สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลดงบัง
Untitled Document
ประวัติสถานศึกษา

 

                   กศน.ตำบลดงบัง  ตั้งอยู่ที่บ้านท่าสีไค  หมู่ที่  1  ตำบลดงบัง  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ  ตามประกาศ  เรื่องการจัดตั้งครูศูนย์การเรียนชุมชนอาสัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีครู กศน.ตำบล คือ  นางรัชรินทร์  วรรณชู  ตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๔๔ -  ๒/๒๕๖๐ ต่อมาได้แต่งตั้ง นางศิริกานต์  ประจักกะตา ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ภาคเรียน๒/๒๕๖๐-ปัจจุบัน  กศน.ตำบลดงบัง  ตั้งอยู่ที่ศาลาศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านท่าสีไคหลังเก่า  หมู่ที่  1  บ้านท่าสีไค  ตำบลดงบัง  อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๒๐๐อยู่ห่างจากอำเภอบึงโขงหลง  ประมาณ ๑๕  กิโลเมตร เป็นศาลาศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านท่าสีไคหลังเก่า ชั้นเดี๋ยวก่อด้วยปูนเป็นสัดส่วนสภาพอาคารคงทนแข็งแรง  อาคารแห่งนี้ใช้เป็นที่พบกลุ่มของนักศึกษาสายสามัญของ กศน.ตำบลดงบัง ภายในศูนย์การเรียนประกอบด้วยหนังสือเรียนและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่มาพบกลุ่มและใช้สำหรับบริการประชาชนบริเวณใกล้เคียงที่เข้ามารับบริการในศูนย์การเรียนแห่งนี้ 

 

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 14115949