covid19
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :794
โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :786
วันรักต้นไม้แห่งชาติ
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :484
โครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2020-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :568
ส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-09
จำนวนผู้เข้าชม :655
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2020-03-09
จำนวนผู้เข้าชม :597
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-03-09
จำนวนผู้เข้าชม :603
ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
โพสเมื่อ :2020-03-04
จำนวนผู้เข้าชม :558
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2020-03-04
จำนวนผู้เข้าชม :596
การจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-03-04
จำนวนผู้เข้าชม :1320
โครงการวิถีสุขภาพแบบองค์รวม
โพสเมื่อ :2020-03-04
จำนวนผู้เข้าชม :641
ผลิตภัณฑ์จากไม้
โพสเมื่อ :2020-03-04
จำนวนผู้เข้าชม :579
การเพาะเห็ดโคนน้อย
โพสเมื่อ :2020-03-04
จำนวนผู้เข้าชม :568
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :593
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :576
โครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :701
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :645
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :692
โครงการการแปรรูปอาหาร
โพสเมื่อ :2019-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :676
โครงการผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
โพสเมื่อ :2019-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :774
ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง
โพสเมื่อ :2019-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :646
โครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :775
การทำจุรินทรีย์สังเคราะห์แสง (10 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2019-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :1087
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2019-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :788
โครงการดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2019-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :713
โครงการดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2019-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :792
บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :681
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :788
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กศน.ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :766
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบ(Master Trainer)
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :736
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :783
ส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :736
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :739
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :676
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-06
จำนวนผู้เข้าชม :669
กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรการทำถุงมือจากยางพารา (10ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2019-02-06
จำนวนผู้เข้าชม :620
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพร
โพสเมื่อ :2019-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :615
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างเชื่อม (55 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2019-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :942
ห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :646
อบรมอาสาสมัครผลิตสื่อ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :645
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :667
บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :624
กิจกกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :617
หลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :530
อบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :714
โครงการเกษตรธรรมชาติ (MOA)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :672
รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2018-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :527
โครงการหมุ่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :542
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :488
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :564
พัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการเพาะเห็ด
โพสเมื่อ :2018-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :588
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :584
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสุญญากาศ
โพสเมื่อ :2018-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :542
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างปูน
โพสเมื่อ :2018-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :1350
พัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการแปรรูปผลไม้
โพสเมื่อ :2018-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :601
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-07-05
จำนวนผู้เข้าชม :641
SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer
โพสเมื่อ :2018-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :703
โครงการทักษะการเรียนรู้ผ่านระบบ Digital Thailand 4.0
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :658
โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :699
การจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :681
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :643
หมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :643
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :864
การประดับผ้าในงานพิธี (30ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :622
ลักสูตรการทำลวดรองถ้วยยางพารา (20 ชม.)
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :756
โครงการสุขภาพกาย สุขภาพจิตพิซิตอัลไซเมอร์
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :466
รับการนิเทศศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :559
โครงการส้รางสุขด้วยปัรชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :609
66 ล้านซีซ๊ บริจาคโลหิต รวมพลังต่อชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :518
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :1104
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดโครงงาน
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :605
กศน.ตำบลชัยพร ร่วมแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :512
บริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :699
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :1181
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :554
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :484
ปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :501
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาภาษาไทย ระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :504
โครงการธรรมในสถานศึกษา
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :460
กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรการบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสูญญากาศ
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :529
พัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำพวงหรีด
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :470
พัฒนาอาชีพระยะสั้นการทำดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :504
โครงการชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :528
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :476
เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ Telesales Techniques (จำนวน ๑๒ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :508
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่อันเนื่งมาจากพระราชดำริ
โพสเมื่อ :2017-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :471
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :469
อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :471
การใช้อินเตอร์เน็ตสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์
โพสเมื่อ :2017-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :480
การพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :497
โครงการเยาวชนหัวใจประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :558
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ การทำขนม
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :517
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :497
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :532
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูน
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :500
โครงการบรรณสัญจร(Book Vovage ll) กศน.ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2016-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :541
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2016-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :547
โครงการส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2016-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :518
โครงการบรรณสัญจร กศน.ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :523
โครงการส่งเสริมการอ่านกศน.ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :549
กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :544
หลักสูตรอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ การแปรรูปสับปะรด
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :565
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ กศน.ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :505
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :528
โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างพลังของแผ่นดิน
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :553
โครงการจัดกระบวนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :523
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มผลิตจากไม้ไผ่
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :537
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :561
โครงการบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :539
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :504
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :552
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :615
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :524
กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น(ไม่เกิน) 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :504
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :510
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :549
การศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (นายผดุงเดช แก้วเกตุ ผู้รับผิดชอบ)
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :532
การศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนต้น (นายผดุงเดช แก้วเกตุ ผู้รับผิดชอบ)
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :509
การศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย (นายผดุงเดช แก้วเกตุ ผู้รับผิดชอบ)
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :538
การศึกษาตามอัธยาศัยโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล (นายผดุงเดช แก้วเกตุ ผู้รับผิดชอบ)
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :522
การศึกษาตามอัธยาศัยโครงการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบล (นายผดุงเดช แก้วเกตุ ผู้รับผิดชอบ)
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :534
การศึกษาตามอัธยาศัยโครงการส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน (นายผดุงเดช แก้วเกตุ ผู้รับผิดชอบ)
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :550
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :523
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2016-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :559

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 14115935