สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลชุมภูพร
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมเเละชุมชน โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
โพสเมื่อ :2024-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :95
โครงการชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่งโมงขึ้นไป หลักสูตร กลุ่มทอเสื่อกก รุ่นที่ 2 อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :82
โครงการชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่งโมงขึ้นไป หลักสูตร กลุ่มทอเสื่อกก รุ่นที่ 1 อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :100
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สกร.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :81
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าหวายเทียม จำนวน 18 ชม.
โพสเมื่อ :2024-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :137
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตรการถนอมอาหาร จำนวน 20 ชม. ศกร.ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :115
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตรการออกเเบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 20 ชม.ศกร.ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2024-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :123
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตรการทำกระถางปูนเเฟนซี จำนวน 20 ชม.
โพสเมื่อ :2024-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :115
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัย ยาเสพติด
โพสเมื่อ :2023-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :236
โครงการ/กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร ช่างกระจกเเละอลูมิเนียม จำนวน 32 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :223
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรช่างอลูมิเนียม รุ่น 2 จำนวน 25 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :232
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมเเละชุมชน/โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมเเละชุมชน"การบริหารจัดการขยะในชุมชน"
โพสเมื่อ :2023-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :223
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ"ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจรเเละความปลอดภัยในชีวิต"
โพสเมื่อ :2023-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :236
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การเเปรรูปกล้วย จำนวน 10 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :231
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรปลาร้าบองสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 15 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :227
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร น้ำพริกปลานิล จำนวน 15 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :214
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :243
กศน.ตำบลชุมภูพรร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :254
กศน.ตำบลชุมภูพรร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมห้อสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :242
กศน.ตำบลชุมภูพรร่วมกับโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่ามจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :246
กศน.ตำบลชุมภูพรร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :254
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาช่างทาสี จำนวน 20 ชั่วโมง กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :239
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ จำนวน 20 ชั่วโมง กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :245
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการจัดสวนหย่อม (รุ่นที่ 1) จำนวน 20 ชั่วโมง กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :241
กศน.ตำบลชุมภูพร ได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุม (โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ) ศิลปะการจับจีบผ้า ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :184
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :212
กศน.ตำบลชุมภูพร ได้จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2023-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :172
กศน.ตำบลชุมภูพร ได้จัดกิจกรรม/โครงการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2023-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :160
กศน.ตำบลชุมภูพร ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมแกนนำรักการอ่าน สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอศรีวิไล กศน.ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2023-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :168
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านชุมภูพร ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2023-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :177
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านชุมภูพร กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2023-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :201
โครงการ ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป หลักสูตรช่างไฟฟ้าเบื้องต้น (รุ่นที่ 1) จำนวน 38 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-02-23
จำนวนผู้เข้าชม :204
กศน.ตำบลชุมภูพร จัดกิจการเรียนการสอน ระดับ ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :272
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดกิจการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :287
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดกิจการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :276
ารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับประชาชนทั่วไป ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :277
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการกิน การอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2022-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :278
การศึกษาตามอัธยาศัย /ส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2022-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :298
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการทำน้ำหมักชีวภาพ กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2022-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :301
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ขั้นเรียนวิชาชีพ "การหลักสูตรศิลปะการจับภาพประดับ จำนวน 31 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2022-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :284
ครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565 กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2022-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :249
การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการถนอมอาหาร จำนวน 19 ชั่วโมง กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2022-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :287
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ/ย.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต/โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการฯ
โพสเมื่อ :2022-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :311
การศึกษาตามอัธยาศัย /ส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :290
การศึกษาตามอัธยาศัย อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2022-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :305
1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตร ช่างทาสี
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :293
การศึกษาต่อเนื่อง พัฒนาสังคม เเละชุมชน ของ กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :305
การศึกษาต่อเนื่อง/ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับ นักศึกษา กศน.ตำบลชุมภูพร ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :307
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :286
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :303
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา กศน.อำเภอศรีวืไล
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :291
การศึกษาต่อเนื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เเปลงวนเกษตกรต้นเเบบ
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :279
การศึกษาตามอัธยาศัย /ส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :277
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ขั้นเรียนวิชาชีพ "ธุรกิจขนมไทย"
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :286
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ เเปรรูปกล้วย
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :270
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน (ห้องสมุดประชาชน)
โพสเมื่อ :2022-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :278
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ :2022-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :328
การศึกษาตามอธัยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2022-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :268
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ กลุ่มช่างไฟฟ้าเบื้องต้น กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-10-26
จำนวนผู้เข้าชม :453
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-10-26
จำนวนผู้เข้าชม :411
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-10-26
จำนวนผู้เข้าชม :401
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2021-10-07
จำนวนผู้เข้าชม :450
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2021-10-07
จำนวนผู้เข้าชม :466
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการปลูกพืชสมุนไพรต้านภัย covid 19
โพสเมื่อ :2021-10-07
จำนวนผู้เข้าชม :458
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญญาของเศรษกิฐพอเพียง จัดโครงการศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :461
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ซม. ขึ้นไป กลุ่มช่างปูน จำนวน 56 ซม. วันที่ 1-12 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ :2021-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :543
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30ซม.) หลักสูตรช่างปูน (ก่ออิฐ) จำนวน 18 ซม. วันที่ 7-10 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ :2021-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :711
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมเเละชุมชน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :464
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
โพสเมื่อ :2021-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :500
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :493
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียน 31 ชม. ขึ้นไป) กลุ่มช่างปูน
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :902
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม.)กลุ่มช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :1276
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :451
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :425
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :443
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :585
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เรียนรู้พิษภัย ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2021-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :468
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมอาสายุวเกษตร กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :488
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการการจัดการศึกษษเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมแกนนำยุวเกษตรกรด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :489
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2021-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :446
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม. ขึ้นไป) กลุ่มช่างปูน
โพสเมื่อ :2020-10-14
จำนวนผู้เข้าชม :555
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-10-14
จำนวนผู้เข้าชม :507
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์
โพสเมื่อ :2020-10-14
จำนวนผู้เข้าชม :536
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอบรม
โพสเมื่อ :2020-10-14
จำนวนผู้เข้าชม :519
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอบรม ประชาชนในหลักสูตรการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-10-14
จำนวนผู้เข้าชม :506
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้การทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือป้องกันโรคโควิด-19
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :509
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :470
พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชม. (การปลูกหญ้าหวานเพื่อการเลี้ยงสัตว์)
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :476
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มเลี้ยงสัตว์และศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :588
การพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :481
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต อบรมทำหน้ากากอนามัยและทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
โพสเมื่อ :2020-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :552
16 มิ.ย.63 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน ที่ 1/63
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :543
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียน 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :461
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :421
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :466
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :505
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :412
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :412
พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรช่างปูน
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :412
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ปลูกฝังค่านิยมและคุณธรรมสืบสานประเพณีไทย
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :421
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2020-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :397
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :419
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ :2020-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :419
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ :2020-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :417
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
โพสเมื่อ :2020-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :423
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โพสเมื่อ :2020-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :426
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมค่ายอาสายุวกาชาด กศน.
โพสเมื่อ :2020-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :425
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ :2020-02-04
จำนวนผู้เข้าชม :493
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรม " เกี่ยวข้าวนาวาน ประสานใจ"
โพสเมื่อ :2019-12-02
จำนวนผู้เข้าชม :519
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ :2019-12-02
จำนวนผู้เข้าชม :472
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลชุมภูพร จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
โพสเมื่อ :2019-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :543
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างเชื่อม 60ชั่วโมง กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2019-10-10
จำนวนผู้เข้าชม :619
กศน.ตำบลชุมภูพรได้จัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างปูน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2019-10-10
จำนวนผู้เข้าชม :561
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :427
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21-22 กันยายน 2562 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :600
กศน.ตำบลชุมภูพร เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วัน อาทิตย์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :460
กศน.ตำบลชุมภูพร จัดโครงการ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
โพสเมื่อ :2019-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :492
กศน.ตำบลชุมภูพร จัดโครงการ กินดี อยู่ดี วิถีพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :522
กศน.ตำบลชุมภูพร จัดโครงการ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีศรีวิไล
โพสเมื่อ :2019-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :571
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :538
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน"
โพสเมื่อ :2019-05-08
จำนวนผู้เข้าชม :801
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม.
โพสเมื่อ :2019-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :486
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดอบรมโครงการการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2019-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :519
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดอบรมโครงการการเข้าใจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2019-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :464
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วม อบรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmerสู่ master trainer ระหว่างวันที่11-13 มี.ค.2562 ณ โรงแรมบีเคเพลส
โพสเมื่อ :2019-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :563
กศน.ตำบลชุมภูพร จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป นวดเท้าเพื่อสุขภาพ (นวดแผนไทย) จำนวน 60 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2019-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :831
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-25
จำนวนผู้เข้าชม :401
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการรณรงค์การเลือกตั้งและต่อต้านการเผาป่าและการกำจัดขยะต้นทาง
โพสเมื่อ :2019-02-25
จำนวนผู้เข้าชม :477
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล ครู กศน. ตำบลชุมภูพรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :562
บ้านหนังสือชุมชน บ้านชุมภูพร ม.1 ตำบลชุมภูพร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :482
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :543
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการ ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :450
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการอบรมปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :434
กศน.อำเภอศรีวิไล จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Non-Formal National Educational Test
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :441
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับอำเภอ
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :441
ร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :467
โครงการกีฬา กศน.เกมส์ต้านภัยยาเสพติ ระดับกลุ่มโซนภูลังกา
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :470
กศน.อำเภอศรีวิไลและ กศน.ตำบลชุมภูพรร่วมกับ อบต.นาสิงห์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคม ม.7 ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-12
จำนวนผู้เข้าชม :1070
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 50 ชม.รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-24 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :838
กศน.ตำบลชุมภูพรร่วมงานปฏิบัติธรรมบัวพ้นน้ำ 23-26 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :502
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนฯ กศน.อำเภอศรีวิไล ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่กลุ่มนวดแผนไทยและบริการหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ วันที่ 19 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :749
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 27-29 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :660
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเรียนรู้การเลือกตั้งแบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 2560
โพสเมื่อ :2019-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :590
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอศรีวิไล ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2019-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :648
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีวัฒนธรรมไทย
โพสเมื่อ :2019-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :873
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม
โพสเมื่อ :2019-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :459
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :517
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :449
การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพัยง
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :469
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การทำเตาชีวมวล)
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :478
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การอบรมโครงการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โพสเมื่อ :2018-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :455
กศน.ตำบลชุมภูพร จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพชั้นเรียน 31 ชั่วโมงขึ้นไป (กลุ่มนวดแผนไทย)
โพสเมื่อ :2018-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :761
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดอบรมหลักสูตร E-Commerce สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2018-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :488
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดอบรมหลักสูตรการเข้าใจทิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)
โพสเมื่อ :2018-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :499
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ของทุกปี)
โพสเมื่อ :2018-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :490
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา พิธีไหว้ครู และแจกหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :482
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :474
โครงการศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :597
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :746
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (บุญผะเหวด)
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :758
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Smart Farmer ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :589
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป (หลักสูตร 100 ชม.)การเพาะเห็ดนางฟ้า
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :1185
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :599
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรีอนต้นแบบ
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :585
โครงการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาและพระราชกรณียกรรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :772
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการอบรมค่ายอาสายุวกาชาด กศน.
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :715
กศน.ตำบลชุมภุพรเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :627
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :589
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :699
กศน.ตำบลชุมภุพรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :685
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :706
กศน.ตำบลจัดโครงการการบริหารการจัดการขยะในชุมชนตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :697
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนอำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :733
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :667
โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :590
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :568
กศน.ตำบลชุมภูพร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (การจัดผ้าสวยงาม)
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :564
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :578
กศน.ตำบลชุมภูพรร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :829
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :613
นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :569
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :621
โครงการอบรมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :576
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมประชาธิปไตยและปลุกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :612
การจัดสื่อและแหล่งเรียนรู้บริการประชาชน กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :557
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :590
โครงการการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :559
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :539
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษาวันรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :762
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :575
กิจกรรมโครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :699
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับชาวบ้านตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :532
กศน.ตำบลชุมภูพรร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นพระราชกุศล
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :457
กศน.ตำบลชุมภูพรร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :462
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกสาวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :446
โครงการครอบครัวต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตนักศึกษา กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :489
โครงการและกิจกรรมกิจกรรมต่อเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :518
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :479
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :467
โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 139/บก.1
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :545
โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :457
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.)
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :526
โครงการโรงเรียนด้านคุณธรรม
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :562
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :470
การแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :474
โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :455
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :453
โครงการศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :497
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :486
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน การทำอิฐบล็อก
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :448
นักศึกษา กศน.ตำบลชุมภูพร ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุและกบในกระชัง
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :710
กศน.ตำบลชุมภูพร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (การทำดอกไม้จันทน์)
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :546
กศน.ตำบลชุมภูพรเข้าร่วมโครงการรู้รักและสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :469
กิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน
โพสเมื่อ :2017-07-18
จำนวนผู้เข้าชม :534
กิจกรรมใส่ปุ๋ยยางนา กศน.ตำบลชุมภุพร
โพสเมื่อ :2017-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :608
กิจกรรมปลูกต้นยางนา กศน.ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2017-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :588
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-07-18
จำนวนผู้เข้าชม :796
กศน.ตำบลชุมภูพรจัดโครงการสอนเสริม
โพสเมื่อ :2017-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :514
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ตำบลชุมภูพร
โพสเมื่อ :2017-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :485
โครงการเกี่ยวข้าวนาวานสืบสานประเพณี
โพสเมื่อ :2017-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :480
โครงการขับขี่ปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ :2017-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :447
จัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้ประดิษฐ์
โพสเมื่อ :2017-01-23
จำนวนผู้เข้าชม :467
การจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง(การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ)
โพสเมื่อ :2017-01-23
จำนวนผู้เข้าชม :466

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 14115981