สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลชัยพร
Untitled Document
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

พัฒนาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร การแปรรูปผลไม้

กศน.ตำบลชัยพร  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตรการแปรรูปผลไม้  ในวันที่  20 - 26 มิถุนายน 2561  ณ อบต.ชัยพร  มีู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  15  คน 

 

 

พัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตร การเพาะเห็ด

กศน.ตำบลชัยพร  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น  หลักสูตรการเพาะเห็ด  ในวันที่  3 - 9 กรกฎาคม 2561  ณ กศน.ตำบลชัยพร  มีู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  10  คน

 

 

 

 

หมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

กศน.ตำบลชัยพรจัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ณ บ้านคำภู ต.ชัยพร  มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10  คน

 

 

 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  หลักสูตรช่างปูน

 

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ กศน.ตำบลชัยพร มีเป้าหมายจำนวน 29 คน

กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลีที่เมาะสม หลักสูตรการบรรณจุภัณฑ์ด้วยระบบสุญญากาศ

กศน.ตำบลชัยพร จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสุญญากาศ ระหว่างวันที่ 27 -30 มิถุนายน 2561 ณ ศรช.บ้านคำภู ต.ชัยพร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 7 คน

  

โครงการเกษตรธรรมชาติ (MOA)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเกษตรธรรมชาติ (MOA)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ บ้านคำภู ตำบลชัยพร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 29 คน

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 14116169