สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลบัวตูม
Untitled Document
ผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชื่อผู้นำ

หมายเหตุ

1

บ้านตูม

นายจรูญรัตน์  เนหล้า 

 

2

บ้านนาเหว่อ

นายสมยศ  แสงตะวัน

กำนัน

3

บ้านโนนอุดม

นายบุญนึก  คำสามารถ

 

4

บ้านสามหนอง

นางคำมวน  ศรีโนนยาง

 

5

บ้านท่าคำรวม

นายประดิษฐ์  ตางจงราช

 

6

บ้านโนนป่าบาก

นายสัมฤทธิ์  คำมี

 

7

บ้านบัวตูม

นายวิชัย  เกตุพันธ์

 

8

บ้านหนองนาดี

นายเกียรติศักดิ์  ภาพโสภา

 

9

บ้านสามหนอง

นายสำรอง  ศรีโคตร

 

10

บ้านหนองบัวทอง

นายสมสนิท  เนหล้า

 

11

บ้านท่าคำมิด

นายพนม  กินเสน

 

12

บ้านท่าเจริญ

นายวิชัย  อินทร์อุดม

 

13

บ้านโนนสมบูรณ์

นายจำนง  หมื่นสาย

 

14

บ้านโนนวิทยา

นายแสงจันทร์ งามมีศรี

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.175.201.191
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 28/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 12306438