สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลบัวตูม
Untitled Document
ประวัติสถานศึกษา

 

                สถานที่ตั้ง   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวทอง  หมู่ 10   เดิมเป็นอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม    มีพื้นที่ประมาณ  150  ตารางเมตร   ภายในบริเวณวัดโพนทอง  เป็นอาคารชั้นเดียว อยู่ห่างจากอำเภอโซ่พิสัย  15  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ  113  กิโลเมตร

พิกัดที่ตั้ง  ละติจูดที่   18.10845990000001           ลองติจูดที่ 103.33958490000006 

 

       ตำบลบัวตูมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  อยู่ห่างจากอำเภอโซ่พิสัย  15กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ   113    กิโลเมตร 

ทิศเหนือ          จดตำบลหนองพันทา

ทิศใต้             จดอำเภอเฝ้าไร่

ทิศตะวันออก     จดตำบลโซ่

ทิศตะวันตก      จดตำบลวังหลวง  อำเภอเฝ้าไร่

 

เนื้อที่

          พื้นที่ทั้งหมด  37,309  ไร่  หรือประมาณ  60.01  ตารางกิโลเมตร  ดินส่วนใหญ่เป็นดินจืด  และดินกรวดทรายภูมิประเทศ

ลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับที่ดอน มีลำห้วยไหลผ่าน พื้นที่รอบๆหมู่บ้านเป็นทุ่งนาสลับกับป่าไม้  ลักษณะของป่าเป็นป่าโปร่ง  ลักษณะของดินเป็นดินลุกรัง  ไม่อุดมสมบูรณ์มากนัก  ประกอบกับมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ  ลำห้วยคำมิด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิต    การตั้งบ้านเรือน ส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม แบบเครือญาติ  โดยมีที่นาอยู่รอบๆ  ซึ่งการตั้งบ้านเรือนแบบนี้ทำให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อประสานสัมพันธ์กับชุมชนอื่น  รวมไปถึงการส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกขึ้น

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.175.201.191
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 28/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 12306244