สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลเซกา
Untitled Document
ผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ตำบลเซกา

 

เซกา

1

0810606560

 

นายชัยยา  ศาสตรศรัย

 

ห้วยคอม

2

083-3614398

 

นายสุธรรมา  ลีพรม

 

โนนสูง 

3

083-3597168

 

นายพิทูรย์  พันนาโนน

 

ห้วยผักขะ

4

0922637726

 

นายมานพ  โคตรบูรณ์

 

นางัว

5

0909358719

 

นายอัมพร  สอนลม

 

โนนเหมือดแอ่

6

0985864011

 

นายวุฒิชัย  เรืองสวัสดิ์

 

ศรีพนา

7

083-3383404

 

นายธนพล  แก้วนาง

 

สายปัญญา

8

0973215279

 

นายดอกรักษ์  คนกล้า

 

ห้วยเรือ

9

0847872004

 

 นายสมเพ็ชร์ รัตนวงค์ 

 

เซกาใต้

10

0856439771

 

นายสมพงษ์  จันทร์ผาย

 

ดงไร่

11

0931062640  

 

นางสมฤทัย  สุกทน 

 

สุขสมบูรณ์

12

0956697394 

 

นายประภาส  ใจอ่อน 

 

ไทยเสรี

13

080-1558244

 

นายบุบผา  สอาดแพน

 

เซกาเหนือ

14

081-0601305

 

นายลำพูล  ฮาดดา

 

โคกพิทักษ์

15

0810504308

 

นางพิกุลทอง  จันผาย

 

ศรีพนาเหนือ

16

0887074639

 

นายสมบูรณ์ สมภักดิ์ดี

 

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 14116054